Automatyzacja zadań w Photoshopie

W tym numerze Digita przedstawiamy Automatora, który jest programem do automatycznego wykonywania wielu zadań w systemie Mac OS-a X 10.4. Również Adobe Photoshop oferuje pewne funkcje automatyzacji, ale są one dość ograniczone. Na szczęście Automatora można stosować w aplikacjach nie stworzonych przez Apple'a.

W tym numerze Digita przedstawiamy Automatora, który jest programem do automatycznego wykonywania wielu zadań w systemie Mac OS-a X 10.4. Również Adobe Photoshop oferuje pewne funkcje automatyzacji, ale są one dość ograniczone. Na szczęście Automatora można stosować w aplikacjach nie stworzonych przez Apple'a.

Automator to coś więcej niż tylko program do tworzenia makr, gdyż umożliwia tworzenie skomplikowanych procedur łączących wiele aplikacji. Wprawdzie narzędzie to nie zapewnia standardowych akcji do obsługi Photoshopa, ale jest możliwe dodanie własnych akcji współpracujących z tym programem w wersji CS i CS 2.

Zobacz również:

Pobieranie akcji

Automator jest instalowany z akcjami dla wielu różnych aplikacji OS-a X, takich jak Finder, iCal, Preview i Spotlight. Na liście obsługiwanych aplikacji nie można jednak znaleźć akcji dla Adobe Photoshopa.

Na szczęście Apple znacznie ułatwił programistom dodawanie obsługi Automatora do własnego oprogramowania. Ponieważ Adobe nie przedstawiła jeszcze własnych akcji dla Photoshopa, postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyłem własny zestaw 42 akcji służących do sterowania Photoshopem CS i CS 2. Akcje te można znaleźć na stronie http://www.macworld.com/0762 lub na płycie DVD dołączonej do tego numeru Digita. Po rozpakowaniu pliku SIT należy umieścić element Action Pack w teczce Adobe Photoshopa. Po uruchomieniu Automatora w panelu Library pojawią się akcje Photoshopa.

Budowanie przepływu

Znakujemy zdjęcia - Aby nie było wątpliwości co do autorstwa zdjęcia, dodajemy do niego znak wodny z naszym nazwiskiem.Kliknij, aby powiększyćZnakujemy zdjęcia - Aby nie było wątpliwości co do autorstwa zdjęcia, dodajemy do niego znak wodny z naszym nazwiskiem.Po dodaniu akcji Photoshopa można rozpocząć tworzenie własnych przepływów. Załóżmy, że użyliśmy aparatu cyfrowego do zrobienia kilkunastu zdjęć, które chcemy teraz przesłać do galerii internetowej. Oznacza to konieczność zmiany ich wielkości na podstawie orientacji (pionowej lub poziomej), dokonania podstawowej korekcji, dodania informacji o prawach autorskich i skompresowania plików (patrz zrzut: "Przesyłanie zdjęć do galerii").

Poniżej przedstawiono sposób utworzenia takiego skryptu w Automatorze:

1 Filtrowanie plików Przed zmianą wielkości grupy zdjęć należy oddzielić ujęcia poziome od pionowych, co pozwoli zastosować oddzielne ustawienia dla każdej orientacji.

W panelu Library Automatora zaznaczamy pozycję Photoshop CS lub CS 2 (w zależności od używanej wersji). W panelu Action wybieramy akcję Filter From Orientation i przeciągamy ją do panelu Workflow. Z menu rozwijanego tej akcji wybieramy pozycję Landscape.

Orientacja to nie jedyna opcja, której można użyć do filtrowania zdjęć. Inne kryteria obejmują proporcje, tryb kolorów, rozmiar itp. Możliwe jest nawet łączenie kryteriów w celu tworzenia bardziej zaawansowanych filtrów, na przykład, aby wybrać zdjęcia w skali szarości, z orientacją pionową i zrobione z ustawieniem ISO 100, należy połączyć kryteria Filter From Orientation, Filter By Color Mode i Filter From EXIF.

Zaznaczamy opcję Save Document List Before Filtering, aby zapisać kopię oryginalnej listy plików. Pozwoli to przywrócić listę plików w celu filtrowania zdjęć o orientacji pionowej.

Z menu rozwijanego Close wybierzmy pozycję None, aby zdjęcia pozostały otwarte w Photoshopie, co zaoszczędzi trochę czasu.

2 Zmiana rozmiaru zdjęć W panelu Action wybieramy akcję Resize Image i przeciągamy ją do panelu Workflow poniżej poprzedniej akcji. Jednostkę należy ustawić na piksele (menu rozwijane Units), a następnie wprowadzić wartość 800 w polu Width i 72 w polu Resolution. Zaznaczenie opcji Resize Proportionally pozwoli automatycznie obliczać wysokość.

3 Usunięcie filtru Po zmianie rozmiaru zdjęć o orientacji poziomej musimy powrócić do fotografii o orientacji pionowej. W tym celu przeciągamy akcję Unfilter i umieszczamy na dole przepływu.

4 Filtrowanie i zmiana rozmiaru zdjęć Powtarzamy krok 1. i 2., ale tym razem z menu rozwijanego akcji Filter From Orientation wybieramy ustawienie Portrait. Zaznaczamy opcję Save Document List Before Filtering i ustawiamy menu rozwijane Close na wartość None.

W nowej akcji Resize Image wpisujemy wartości 600 (pole Height) i 72 (pole Resolution) oraz zaznaczamy pole wyboru Resize Proportionally. W ten sposób stworzyliśmy przepływ, który zmienia rozmiary zdjęć w zależności od ich orientacji.

5 Ponowne usunięcie filtru Aby mieć pewność, że pozostała część przepływu zostanie zastosowana do całej grupy zdjęć, przeciągamy akcję Unfilter i umieszczamy na dole przepływu.

Przesyłanie zdjęć do galerii Przepływ - Automatora sortuje zdjęcia, zmienia ich rozmiar, a następnie dokonuje korekcji.Kliknij, aby powiększyćPrzesyłanie zdjęć do galerii Przepływ - Automatora sortuje zdjęcia, zmienia ich rozmiar, a następnie dokonuje korekcji.6 Zastosowanie korekcji Jeśli zdjęcia pochodzą bezpośrednio z aparatu, można użyć funkcji Auto Levels z Photoshopa, aby dostosować ich kontrast. W tym celu przeciągamy akcję Auto Levels na dół przepływu.

7 Dodanie informacji o prawach autorskich Jeśli zdjęcia są umieszczane w Internecie, warto dołączyć do nich informacje o autorze. Wiele formatów plików (włącznie z formatem JPEG) pozwala dołączyć specjalne znaczniki IPTC. W tym celu przeciągamy akcję IPTC Info i wpisujemy autora w polu Author i wypełniamy pozostałe pola.

Zaznaczenie pola wyboru Append wprowadzi zmiany tylko dla zmodyfikowanych znaczników. Pole wyboru Replace powoduje zastąpienie wszystkich istniejących znaczników.

8 Ustawienie typu pliku Teraz możemy zapisać zmodyfikowane zdjęcia. Przeciągamy do przepływu akcję Save As JPEG. Aby pliki wynikowe miały niewielki rozmiar, w polu Quality wpisujemy 7. Klikamy przycisk Destination i wybieramy docelową teczkę. Aby było możliwe wprowadzenie nazwy pliku i miejsca docelowego podczas wykonywania przepływu, zaznaczamy pole wyboru Show Action When Run.

Jeśli pole New Name pozostanie puste, zostaną zachowane oryginalne nazwy plików. Należy również pamiętać o zaznaczeniu pola wyboru Close After Saving.

Zapisanie przepływu

Po utworzeniu przepływu zapisujemy go jako aplikację poprzez użycie polecenia File: Save As i wybranie typu pliku Application. Aby uruchomić przepływ, wystarczy przeciągnąć na niego zdjęcia, które chcemy zmodyfikować. Należy pamiętać, że przetworzenie większej liczby zdjęć może wymagać dłuższego czasu.

Akcje w akcjach

Co można zrobić w sytuacji, gdy konieczne jest zautomatyzowanie funkcji, której nie ma na liście akcji Automatora (na przykład w celu dodania znaku wodnego do przetwarzanych zdjęć)? Wystarczy wywołać własne narzędzia Photoshopa.

Uruchamiamy Photoshopa i tworzymy nowy dokument. Następnie otwieramy paletę Actions, tworzymy nową akcję Add Watermark i zapisujemy ją w zestawie Default Actions.

Teraz klikamy opcję Record, wybieramy narzędzie Type, określamy kolor i wpisujemy nasze nazwisko przy dolnej krawędzi dokumentu. Następnie spłaszczamy obraz i przerywamy nagrywanie (patrz zrzut: "Znakujemy zdjęcia").

Aby użyć nowej akcji Photoshopa, powracamy do Automatora i przeciągamy akcję Do Action do przepływu. W polu Do Action wprowadzamy nazwę akcji, która została właśnie utworzona w Photoshopie. Użycie zmodyfikowanego przepływu spowoduje dodanie do zdjęcia znaku wodnego, który jest generowany przez Photoshopa.