Grafika oparta na zewnętrznych danych

Czy zdarzyło się Państwu przygotować kilka lub kilkanaście jednakowych projektów różniących się jedynie treścią? Czy podczas tworzenia zawartości katalogu bądź sklepu online nie zastanawialiście się nad możliwością przyspieszenia swojej pracy?

Czy zdarzyło się Państwu przygotować kilka lub kilkanaście jednakowych projektów różniących się jedynie treścią? Czy podczas tworzenia zawartości katalogu bądź sklepu online nie zastanawialiście się nad możliwością przyspieszenia swojej pracy?

Jeśli jakieś aspekty pracy grafika trudno było do tej pory automatyzować - proponuję lekturę poniższego opracowania, w którym przedstawię metody szybkiego i skutecznego przygotowania setek grafik, opartych na jednym projekcie, z zastosowaniem zewnętrznych danych i Photoshopa CS2.

Zobacz również:

Założenia ogólne

W naszym przykładzie chciałbym przygotować automatycznie serię grafik dla przykładowego sklepu z odzieżą. Założenie jest tu dość proste. Mamy ogólny projekt graficzny dotyczący prezentacji jednego artykułu - w tym przypadku bluzeczki dziecięcej. W oparciu o ten właśnie układ graficzny chciałbym opracować dowolną liczbę grafik, prezentując w ten sposób cały asortyment sklepu.

Ważne, by zachować strukturę projektu: kolejne zdjęcia i opisy produktów są zawsze prezentowane w tym samym miejscu. My zmieniamy jedynie treść oraz fotografię produktu bez ingerencji w układ graficzny. Zatem do dzieła!

Przygotowanie materiałów źródłowych

Zadanie rozpocznę od przygotowania materiałów źródłowych. W tym miejscu mam na myśli serię fotografii kolejnych artykułów (w tym przypadku bluzki dziecięce) oraz niezbędne dane o rozmiarach, kolorystyce i cenie.

1Kliknij, aby powiększyć1W moim przykładzie dostałem serię kilku zdjęć garderoby dziecięcej i jedyną modyfikacją z mojej strony było poprawienie kolorystyki zdjęć oraz dopasowanie ich wielkości do mojego projektu. W rezultacie tych działań wszystkie zdjęcia produktów (bluzki dziecięce) są przygotowane w jednym rozmiarze, tj. mają tę samą wielkość i ogólną kolorystykę. Ponadto zapisałem je wszystkie w jednym katalogu 1.

Dane opisowe będą prezentowane za pośrednictwem zmiennych tekstowych. Ma to bezpośredni wpływ na sposób zapisu ich w odpowiednim pliku tekstowym. Tym aspektem zajmiemy się nieco później w dalszej części niniejszego opracowania. Istotne jest jedynie, by zgromadzić wszystkie niezbędne dane opisowe każdego z produktów.

Przygotowanie szablonu graficznego i warstw tekstu

2Kliknij, aby powiększyć2Kolejny krok w mojej pracy to przygotowanie ogólnego projektu za pomocą Adobe Photoshopa CS2 2.

W moim przykładzie wykorzystałem prosty układ graficzny, oparty na kilku warstwach tekstowych oraz jednej fotografii produktu.

Do budowy projektu graficznego można wykorzystać wszystkie narzędzia dostępne w Adobe Photoshopie CS2. Nie będzie tu problemem korzystanie z masek, stylów warstw czy innych elementów graficznych typu Smart Objects. Istotne jest, aby wszystkie elementy tekstowe, które ulegają zmianie, zapisać na kolejnych warstwach - w ten sposób możliwa będzie ich modyfikacja za pomocą automatycznej akcji.

Zdefiniowanie zmiennych

W przygotowanym pliku Photoshopa jest konieczne zdefiniowanie zmiennych, które pozwolą na prezentację kolejnych tekstów (opisów) oraz zdjęć w odpowiednich polach projektu.

3Kliknij, aby powiększyć3Kolejny krok to zapis pliku tekstowego, który przechowuje kolejne dane o produktach i zdefiniowanie automatycznego zadania, które zapisze serię grafik w odpowiedniej lokalizacji.

Aby dobrze zdefiniować serię zmiennych w pliku Photoshopa, uprościmy wcześniej jego strukturę. Wszystkie warstwy, które nie będą zmieniane w całej serii zdjęć, spłaszczyłem.

Jako oddzielne i niezależne pozostawiłem warstwy tekstowe:

  • 150 cm
  • czerwony
  • bluzka Floowe
  • 12 zł
  • oraz warstwę ze zdjęciem - "foto".
Tło stanowi pozostałą część projektu 3.

Na tych warstwach będą zdefiniowane odpowiednie zmienne.

Aby dodać zmienną do pliku Photoshopa, należy wykorzystać menu górne Image/Variables/Define... 4.

W wyświetlonym oknie dialogowym określam kolejno:

  • warstwę, dla której chcę zdefiniować pierwszą zmienną
  • typ zmiennej
  • dodatkowo sposób dopasowania grafiki dla zmiennych graficznych.
W moim przykładzie rozpocząłem pracę od określenia zmiennej dla warstwy: "bluzka Floowe". Tę właśnie warstwę wskazałem w rozwijanym menu Layer 5.

4Kliknij, aby powiększyć45Kliknij, aby powiększyć5

Jako typ wskazałem opcję Text Replacement. W ten sposób określiłem sposób działania zmiennej. W kolejnych grafikach z serii treść tej warstwy będzie zmodyfikowana. To jest właśnie moim celem. W ostatnim polu Name wprowadziłem opisową nazwę zmiennej, tak by łatwo skorzystać z niej w późniejszej części przykładu.

6Kliknij, aby powiększyć6W podobny sposób postąpiłem z warstwą 150 cm. W tym przypadku także wskazałem opcję Text Replacement i określiłem nazwę zmiennej jako "rozmiar" 6.

Dla warstwy "czerwony" oraz "12 zł" postąpiłem podobnie i nazwałem je odpowiednio: "kolor" i "cena". W ten sposób mam już zdefiniowane wszystkie zmienne tekstowe potrzebne w moim przykładzie.

W dalszej części pracy zajmiemy się warstwą "foto". W tym przypadku to warstwa graficzna, która zawiera fotografię jednego z produktów sklepu z odzieżą. Dla tej warstwy także konieczne okaże się zdefiniowanie zmiennej. Chciałbym przecież, aby kolejne grafiki (z serii produktów) zawierały różne zdjęcia. Co więcej, byłoby wspaniale, gdyby kolejne zdjęcia mogły się znajdować w jednym dowolnie określonym katalogu na dysku komputera. W ten sposób ich zamiana byłaby bardzo szybka i możliwa do zautomatyzowania.

7Kliknij, aby powiększyć7Dla warstwy "foto" definiuję zmienną o nazwie "foto" typu Pixel Replacement 7.

W ten sposób określiłem, że warstwa ta będzie mogła zawierać inne elementy graficzne zapisane w tej właśnie zmiennej.

8Kliknij, aby powiększyć8W przypadku wybrania opcji Pixel Replacement uaktywnia się dodatkowa opcja Method 8. Pozwala ona określić sposób skalowania kolejnych grafik w przypadku, gdy ich rozmiar nie odpowiada wielkością bieżącej grafice widocznej w projekcie.

W przypadku użycia grafik zewnętrznych o jednakowym rozmiarze polecana opcja Method nie ma wpływu na sposób skalowania kolejnych grafik. W moim przypadku wybrałem jednak opcję Conform, aby (nieproporcjonalnie) dopasować wielkość kolejnych grafik do rozmiaru bieżącej grafiki.