Tajne skarby edycji XP i Vista. Ukryte narzędzia w Windows.

Zakład, że wykorzystujesz tylko niewielki fragment swojego systemu? Pod graficznym interfejsem użytkownika producent umieścił znacznie więcej programów, niż widać w menu Start i na pulpicie.

Zakład, że wykorzystujesz tylko niewielki fragment swojego systemu? Pod graficznym interfejsem użytkownika producent umieścił znacznie więcej programów, niż widać w menu Start i na pulpicie.

Mianem pulpitu Microsoft określa graficzny interfejs użytkownika. Użytkownicy bardzo dobrze znają wszystkie elementy, które walają się na tym wirtualnym biurku bądź są dostępne poprzez menu Start. Większość z nich jest w codziennym użytku. Tymczasem oprócz tego jest jeszcze wiele narzędzi w ukrytych szufladkach i na tajnych półkach systemu – wystarczy zajrzeć we właściwe miejsce.

Zobacz również:

To co najlepsze, przeważnie jest ukryte. Przejrzeliśmy wszystkie zakamarki środowiska Windows i udało nam się wydobyć na światło dzienne prawdziwe perełki. Użytkownicy Visty i Windows XP zdziwią się, jak bardzo można sobie ułatwić pracę.

Wiele spośród programów przedstawionych w tym materiale obsługuje się tylko z poziomu wiersza poleceń. Niektóre jednak zostały wyposażone w interfejs graficzny i są na tyle dopracowane, że zasłużyły sobie na miejsce w menu Start.

Iexpress – tworzenie archiwów CAB

Dla każdego coś fajnego – ten kreator pozwala tworzyć samorozpakowujące się a nawet samoinstalowujące się archiwa CAB.Kliknij, aby powiększyćDla każdego coś fajnego – ten kreator pozwala tworzyć samorozpakowujące się a nawet samoinstalowujące się archiwa CAB.Iexpress wchodzi w skład pakietu Internet Explorer Administration Kit. Za pomocą tego narzędzia możesz scalać dowolne pliki w (na życzenie samorozpakowujących się lub wręcz samoinstalujących się) archiwach CAB. Listę wybranych plików możesz zapisać w pliku SED (Self Extracting Directive), abyś mógł w razie potrzeby użyć go jako punktu wyjściowego.

Jak korzystać z programu Iexpress? W pierwszym oknie dialogowym wybierz opcję Create new Self Extraction Directive, aby utworzyć nowe archiwum. W następnym oknie ustawisz żądany typ archiwum. Aby uzyskać samoinstalujący się plik EXE, zastosuj opcję Extract files and run an installation command. Jeśli jest ci potrzebny plik EXE, który się sam rozpakowuje, lecz nie instaluje się samodzielnie, zaznacz opcję Extract files only. Za pomocą trzeciej opcji – Create compressed files only – utworzysz zwyczajne archiwum CAB.

Tworząc plik wykonywalny EXE, ustawisz w kolejnych oknach żądany tytuł pakietu, indywidualny komunikat potwierdzający rozpoczęcie i zakończenie procesu instalacyjnego. W razie potrzeby możesz podać plik tekstowy zawierający warunki umowy licencyjnej. W wypadku archiwum samoinstalującego się musisz ponadto wyspecyfikować plik INF lub EXE, który ma być automatycznie przywołany tuż po rozpakowaniu archiwum. Na dodatek możesz wpisać polecenie, które zostanie wykonane w dalszej kolejności.

Eudcedit – edytor znaków

Za pomocą tego narzędzia możesz tworzyć własne znaki dostępne we wszystkich aplikacjach Windows.Kliknij, aby powiększyćZa pomocą tego narzędzia możesz tworzyć własne znaki dostępne we wszystkich aplikacjach Windows.

Korzystając z Edytora znaków prywatnych, możesz tworzyć własne znaki pisarskie dostępne we wszystkich aplikacjach. Aby go uruchomić, otwórz menu Start | Uruchom, po czym wpisz eudcedit. W Windows XP jest wymagane zalogowanie się jako administrator, a w Viście wystarczy potwierdzić w oknie Kontrola konta użytkownika. Na ekranie pojawi się okno Wybieranie kodu. Wskaż prostokąt w lewym górnym narożniku i kliknij przycisk OK. Przeciągając myszą w oknie edytora, narysuj żądaną literę lub symbol. Za pomocą menu Okno | Odwołanie możesz przywołać dowolny element innej czcionki, aby skopiować go (częściowo lub całkowicie) i poddać dalszej edycji.

Zauważ, że Edytora znaków prywatnych nie tworzy plików czcionek skalowalnych TTF, lecz tylko dwa pliki EUDC.EUF i EUDC.TTE, które zapisuje w folderze czcionek. Zawarte w nich nowe znaki są do dyspozycji we wszystkich aplikacjach Windows. Można je także drukować. Jednak nie jest możliwe wybieranie ich bezpośrednio w polu wyboru czcionki (np. w edytorze Word). Zamiast tego musisz przywołać Tablicę znaków (kliknij menu Start | Programy | Akcesoria | Narzędzia systemowe | Tablica znaków lub kliknij menu Start | Uruchom i wpisz polecenie charmap), rozwinąć pole listy Czcionka i wskazać Wszystkie czcionki (znaki prywatne). Następnie zaznacz żądany znak, po czym kliknij przycisk Wybierz i przycisk Kopiuj. Znak znajdzie się w schowku, skąd możesz go skopiować w dowolne miejsce.

Stosowanie znaków w obcym komputerze. Aby przenieść swoje znaki do innego peceta, musisz wgrać doń pliki EUDC.EUF i EUDC.TTE. Jednak nie próbuj kopiować ich za pomocą Eksploratora. W przeciwnym razie otrzymasz komunikat alarmowy. Skopiuj oba pliki w oknie wiersza poleceń na dowolny nośnik lub na dysk sieciowy. W komputerze docelowym zapisz je w katalogu %windir%\fonts. Teraz przywołaj program Eudcedit w komputerze docelowym. Wówczas Edytor znaków prywatnych zainicjalizuje plik czcionki, a zawarte w nim znaki staną się dostępne również w tym komputerze.

Shrpubw – kreator udostępnionych folderów

Tym kreatorem znacznie prościej udostępnia się foldery niż poleceniem Udostępnianie i zabezpieczenia w menu podręcznym.Kliknij, aby powiększyćTym kreatorem znacznie prościej udostępnia się foldery niż poleceniem Udostępnianie i zabezpieczenia w menu podręcznym.Najbardziej znana metoda udostępniania folderów polega na kliknięciu folderu prawym przyciskiem myszy i wskazaniu polecenia Udostępnianie i zabezpieczenia. Następnie trzeba przydzielić odpowiednie uprawnienia i zmienić ustawienia zapory sieciowej, aby inni użytkownicy uzyskali dostęp do żądanych zasobów na twoim dysku. Użytkownicy, którzy wykonują rzadko te czynności, zapewne woleliby udostępniać foldery za pomocą kreatora.

Definiowanie udostępnień. Kreator Shrpubw pozwoli ci najpierw wybrać żądany folder. W polu poniżej wpiszesz dowolną nazwę, pod którą udostępnienie będzie figurowało w sieci, a jeszcze niżej – jeśli chcesz – dodatkowy opis. W kolejnym etapie przydzielisz użytkownikom prawa dostępu do danego folderu. Kreator oferuje trzy proste schematy uprawnień – dostęp dla wszystkich tylko do odczytu, pełny dostęp dla administratorów z dostępem do odczytu lub brakiem dostępu dla pozostałych użytkowników. Alternatywnie możesz dostosować uprawnienia indywidualnie tak jak z poziomu Właściwości udostępnionego folderu w oknie Eksploratora.

Zarządzanie udziałami. Program Shrpubw.exe współpracuje z Fsmgmt.msc – przystawką konsoli MMC (Microsoft Management Console). Służy ona do zarządzania udziałami, sesjami i otwartymi plikami. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy daną kategorię i wybrać żądane polecenie. Klikając Udziały prawym przyciskiem myszy i wskazując polecenie Nowy udział pliku, przywołasz kreatora Shrpubw.

Openfiles – ustalanie otwartych plików

Windows XP dysponuje całkiem przydatnym narzędziem do diagnozowania problemów w działaniu sieci.Kliknij, aby powiększyćWindows XP dysponuje całkiem przydatnym narzędziem do diagnozowania problemów w działaniu sieci.

Narzędzie Openfiles przywoływane w oknie wiersza poleceń pozwala sprawdzać, które pliki są aktualnie otwarte przez określoną aplikację lub określonego użytkownika. Dysponując uprawnieniami administratora, możesz zamykać te pliki bez konieczności potwierdzania. Program można stosować lokalnie i w sieci.

Przywołany bez żadnych parametrów Openfiles wyświetli wszystkie pliki, które w danej chwili są otwarte przez innych użytkowników sieci, a znajdują się w udostępnionych przez ciebie folderach. Przed nazwą każdego pliku jest podany identyfikator (ID) i nazwa użytkownika. Jeśli do pliku odwołuje się w danej chwili dwóch użytkowników, Openfiles wyświetla go dwukrotnie, przydzielając im odpowiednio dwa różne identyfikatory. W ten sposób możesz sprawdzać w sieciach Windows, czy w danym momencie ktoś korzysta z plików na twoim dysku, i w razie potrzeby zaczekać chwilę z zamknięciem systemu. Z drugiej strony możesz wymusić zamknięcie pliku (pod warunkiem, że masz uprawnienia administratora). Wpisz w tym celu polecenie

openfiles /disconnect /id <id>

Za pomocą polecenia

openfiles /disconnect /a <użytkownik>

zamkniesz za jednym zamachem wszystkie pliki, które zostały otwarte przez podanego użytkownika. Aby skorzystać z opisywanego programu w trybie lokalnym, wpisz polecenie

openfiles /local on

a następnie zrestartuj system. Teraz Openfiles będzie podawał aplikacje i otwarte przez nie pliki w obrębie twojego komputera. Przyda się to np. w sytuacji, gdy Windows nie pozwoli ci należycie usunąć wymienny nośnik danych lub dysk pendrive.

Nawet z opcją filtrowania. Do filtrowania wyników wyświetlanych przez Openfiles doskonale nadaje się narzędzie Find. Jeśli chcesz dowiedzieć się np., które pliki otworzyła w danej chwili przeglądarka Firefox, wpisz polecenie

openfiles | find /i "firefox.exe"

A jeżeli chcesz ustalić, jakie aplikacje nadal mają otwarte pliki na twoim pendrivie o literze napędu Z:, użyj polecenia

openfiles | find /i "z:"