Procesory liczą fizykę

Coraz częściej producenci akceleratorów 3D mówią o obliczeniach fizycznych realizowanych przez układy graficzne. NVIDIA dysponuje np. silnikiem PhysX, za kolei ATI zaimplementowało Havok'a. Mało tego, DirectX 11 ma pozwalać na realizację obliczeń fizycznych za pomocą dowolnej karty graficznej. Wyjaśnijmy zatem o co w tym całym fizycznym zamieszaniu chodzi.

Coraz częściej producenci akceleratorów 3D mówią o obliczeniach fizycznych realizowanych przez układy graficzne. NVIDIA dysponuje np. silnikiem PhysX, za kolei ATI zaimplementowało Havok'a. Mało tego, DirectX 11 ma pozwalać na realizację obliczeń fizycznych za pomocą dowolnej karty graficznej. Wyjaśnijmy zatem o co w tym całym fizycznym zamieszaniu chodzi.

Efekty fizyczne realizowane w grach to nic innego, jak obliczenia mające na celu zobrazowanie interakcji między różnymi znajdującymi się na scenie 3D przedmiotami, w taki sposób, aby wirtualny świat był jak najbardziej zbliżony również pod względem oddziaływań fizycznych do tego co znany z rzeczywistości. Rzucony kamień musi od ściany się odbić, a jednocześnie cześć jego energii musi zostać pochłonięta. Podobnie woda nie może zachowywać się jak rtęć, a tkanina musi w naturalny sposób się układać, a nie na przykład zachowywać się tak jak kartka papieru. Również działania siły grawitacji i opór powierza powinny zachowywać się tak jak w naturze, inaczej np. bohater gry korzystający ze spadochronu spadnie na ziemię z taką samą szybkością jak powiedzmy rzucony przez niego przed chwila kamień. Realizmu dodają też fizyczne efekty cząsteczkowe jak np. rozpryski wody gdy jej strumień padanie na skomplikowany obiekt czy choćby naturalne spływanie kropli wody po szybie.

Zobacz również:

Wszystkie te niuanse muszą zostać uwzględnione w grze, po to abyśmy nie odczuwali grając w nią w sztuczności. Oczywiście obliczenia fizyczne nie tylko przydają się w grach. Wykorzystują je też np. programy do animacji i szeroko-pojętej grafiki 3D, choćby po to, aby tworzone przez artystów obrazy czy renderowane na komputerach filmy również wyglądały jak najbardziej realistycznie. Przy statycznym obrazie może np. chodzić m.in. o to, aby namalowany przez artystę wybuch oddziaływał z przedmiotami w realny sposób, a odłamki leciały tam gdzie powinny, zgodnie z prawami fizyki. Wbrew pozorom instynktownie natychmiast wyłapujemy takie niuanse i jeśli coś nie oddaje realnego fizycznego zachowania odbieramy nawet statyczny obraz jako namalowany w sposób sztuczny.

Fizyka na Atari

Szczątkowe formy wykorzystania fizyki, czasami nawet nieświadomego, w grach istniały od samego ich początku. Ot choćby w pierwszej grze wideo "Pong" z 1972 roku wykorzystana zjawisko zderzenia sprężystego po to, aby piłeczka w sposób w miarę naturalny i przewidywalny odbijała się od sztywnych rakietek kresek i ścianek kortu. W połowie lat 80., gdy królowały mikrokomputery 8-bitowe, takie jak ZX Spectrum, Atari XL, czy Commodore 64 pisano gry symulujące siły grawitacji i bezwładności - oczywiście z różnym powodzeniem.

Pojawienie się ery gier 3D, którą zapoczątkował Wolfenstain firmy id Software, spowodowało, że programiści musieli implementować w swoich produktach obliczenia fizyczne. Symulatory lotu czy wyścigi samochodowe były pierwszymi grami 3D korzystającymi z fizycznych narzędzi. W takich grach jak NASCAR Racing, zderzenie ze ścianą czy innymi samochodami na torze powodowało, ze samochód nie tylko tracił prędkość, jak w grach tego typu poprzedniej generacji, ale również zmieniała się jego trajektoria jazdy, a nawet mógł przekoziołkować. Jedną z najbardziej znanych "samochodówek", w której w jej kolejnych wersjach implementowano coraz to nowsze efekty fizyczne urealniające sposób jazdy samochodem (np. poślizgi na zakrętach, zachwiania toru jazdy na wybojach, uderzenia powodujące rozbicie samochodu lub jego uszkodzenia, a nawet emulację drobnych efektów cząsteczkowych takich jak chlupiąca woda podczas przejeżdżania przez nią czy symulację zabrudzania samochodu rozchlapanym przez koła błotem) był Colin McRae Rally.

Rewolucję w odwzorowaniu fizyki w grach rozpoczęły jednak Quake i Unreal wyprodukowane odpowiednio przez id Software w 1996 roku oraz Epic Games w 1998. Istotny dla fizyki był zwłaszcza opublikowany w 1997 przez id Software patch do Quake'a, który zmieniał fizykę świata gry. Dodał on m.in. większą kontrolę lotu oraz zmienił sposób obsługi skoków występujących w grze postaci. Odwzorowanie w tych grach sił grawitacji i ciał, na które ona w naturalny sposób działała, były takie, że dla wszystkich twórców gier stało się jasne, że wejście oddziaływań fizycznych do wszystkich rodzajów gier będzie już tylko kwestią czasu i umiejętności twórców. Co więcej Quake i Unreal rozpoczęły erę silników (ang. engine) - patrz: ramka "Silniki w grach", które mogły być wykorzystywane również do tworzenia innych gier.

Niestety, poważną implementację efektów fizycznych, rozpoczęto od gier ukazujących przemoc. Chodziło o zastosowanie dynamiki bryły sztywnej do realistycznej symulacji bezwładności i ruchu trafionego pociskiem wirtualnego przeciwnika. Zastosowano tutaj model fizyki marionetki lub szmacianej lalki (ang. ragdoll). Ciało ofiary traktowane jest jak zbiór sztywnych elementów (kości, korpusu, głowy szyi, kończyn itp.), połączonych ze sobą luźnymi zawiasami, w których - podobnie jak w marionetce - nie ma żadnej sztywności. Model ten pozwala realistycznie oddać reakcję postaci na działające na nie siły zewnętrzne takie jak bezpośrednie trafienie pociskiem, wybuch granatu (fala uderzeniowa), upadek ze schodów czy np. machanie rękami w próbie złapania równowagi przed upadkiem.

Jeden z pierwszych zastosowanych na szeroką silników fizycznych, korzystający z "fizyki marionetki" opracowała firma Epic Games. Silnik ten nazwany został "Ragdoll physics" i znalazł po raz pierwszy wykorzystanie w grach Unreal Tournament 2003 z 2003 roku oraz w grze Deus EX: Invisible War korzystającej z tej samej wersji silnika Unreal Engine 2.0. Nie trudno się domyślić, gry te ze względu na realistyczne odwzorowanie fizyki z miejsca stały się hitami sezonu.

Havok wkracza do akcji

Obecnie najpopularniejszym silnikiem fizycznym jest Havok. W 1998 roku w Irlandii w Dublinie powstała firma o nazwie Havok, która zajęła się komputerowym modelowaniem zjawisk fizycznych. W 2000 zaprezentowała na Game Developers Conference środowisko programistyczne Havok Game Dynamics SDK, nazywane potocznie Havok. Obecnie dostępna jest już jego piąta wersja tego silnika fizycznego, która swoją premierę miała wrześniu 2007 roku. Co ciekawe, również we wrześniu 2007 roku firma Havok została wykupiona przez Intela.

Havok jest silnikiem fizycznym stworzonym na potrzeby gier komputerowych. Podstawową zaletą Havok'a jest to, że pozwala na symulację interakcji różnych obiektów na scenie 3D w czasie rzeczywistym. Używa do tego celu algorytmów detekcji kolizji. Obecnie dostępny pakiet jest pakietem modułowym, pozwalającym na użycie takich realistycznych efektów jaki potrzebują twórcy gry. Pierwszym z nich jest Havok Behavior, który pozwala na opracowanie charakteru fizycznych zachowań przedmiotów w grze. Dzięki temu lina w sposób nieprzewidywalny dla gracza może np. nagle się zerwać, część mostu zapaść się pod zbyt dużym ciężarem, a uszkodzona ściana zawalić się pod wpływem nagłego podmuchu silnego wiatry itp.

Havok Physics, odpowiada z kolei bezpośrednio za kalkulację efektów fizycznych i detekcję kolizji, Havok Cloth to zaś moduł odpowiedzialny za symulację zachowania się ubrań i tkanin oraz ich realistyczny ruch. Chodzi tutaj o odwzorowanie zachowania się noszonych przez bohaterów gier koszul, spodni, spódnic, płaszczy itp. oraz wykonanych z tkanin obiektów umieszczonych w środowisku takich jak flagi, banery reklamowe, dywany, kurtyny itp. Moduł ten wykorzystywany jest też do symulacji zachowania się elastycznych odkształcających się obiektów jak włosów, zachowanie się trawy na wietrze, gałęzi a nawet ogonów zwierząt.

Havok Destruction to moduł opisujący zachowanie ciał sztywnych ulegających uszkodzeniom. Chodzi tutaj o niszczenie murów, ciosów w stertę kamieni, skrzyń, beczek, drzew pojazdów itp. podobnych obiektów, które w wyniku uderzenia rozpraszają się bądź rozsypują się na mniejsze bądź większe sztywne kawałki. Ten moduł posłużyć też może do odwzorowania zachowania się sztywnych przedmiotów po trafieniu je przez inne ciało - np. kul bilardowych. Innymi słowy jest odwzorowanie mechaniki strukturalnej.

Ostatnim modułem jest Havok Animation. Odpowiada on przede wszystkim za optymalizowanie przebiegu animacji efektów fizycznych, ale również realizuje odwrotną kinematykę wykorzystywaną np. do prawidłowego odwzorowania śladów stóp, czy śladów na powierzchni po zderzeniu się obiektów.

Podział na silniki

Od czasów gier Quake i Unreal zaczęła się era projektowania wydzielonych, niezależnych fragmentów (modułów) kodu programu odpowiedzialnych za różne detale działania gry. Elementy te, zwane silnikami (ang. engine) mogą być użyte niezależnie również w przy projektowaniu innych tytułów gier i obudowane są środowiskiem służącym do planowania zachowań w grze. Wcześniej gry projektowane były jako zamknięta całość, bez możliwości natychmiastowego przenoszenia dużych funkcjonalnych modułów do innych produkcji, nie mówiąc już o odsprzedaży środowiska firmom trzecim.

Współczesne gry mają kilka niezależnych silników, współpracujących ze sobą, ale które można na zasadzie modułowości podmieniać lub dodawać w nich nowe elementy. Oto najważniejsze z nich:

Silnik gry - główna część kodu gry komputerowej, zajmuje się interakcją elementów gry. Najczęściej ma w sobie wbudowany moduł wykrywania kolizji, wejścia/wyjścia oraz obsługę sieci. Często mylony jest z silnikiem graficznym.

Silnik AI - cześć kodu gry odpowiedzialna za sztuczną inteligencję (ang. artifical intelligence), czyli zachowanie się postaci generowanych i sterowanych w grze przez komputer.

Moduł wykrywania kolizji - grupa algorytmów służąca znajdowaniu ograniczeń ruchu na scenach dwu i trójwymiarowych. Algorytm odpowiada na pytanie czy ruch w danym kierunku jest możliwy. W symulacjach ciał miękkich i tkanin wykrywa również kolizje między różnymi fragmentami tego samego obiektu.

Silnik graficzny - część kodu aplikacji odpowiedzialna za tworzenie grafiki 2D i 3D.

Silnik fizyczny - silnik odpowiedzialny za obliczenia fizyczne w grze.