Jak obniżyć rachunek za prąd

Ratunkiem dla domowych budżetów coraz mocniej obciążanych rachunkach za prąd, mogą być nowoczesne urządzenia wspomagające racjonalne i ekologiczne gospodarowanie zasobami energetycznymi: od nowoczesnych liczników prądu, poprzez dostosowane do potrzeb polskich rodzin panele słoneczne i przydomowe elektrownie wiatrowe, aż po rozwiązania umożliwiające… odsprzedaż wyprodukowanej w domu energii elektrycznej. Można też zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie zmieniając codzienne nawyki.

Przeciętne gospodarstwo domowe używające energii elektrycznej tylko do oświetlenia i obsługi urządzeń AGD / RTV zużywa rocznie ok. 2500 kWh. Rodzina mieszkająca w dużym domu, z elektryczną kuchenką i wentylacją rocznie może potrzebować nawet 40 000 kWh, co oznacza, że jej rachunki za energię elektryczną w ciągu roku mogą wynieść nawet 20 tys. zł.

O ile obecnie każdy z nas jest odbiorcą energii, który swoje rachunki za prąd musi uznać na podstawie przewidywań na pół roku do przodu przez producenta, o tyle za 5-6 lat gospodarstwa domowe będą miały znacznie większy wpływ na ilość, jakość, cenę i dostawcę energii elektrycznej. Wtedy właśnie ok. 80 proc. domów i mieszkań w Polsce ma mieć zainstalowane tzw. inteligentne liczniki prądu, które umożliwią nie tylko monitorowanie i przesyłanie danych o ilości zużytej energii w czasie rzeczywistym, ale także „oddawanie” jej do sieci.

Zobacz również:

Inteligentny liczni musi być podłączony do dobrze działającej, inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Zarówno pierwszy jak i drugi warunek wciąż jeszcze nie jest spełniony, ale pierwsze kroki już zostały poczynione.

Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki uważa, że nakłady na inteligentne sieci, mimo że wysokie, z pewnością będą opłacalne. „Celem powinno być stworzenie inteligentnej sieci - smart grid - a nie jej pojedynczych komponentów. Chodzi o to, by obecny układ zamienić z transportu jednokierunkowego od źródła do konsumenta do formy inteligentnej, kiedy to sieć w czasie rzeczywistym w sposób efektywny kosztowo będzie integrować działania wszystkich użytkowników sieci, w tym także odbiorców, którzy powinni odgrywać w sieci rolę aktywnych prosumentów” - dodaje.

Zdaniem prezesa URE energetyka rozproszona ma jeszcze tę zaletę, że jest znacznie tańsza i szybsza w realizacji. W grę nie wchodzą już projekty o wartości milionów czy nawet miliardów złotych (jak w przypadków budowy nowych bloków energetycznych).

W stosunku do krajów unijnych, jeśli chodzi o wdrażanie inteligentnych sieci jesteśmy w ogonie stawki, ale i porównując się do krajów obu Ameryk oraz Azji jesteśmy zapóźnieni. W USA pionierem jest Teksas, gdzie zainstalowano już 7 mln liczników nowej generacji. W Kanadzie ok. 4,5 mln liczników założono w prowincji Ontario. W Europie najlepiej radzą sobie z tym Skandynawowie – Szwecja właściwie zakończyła budowę swoich systemów w 2009 r. Finlandia w 2014 będzie posiadać 80% takich liczników. Włochy osiągnęły poziom ponad 92%. We włoskim systemie wypracowano m.in. możliwość zdalnego odczytu liczników, zdalnego zarządzania między dostawcą energii a odbiorcą, w tym: zmiany taryf, załączania i wyłączanie, a także monitorowanie jakością i bilansem energii. Ponadto włoskie urządzenia umożliwiają wykrywanie nieuprawnionych ingerencji przy liczniku i wysyłanie informacji do klienta, a także są w stanie zarządzań zapotrzebowaniem na moc.

Licznik podpowie o zużyciu energii

Licznik może odbierać sygnały od dostawcy energii, a następnie przekazywać je klientowi na różne sposoby. Najprostszym jest oczywiście wyświetlanie odpowiednich danych na wyświetlaczu, np. dotyczących ceny, stawkach za usługi, okresach rozliczeniowych itp. Ale możliwe jest także wykorzystanie innych kanałów informacji, np. dedykowany klientom portal informacyjny czy np. poprzez rodzaj łączności licznika z interfejsem i wyświetlaczem znajdującym się w mieszkaniu.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość dobrania funkcji przedpłatowej lub określenie z góry potrzebnej mocy elektrycznej w gospodarstwie domowym. Licznik mógłby rejestrować takie dane, następnie dobierać wielkość lub moc poboru w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Dzięki temu finalny odbiorca jakim jest gospodarstwo domowe czy mała firma mógłby optymalizować swoje zachowania i potrzeby dotyczące wykorzystania energii elektrycznej.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną stale wzrasta, ale nie zawsze odpowiedzią na to jest stałe zwiększanie mocy wytwórczej. Wystarczy niekiedy ograniczyć straty powodowane wieloma przyczynami, np. straty „po drodze” do klienta. Szacuje się, że oszczędności firm z tytułu niewyprodukowania energii elektrycznej (zaoszczędzonej dzięki nowoczesnym licznikom) mogą sięgnąć nawet 1,5 mld zł. Takie oszczędności dzięki racjonalizacji zużycia energii z kolei spowodują, że nie będzie konieczne budowanie coraz to nowych, niezwykle kosztownych bloków energetycznych.

Ogromne korzyści z zainstalowania nowoczesnych urządzeń pomiarowych odniosą klienci docelowi, przede wszystkim klienci indywidualni, gospodarstwa domowe, małe firmy. Każdy klient uzyska bieżący dostęp do danych o zużyciu energii elektrycznej. Dzisiaj otrzymujemy takie dane w formie miesięcznej faktury bądź przy okazji projekcji zużycia na przyszły okres (np. 6 miesięcy), które z kolei są opracowywane na podstawie naszego dotychczasowego zużycia energii. Już niebawem będzie można dokonywać rozliczeń nie w oparciu o prognozy, ale o dane dostępne w czasie rzeczywistym.

Przy każdej fakturze zostanie opracowany profil zużycia energii z zaznaczeniem, które obszary generują największe zużycie i tym samym koszty. W ten sposób najłatwiej będzie zaoszczędzić na opłatach – po prostu klient od razu dowie się, które urządzenia, w którym pomieszczeniu i w jakich porach doby zużywają najwięcej energii i generują najwyższe koszty.

American Council for an Energy-Efficient Economy wyliczył, że przeciętna roczna oszczędność gospodarstwa domowego stosującego nowy rodzaj licznika wyniesie ok. 9 proc. Z kolei rząd Wielkiej Brytanii podał, że tamtejsze gospodarstwa domowe będą mogły zaoszczędzić rocznie ok. 25 funtów.

Ale to nie wszystko. Licznik daje możliwość m.in. zarządzania poborem energii poprzez sterowanie instalacją. To za pomocą licznika będzie można włączać i wyłączać określone urządzenia domowe w zależności od pory roku, dnia w tygodniu czy godziny w ciągu doby. Ponadto urządzenie umożliwi dostosowanie odpowiedniej do potrzeb klienta taryfy, dzięki temu, że licznik będzie mógł przeanalizować zapotrzebowanie na energię w określonych godzinach – np. jeżeli więcej urządzeń używamy w godzinach popołudniowych, wówczas system zaproponuje nam odpowiednie taryfy godzinowe dobrane do takiej właśnie pory dnia.