Życie w 3D

W ubiegłym miesiącu zajmowaliśmy się grą w życie według klasycznej receptury Johna F. Conwaya, sformułowanej jeszcze w 1968 roku. Dzisiaj pozwolimy życiu polecieć w trzeci wymiar - wykorzystując bibliotekę OpenGL, przygotujemy algorytmy przestrzennej wersji gry.

W ubiegłym miesiącu zajmowaliśmy się grą w życie według klasycznej receptury Johna F. Conwaya, sformułowanej jeszcze w 1968 roku. Dzisiaj pozwolimy życiu polecieć w trzeci wymiar - wykorzystując bibliotekę OpenGL, przygotujemy algorytmy przestrzennej wersji gry.

Podczas budowy trójwymiarowej sceny do gry nie oczekujemy od Państwa żadnej wirtuozerii programistycznej - wystarczy elementarna znajomość kilku funkcji, które już wiele razy opisywaliśmy. To nieprawda, że biblioteka OpenGL jest przeznaczona dla zawodowców. Wręcz przeciwnie - OpenGL należy do programistów domowych.

Zobacz również:

Rysunek 1. Podłączenie biblioteki OpenGL do aplikacji tworzonej w C++Builderze wymaga (w wariancie minimalnym) przygotowania pięciu prostych funkcji i powiązania ich z pięcioma zdarzeniami okna, w którym grafika ma być wyświetlana. Wszystkie funkcje poza jedną, odpowiedzialną za zabudowę sceny, mają w zasadzie uniwersalny charakter - wystarczy napisać je raz a dobrze.Kliknij, aby powiększyćRysunek 1. Podłączenie biblioteki OpenGL do aplikacji tworzonej w C++Builderze wymaga (w wariancie minimalnym) przygotowania pięciu prostych funkcji i powiązania ich z pięcioma zdarzeniami okna, w którym grafika ma być wyświetlana. Wszystkie funkcje poza jedną, odpowiedzialną za zabudowę sceny, mają w zasadzie uniwersalny charakter - wystarczy napisać je raz a dobrze.Gra w życie jest prosta, ale tylko dla użytkowników komputerów... Jak pamiętamy, polega na ciągłym zliczaniu sąsiadów wokół każdej komórki i - zależnie od uzyskanego wyniku - ożywianiu lub uśmiercaniu jej. W grze tej można dopatrywać się skrajnie zubożonych reguł współżycia społeczeństw - mamy tam śmierć z przeludnienia albo z samotności, mamy też optymalną do rozmnażania gęstość zaludnienia. Zmieniając reguły życia i śmierci, uzyskujemy społeczeństwa szybko ginące albo niezwykle ekspansywne. Niekiedy też pojawiają się kolonie stabilne, a nawet żyjące wiecznie w nieruchomych lub cyklicznie drgających konfiguracjach.

Klasyczna gra w życie toczy się na płaskiej planszy, której stan w każdym pokoleniu jest na nowo przeliczany i odrysowywany na ekranie. Dzisiaj płaską planszę zastąpimy trójwymiarową tablicą, a najpoważniejszym problemem będzie wyświetlenie jej stanów na ekranie. Wykorzystamy do tego kilka elementarnych funkcji z biblioteki OpenGL.

Zacznijmy od problemu technicznego - jak wykreślić małą, pojedynczą, barwną kostkę - pionek do gry w życie w 3D? A potem jak wyrysować mnóstwo takich kostek, odzwierciedlających konfigurację całego społeczeństwa?

Biblioteka OpenGL może być z powodzeniem wykorzystywana w bardzo popularnych środowiskach Delphi i C++Builder firmy Borland czy Visual C++ Microsoftu. Zagadnieniem tym drobiazgowo zajmowaliśmy się w wakacyjnych numerach PCWK z 2004 roku - zainteresowani odnajdą je w archiwach lub w miniportalu programistycznym na płycie dołączonej do wydania. Istotą procesu podłączania OpenGL było przygotowanie pięciu charakterystycznych funkcji i podłączenie ich do odpowiednich zdarzeń okna, w którym ma być wyświetlana grafika (rysunek 1):

bool otworz_OpenGL(void);

void inicjuj_projekcje(void);

void inicjuj_scene(void);

void rysuj_scene(void);

void zamknij_OpenGL(void);

Rysunek 2. Najprostszy program - wstęp do gry w życie w 3D - prezentuje oświetloną kostkę, którą możemy oglądać z dowolnego miejsca. Za chwilę wykreślimy całą kolonię takich kostek, ale właśnie w tym programie pojawiają się wszystkie istotne problemy techniczne.Kliknij, aby powiększyćRysunek 2. Najprostszy program - wstęp do gry w życie w 3D - prezentuje oświetloną kostkę, którą możemy oglądać z dowolnego miejsca. Za chwilę wykreślimy całą kolonię takich kostek, ale właśnie w tym programie pojawiają się wszystkie istotne problemy techniczne.Funkcje te odgrywają łatwą do odgadnięcia rolę. Tylko przedostatnia wymaga szczegółowego, indywidualnego traktowania, bo to ona odpowiada za wykreślane kształty. Pozostałe funkcje w ręku domowego programisty mają uniwersalny charakter, choć w miarę zdobywania umiejętności będziemy majstrować także przy nich (m.in. definiuje się tam perspektywę widzenia, rozstawia światła, określa właściwości modelowanych powierzchni). Funkcje do kolejnych programów można wycinać i wklejać z programów napisanych wcześniej. Tym bardziej zachęcam Państwa do minimalnego zapoznania się z biblioteką OpenGL. Szczegółowe rozwiązania znajdują się w załączonych materiałach źródłowych.

Na rysunku 2 widzimy najprostszy program, wykreślający pojedynczą kostkę i umożliwiający przemieszczanie się obserwatora dookoła sceny. Napisanie tej aplikacji jest kluczowe dla naszych dalszych poszukiwań, dlatego zachęcam do uważnego przestudiowania załączonych plików źródłowych, w których należy zwrócić szczególną uwagę na zarysowanie pięciu wspomnianych funkcji i ich podłączenie do komunikatów okna.

Życie w 3D rozwija się na trójwymiarowej planszy, w programie reprezentowanym przez trójwymiarową tablicę. Jak miesiąc temu, tak i teraz umówmy się, że jedynka w tej tablicy oznacza komórkę żywą, zero - martwą. Na początek planszę inicjujemy wyłącznie zerami i gdzieniegdzie zasiewamy pierwotne życie:

//rozmiar planszy do gry

const int ROZM = 21;

//plansza do gry

char Plansza[ ROZM][ ROZM][ ROZM];

...

int x, y, z, a = ROZM/2;

for( x = 0; x < ROZM; ++x)

{

for( y = 0; y < ROZM; ++y)

{

for( z = 0; z < ROZM; ++z)

{

Plansza[ x][ y][ z] = 0; //nie ma życia

}

}

}

Plansza[a][a][a]=1; //życie

Plansza[a-1][a][a]=Plansza[a+1][a][a]=1;

Plansza[a][a-1][a]=Plansza[a][a+1][a]=1;

Plansza[a][a][a-1]=Plansza[a][a][a+1]=1;

Rysunek 3. Plansza do gry, zainicjowana kolonią Krzyż 3D i wykreślona za pomocą najprostszych algorytmów OpenGL.Kliknij, aby powiększyćRysunek 3. Plansza do gry, zainicjowana kolonią Krzyż 3D i wykreślona za pomocą najprostszych algorytmów OpenGL.Wprowadzony tutaj kształt kolonii nazwijmy Krzyżem 3D. Kolonię widzimy na rysunku 3.

Gra w życie polega na zliczaniu sąsiadów i - w zależności od ich liczby - na ożywianiu lub uśmiercaniu każdego miejsca na trójwymiarowej planszy. Sąsiadów możemy zliczyć najprostszym algorytmem, ale ponieważ jest ich sporo (26), proponuję automatyzację tego procesu, wykorzystującą trzy mikropętle:

int il_sasiadow( int i, int j, int k)

{

int a, b, c, suma = 0;

for( a = i-1; a <= i+1; a ++)

{

if( a == -1 || a == ROZM) //poza planszą?

continue;

for( b = j-1; b <= j+1; b ++)

{

if( b == -1 || b == ROZM) //poza planszą?

continue;

for( c = k-1; c <= k+1; c ++)

{

if( c == -1 || c == ROZM) //poza planszą?

continue;

suma += Plansza[ a][ b][ c];

}

}

}

//sama nie jest swoim sąsiadem...

suma -= Plansza[ i][ j][ k];

return suma;

}

Rysunek 4. Każdą komórkę otacza 26 innych. Musimy zliczyć te, w których znajduje się życie, czyli jedynka w odpowiednim miejscu tablicy Plansza.Kliknij, aby powiększyćRysunek 4. Każdą komórkę otacza 26 innych. Musimy zliczyć te, w których znajduje się życie, czyli jedynka w odpowiednim miejscu tablicy Plansza.Trzy pętle przeglądają bezpośrednie otoczenie centralnej komórki o indeksach (i,j,k), podawanych jako argumenty powyższej funkcji. Jeśli życie jest kodowane wartością 1, to aby otrzymać liczbę sąsiadów, wystarczy znaleźć sumę wartości zgromadzonych we wszystkich okolicznych komórkach. Na koniec od tak uzyskanej wartości odejmujemy wartość komórki centralnej, która z definicji nie jest swoim sąsiadem.

Zwróćmy też uwagę na bardzo ważne wykrywanie i pomijanie analizy stanów tych komórek, które leżałyby poza planszą.

Na początek proponuję zastosowanie klasycznych reguł Conwaya, dokładniej omówionych miesiąc temu:

  • Niech komórka umrze z samotności, gdy ma mniej niż dwóch sąsiadów.
  • Niech komórka umrze z przeludnienia, gdy ma więcej niż trzech sąsiadów.
  • Niech narodzi się nowa komórka, gdy dookoła znajduje się nie mniej niż trzech sąsiadów.
  • Niech narodzi się nowa komórka, gdy dookoła znajduje się nie więcej niż trzech sąsiadów.
Reguły te - zaczerpnięte z dwuwymiarowej wersji gry - definiują życie o formule "2333". Czy sprawdzi się ona w przypadku trójwymiarowym?