Najlepsze ukryte narzędzia w Windows

Wybór cennych programów, które – choć wchodzą w skład systemu Windows – nie są znane większości użytkownikom. Ich zastosowania i wskazówki odnośnie ich używania.

Pod maską systemu operacyjnego Windows ukrywa wiele cennych narzędzi, które nie są znane większości użytkownikom. Przedstawiamy najlepsze z nich.

Prawie każdy użytkownik, który kupuje komercyjne oprogramowanie, chce wykorzystać pełen zakres funkcji. Zasada ta dotyczy także systemu operacyjnego. Tymczasem Windows 7 i 8 dysponują wieloma narzędziami i funkcjami, których nie da się przywołać z poziomu graficznego interfejsu użytkownika lub jest to bardzo trudne. Mowa chociażby o konsoli zarządzania (Microsoft Management Console), w której można zgromadzić w postaci przystawek często używane moduły ustawień systemowych. Równie przydatny, choć zamaskowany okazuje się wewnętrzny program do badania pamięci RAM pod kątem uszkodzeń. Poniżej opisujemy najbardziej użyteczne ukryte funkcje lub narzędzia Windows, objaśniając, jak z nich korzystać. W ramce „Ukryte programy – niezwykłe szczątki przestarzałych edycji Windows” zamieszczamy oprócz tego spis wybranych narzędzi pochodzących jeszcze z czasów DOS-a, które są nadal dostępne nawet w najnowszych wersjach środowiska Windows.

Zobacz również:

Wszystkie z omawianych programów znajdziesz w podfolderze System32 w obrębie folderu instalacyjnego Windows. Niektóre z nich działają tylko w trybie tekstowym i wymagają wpisywania parametrów, więc na niewiele zda ci się dwukrotne kliknięcie danej ikony. Zamiast tego trzeba przywołać konsolę trybu tekstowego i wpisać nazwę pliku wraz z ewentualnymi parametrami. Aby uruchomić wspomnianą konsolę, kliknij menu Start | Wszystkie programy | Akcesoria | Wiersz polecenia. Alternatywnie możesz wpisać cmd.exe w polu wyszukiwania menu Start i kliknąć znaleziony element. Jeśli zechcesz regularnie używać jednego z narzędzi, utwórz doń skrót na pulpicie. W tym celu znajdź dany program w oknie Eksploratora, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Wyślij do | Pulpit (utwórz skrót). Zastosuj się do wskazówek kreatora. Kliknij prawym przyciskiem myszy gotowy skrót na pulpicie i wybierz polecenie Właściwości w menu podręcznym. W razie potrzeby przeskocz do wiersza Element docelowy i dołącz na końcu żądane argumenty. Pamiętaj o tym, aby ująć całe polecenie w cudzysłów.

Ukryta kolumna w Menedżerze zadań zdradzi ci, które aplikacje obniżają wydajność twojego komputera, wyjątkowo mocno obciążając procesor.Kliknij, aby powiększyćUkryta kolumna w Menedżerze zadań zdradzi ci, które aplikacje obniżają wydajność twojego komputera, wyjątkowo mocno obciążając procesor.

Wgląd w operacje systemowe

Niemalże każdy użytkownik systemu Windows zna Menedżer zadań. Przywołuje się go najszybciej, klikając klawisze [Ctrl Shift Esc]. Ten element systemu zdradza użytkownikowi wiele informacji na temat tego, czym w danej chwili zajmuje się jego komputer. Jednak bardzo mało znana okazuje się opcja wyświetlania listy procesów, które najbardziej obciążały procesor od ostatniego uruchomienia systemu. Przeskocz w tym celu na kartę Procesy i kliknij przycisk Pokaż procesy wszystkich użytkowników. Następnie otwórz menu Widok | Wybierz kolumny. Zaznacz pole wyboru Czas procesora CPU i potwierdź przyciskiem OK. W oknie Menedżera zadań pojawi się nowa kolumna. Aby ustalić, które procesy najwięcej obciążały system, posortuj listę, klikając nagłówek kolumny Czas procesora CPU.

Oprócz Menedżera zadań systemy Windows 7 i 8 mają do dyspozycji Monitor zasobów. Narzędzie to wyświetla jeszcze bardziej szczegółowe zestawienie bieżących procesów i procesów podrzędnych. Ponadto pozwala obserwować poziom zużycia poszczególnych zasobów przez dany proces w obrębie minuty. Monitor zasobów przywołuje się na dwa sposoby. Wpisz resmon.exe w polu wyszukiwania menu Start i kliknij pierwszy rezultat na liście. Jeśli w danej chwili jest uruchomiony Menedżer zadań, wystarczy przeskoczyć na kartę Wydajność i kliknąć przycisk Monitor zasobów w dolnej części okna. Gdy na ekranie pojawi się okno tego narzędzia, przeskocz na kartę Procesor CPU i kliknij nagłówek kolumny Średnie użycie CPU w sekcji Procesy. W ten sposób uporządkujesz listę w porządku malejącym i zobaczysz, które procesy najbardziej obciążały procesor w obrębie ostatnich 60 sekund. Jeżeli nie widzisz wspomnianej kolumny, zmaksymalizuj okno menedżera. Możesz zignorować wpis perfmon.exe, bo jest to proces nadzorujący wydajność wykorzystywany przez Monitor zasobów. Na karcie Pamięć narzędzie wyszczególnia procesy, które pochłaniają w danej chwili największą ilość pamięci operacyjnej (RAM). Jeśli nic ci nie mówi nazwa procesu, a informacja w kolumnie Opis okazuje się zbyt zwięzła, możesz zainicjować wyszukiwanie w internecie. Kliknij w tym celu nazwę procesu prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Wyszukiwanie w trybie online.

Oprócz tego Monitor zasobów pomoże ci ustalić, który proces jest odpowiedzialny za nadmiarową aktywność dysku twardego bez widocznej przyczyny. Przeskocz w tym celu na kartę Dysk i kliknij nagłówek kolumny Razem (B/s), aby posortować listę malejąco według tego kryterium. Natomiast, korzystając z karty Sieć, dowiesz się, które programy nawiązują w danej chwili połączenia z siecią domową, a które z internetem. Narzędzie zdradzi nawet bieżącą prędkość wysyłania i odbierania danych. Gdy rozwiniesz rubrykę Połączenia TCP, klikając jej pasek tytułowy, uzyskasz ponadto informację, z jakimi serwerami (internetowymi) lub z jakimi adresami IP poszczególne programy nawiązują bieżące połączenia.

Narzędzie Wycinanie okazuje się bardzo uniwersalnym programem do przygotowywania zrzutów ekranu.Kliknij, aby powiększyćNarzędzie Wycinanie okazuje się bardzo uniwersalnym programem do przygotowywania zrzutów ekranu.