Za kurtyną rejestru

Nietrudno zagubić się w gąszczu kluczy rejestru. Mając do dyspozycji nasze nowe narzędzia, poniższe porady i wskazówki, odzyskasz orientację w centralnej bazie ustawień systemu Windows.

Nietrudno zagubić się w gąszczu kluczy rejestru. Mając do dyspozycji nasze nowe narzędzia, poniższe porady i wskazówki, odzyskasz orientację w centralnej bazie ustawień systemu Windows.

Począwszy od wersji 95, rejestr stanowi główny element każdego środowiska Windows. Zawiera ustawienia systemu, użytkownika i aplikacji. Z rejestrem wiąże się kilka zakazów i wiele możliwości, ale nie wszystkie bezpieczne - uszkodzony może sparaliżować cały system.

Zobacz również:

Zważywszy na poziom złożoności poszczególnych kluczy, typów wartości, zapisów i przypisanych im danych każdy wpis w rejestrze kojarzy się z czarną magią - nawet jeśli inicjuje przeniesienie ikony Outlooka z paska zadań do obszaru powiadomień. Z uwagi na ogromne możliwości poszczególnych ustawień rejestru zdecydowaliśmy się nie opisywać pojedynczych kluczy i wartości, zgromadziliśmy natomiast pokaźny zbiór wypróbowanych sztuczek i oferujemy je wraz z kilkoma programami na płycie DVD. Komplet tych narzędzi usuwa w cień wszystkie znane dotychczas akcesoria do obsługi rejestru. Na kolejnych stronach opisujemy, jak z nich korzystać.

1. Program pcwReg pozwoli ci kilkoma kliknięciami usprawnić liczne ustawienia systemu. Udostępniamy ponad 150 trików. Można dowolnie uzupełniać bazę o nowe ustawienia.

2. Narzędzie pcwRegSaveRestore umożliwia tworzenie zapasowej kopii rejestru w trakcie zwyczajnej sesji w systemie Windows i przywracanie go.

3. Korzystając z naszej przeglądarki rejestru pcwRegBrowser, znajdziesz zamaskowane klucze, które ukrywa przed tobą standardowy Edytor rejestru - Regedit.

Kolekcję narzędzi dotyczących rejestru uzupełnia kilka dodatkowych programów, które przedstawialiśmy w poprzednich wydaniach PCWK.

Krytyczne miejsca rejestru - Windows 98, Me, 2000, XP

Z biegiem czasu powstało mnóstwo narzędzi do modyfikowania określonych ustawień w rejestrze, ale do wielu nieudokumentowanych opcji można dostać się tylko za pomocą systemowego Edytora rejestru - zwłaszcza gdy wprowadzasz własne klucze i wartości. W tej sytuacji przydałoby ci się narzędzie, które mógłbyś sam rozbudowywać.

W odróżnieniu od większości innych narzędzi (np. microsoftowego Tweak UI) niemieckojęzyczny program pcwReg.EXE (na dołączonej płycie DVD) można rozszerzać o nowe funkcje. Oznacza to, że możesz rozbudowywać bazę danych, czyli interesujące cię klucze i wartości, w taki sposób, aby precyzyjnie dostosować ją do swoich potrzeb, a także do wersji i konfiguracji swojego systemu.

W domyślnym pliku konfiguracyjnym pcwReg.DB zgromadziliśmy ponad 150 przydatnych trików - gotowych modyfikacji rejestru. Aby zastosować któryś z nich, wystarczy wskazać żądaną rubrykę, a następnie wybrać właściwy klucz. Opis, który pojawi się pod listą modyfikacji, zawiera wskazówki dotyczące jej funkcjonalności i wartości, które trzeba wpisać, aby uzyskać żądany efekt. Informacje te są w języku polskim, co znacznie ułatwia użytkowanie programu. W polu Aktueller Wert widnieje liczba lub ciąg znaków w danej chwili przypisany tej wartości rejestru. Napis nicht definiert oznacza, że ich jeszcze nie przydzielono. Aby przyporządkować tej wartości nowe dane (liczbę lub ciąg znaków), wpisz je w pole Neuer Wert. W wypadku wartości binarnych należy pooddzielać poszczególne bajty odstępami (np. 01 A0 FF 09). Klikając przycisk Speichern, założysz daną wartość i klucz w rejestrze. Program pcwReg protokołuje wszystkie operacje w pliku pcwReg.Log.TXT, notując ich datę i godzinę. Dzięki temu możesz w każdej chwili sprawdzać swoje modyfikacje. Ramka w prawym górnym narożniku okna podaje typ wartości (Zeichenfolge oznacza wartość ciągu, Binärwert wartość binarną, a DWORD-Wert wartość DWORD).

Za pośrednictwem karty Extras możesz edytować, dodawać i usuwać wartości rejestru zgromadzone w bazie danych. Korzystaj w tym celu z nawigatora umieszczonego przy dolnej krawędzi ekranu. Przyciskiem - usuniesz zbędny wpis z bazy, a przyciskiem + wstawisz do niej nowy wpis. Rozbudowując bazę, kontroluj poprawność wprowadzanych ścieżek w obrębie rejestru, wartości i ich typów. Zmianę potwierdzisz, klikając przycisk z "haczykiem" (trzeci od lewej).

Ponadto możesz wczytywać (przyciskiem Importieren) całe zestawy wpisów z utworzonego uprzednio pliku SQL. Najlepiej zacznij od wyeksportowania bazy danych, klikając Exportieren. Założonego w ten sposób pliku SQL używaj potem jako bazy wyjściowej swoich modyfikacji. Pamiętaj jednak, że pierwsza wartość w nawiasie tuż za VALUES musi być ciągiem NULL, w przeciwnym razie nie uda ci się zaimportować pliku, a na ekranie pojawi się komunikat alarmowy. Aby zakończyć działanie programu, kliknij przycisk Schließen w dolnej części okna.

pcwReg dla wszystkich - Windows 98, Me, 2000, XP

Sprytny modyfikator - program pcwReg pozwala w łatwy sposób zmieniać najczęściej używane parametry w rejestrze. Na poszczególnych kartach znajdziesz (od lewej do prawej) opcje menu Start, pulpitu, sieci, bezpieczeństwa, Eksploratora i ogólne.Kliknij, aby powiększyćSprytny modyfikator - program pcwReg pozwala w łatwy sposób zmieniać najczęściej używane parametry w rejestrze. Na poszczególnych kartach znajdziesz (od lewej do prawej) opcje menu Start, pulpitu, sieci, bezpieczeństwa, Eksploratora i ogólne.Większość sztuczek, które są dostępne domyślnie w programie pcwReg, dotyczy klucza HKEY_CURRENT_USER, czyli bieżącego użytkownika. Tymczasem chciałbyś zastosować je również w kontach współużytkowników systemu.

W Windows 98/Me wystarczy zalogować się jako określony użytkownik, po czym dokonać żądanych zmian w rejestrze. Jednak w środowisku Windows 2000/XP jest to możliwe tylko na kontach z uprawnieniami administratora. W pozostałych zastosuj program Runas.EXE (runas /user:administrator pcwreg). Tylko za jego pomocą można modyfikować rejestr narzędziem pcwReg z poziomu konta z ograniczonymi uprawnieniami.

Masz jeszcze jedną możliwość. Niemal wszystkie ograniczenia w obrębie klucza "HKEY_CURRENT_USER" można przenieść w analogiczne miejsca klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE". Jeśli wprowadzisz odpowiednie zmiany do bazy wpisów pcwReg, czyli zastąpisz ścieżkę "HKEY_CURRENT_USER" żądanego triku ścieżką "HKEY_LOCAL_MACHINE", ograniczenie będzie obejmowało konta wszystkich użytkowników (także twoje).

Kopie zapasowe rejestru - Windows XP

Karta Extras oferuje możliwość dodawania własnych ustawień do bazy, przemieszczania ich do innych rubryk, a nawet usuwania.Kliknij, aby powiększyćKarta Extras oferuje możliwość dodawania własnych ustawień do bazy, przemieszczania ich do innych rubryk, a nawet usuwania.Rejestr środowiska Windows XP, który składa się z plików Default, Sam, Security, Software i System w katalogu %windir%\System32\Config, a także z pliku Ntuser.DAT w profilu danego użytkownika, jest zablokowany na czas całej sesji, dlatego nie uda ci się utworzyć zapasowej kopii tych plików w trakcie działania systemu. Natomiast gdy rejestr ulegnie uszkodzeniu i nie będziesz mógł uruchomić Windows, nie uda ci się przywrócić rejestru nawet za pomocą programów Przywracanie systemu i Ntbackup.

Chcąc tworzyć zapasowe kopie rejestru w trakcie działania Windows XP, skorzystaj z naszego programu pcwRegSaveRestore.EXE (na dołączonej płycie DVD). Po uruchomieniu go kliknij przycisk >>, aby wybrać folder docelowy - właśnie w nim zostanie umieszczona kopia rejestru. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Ordner mit aktuellem Datum anlegen, w podanym wcześniej katalogu docelowym zostanie utworzony podfolder z bieżącą datą. Dzięki temu będziesz wiedział, z którego dnia i miesiąca jest dana kopia. Następnie kliknij przycisk Sichern i poczekaj chwilę. W wybranym przez ciebie katalogu znajdzie się po chwili duplikat rejestru.

Czynności, które należy wykonać w celu przywrócenia rejestru z tworzonej uprzednio kopii, zależą od sytuacji wyjściowej.

Jeśli możesz uruchomić system Windows, wystarczy ponownie przywołać program pcwRegSaveRestore. EXE, kliknąć przycisk >>, a następnie wskazać katalog zawierający kopię. Przywracanie rejestru zainicjujesz przyciskiem Wiederherstellen. Gdy narzędzie upora się z zadaniem, samo zrestartuje system.

Jeżeli nie możesz uruchomić systemu, wczytaj go z instalacyjnej płyty Windows i przywołaj Konsolę odzyskiwania, naciskając klawisz [R], gdy pojawi się ekran instalacyjny. Po wybraniu właściwej instalacji systemu Windows i podaniu hasła administratora, wpisz polecenie:

set AllowAllPaths = true

W ten sposób uzyskasz dostęp do wszystkich folderów. Następnie przejdź do folderu zawierającego zapasową kopię, którą chcesz odtworzyć. Wprowadź w tym celu polecenie:

cd /d "<Backup>"

zastępując zmienną <Backup> właściwą ścieżką dostępu. Za pomocą polecenia:

batch ConsoleBackup.BAT

przywołasz plik wsadowy utworzony przez program pcwRegSaveRestore.EXE. Właśnie on przywraca rejestr z kopii zapasowej, ale tylko wtedy, gdy litery napędów w Konsoli odzyskiwania są przydzielone poszczególnym dyskom tak samo, jak w środowisku Windows. W przeciwnym razie musisz uruchomić system z płyty startowej - np. Bart PE (http://nu2.nu), a następnie skopiować zarchiwizowane pliki do katalogu %windir%\SYSTEM32\CONFIG.

Test - niedozwolone klucze w Windows XP

Edytor rejestru, Regedit.EXE, nie pozwala tworzyć ani przeglądać zbyt długich kluczy, o których mowa w punkcie "Tajne klucze". Jeśli chcesz poeksperymentować, użyj do powyższych celów programu REG.EXE. Otwórz w Windows XP okno wiersza poleceń (CMD.EXE) i wpisz polecenie:

reg add HKLM\Software\Tajny /v <wartość> /t REG_SZ /d test

Zmienną <wartość> zastąp ciągiem o długości co najmniej 257 znaków. Następnie otwórz Edytor rejestru i przejdź do klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tajny". Ujrzysz tylko pustą wartość ciągu "(Domyślna)", a utworzona przed chwilą pozostaje w ukryciu. Analogicznie można także zakładać niedozwolone klucze:

reg add HKLM\Software\Tajny\<klucz> /v Tajny /t REG_SZ /d test

W ten sposób powstanie w rejestrze niewidoczny klucz. Warunkiem jest długa nazwa klucza - musi składać się co najmniej z 257 znaków. Zamaskowany będzie klucz łącznie z wszystkimi kluczami podrzędnymi i wartościami. Spostrzegawczy użytkownik zauważy jedynie plus przed gałęzią "Tajny". Sygnalizuje on, że w jej obrębie muszą występować podklucze. Wpisz polecenie:

reg delete HKLM\Software\Tajny\<klucz>

aby pozbyć się utworzonego uprzednio klucza.

Odradzamy zakładanie zamaskowanych wartości w obrębie klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE", bo Edytor rejestru nie będzie wyświetlał kluczy podrzędnych w tej gałęzi, a niektóre programy mogłyby mieć problemy z odczytywaniem swoich ustawień.