Zaawansowane porady dla zaawansowanych użytkowników

Administratorzy systemów Windows zazwyczaj mają na głowie inne rzeczy niż konfigurowanie standardowych elementów. Zaawansowane porady, które prezentujemy poniżej, przedstawiają rozwiązania kilku popularnych problemów.

Jak ustalić w mgnieniu oka, które pliki edytowałeś lub przetwarzałeś w ciągu dwóch ostatnich dni? W jaki sposób przydzielić zewnętrznemu dyskowi USB stałą literę napędu, która nigdy nie ulegnie zmianie? I jak pozbyć się uciążliwego śmieciowiska danych w pliku Windows.old, gdy okaże się, że nowy egzemplarz systemu Windows działa bez zarzutu? Poniżej zamieszczamy mały zbiór porad i wskazówek dla doświadczonych użytkowników środowiska Windows.

Windows Vista, 7, 8/8.1

1. Filtrowanie plików narzędziem Forfiles

Czy chcesz usunąć za jednym zamachem wszystkie pliki w danym katalogu, które zostały utworzone przed określoną datą? Do takich i podobnych zadań doskonale nadaje się bardzo słabo znane narzędzie przywoływane w konsoli tekstowej.

Zobacz również:

Forfiles.exe to prawdziwy specjalista w zakresie filtrowania plików na podstawie daty. Przywołaj okno konsoli tekstowej, naciskając klawisze [Windows R] i wpisując cmd.exe. Przejdź w konsoli do żądanego katalogu poleceniem pushd, np.

pushd c:\dane

i wpisz polecenie o następującej treści:

forfiles /s /d -3650 /c "cmd /c echo @fdate - @path"

W przytoczonym przykładzie narzędzie Forfiles wyświetli we współpracy z konsolą Cmd wszystkie pliki – także znajdujące się w dowolnym podfolderze (argument /s) – o dacie ostatniej modyfikacji sprzed 3650 dni, a więc pochodzące sprzed ponad dziesięciu lat (argument /d). W parametrze /d można podać datę w formacie rok-miesiąc-dzień (yyyy-MM-dd) zamiast liczby dni. Chcąc odfiltrować pliki, które zostały zmodyfikowane dzisiaj, wystarczy podać zmienną %date% w argumencie /d. Parametr /c natomiast służy do przywołania polecenia, które ma wykonać żądaną operację na wyodrębnionych w ten sposób plikach. Z reguły jest to następna instrukcja konsoli Cmd. Wewnętrzne zmienne polecenia Forfiles pozwalają je bardzo rozbudowywać, aby wykonywać inne zadania. Najważniejsze z tych zmiennych to @path (zwraca absolutną ścieżkę pliku), @isdir (ustala, czy element jest katalogiem czy plikiem) i wspomniana powyżej @fdate (zwraca datę ostatniej modyfikacji pliku). Wszystkie zmienne i całą składnię polecenia Forfiles wyświetla polecenie forfiles /?. Poniżej zamieszczamy jeszcze jeden przykład zastosowania polecenia Forfiles w rozbudowanej postaci.

forfiles /s /d -3650 /c "cmd /c del /p @path"

To polecenie proponuje usunięcie odfiltrowanych plików (argument /p sprawia, że program prosi o potwierdzenie usuwania każdego pliku). W podobny sposób możesz zainicjować automatyczne usuwanie (wystarczy pominąć argument /p) znalezionych plików, ich przemieszczanie, kompresowanie lub po prostu tylko wyświetlanie na ekranie.

Windows XP, Vista, 7, 8/8.1

2. Stały przydział litery napędu do dysków USB

Po podłączeniu zewnętrznego nośnika danych do portu USB Windows przydziela mu pierwszą wolną literę napędu (w kolejności alfabetycznej). To przypisanie zostaje odznaczone w rejestrze i zastosowane ponownie przy następnym podłączeniu tego samego urządzenia – oczywiście, jeśli jest taka możliwość. Gdy jednak dana litera została przypadkowo zajęta wcześniej przez inny dysk, system bierze po prostu następną wolną. W wypadku dysków twardych USB, które pełnią rolę magazynu treści multimedialnych lub służą do tworzenia zapasowych kopii, zmieniające się oznaczenia literowe bywają bardzo uciążliwe. Możesz przyporządkować dwóm dyskom USB stałe litery, których Windows na pewno nie przyzna innym nośnikom danych. Przywołaj w tym celu przystawkę Zarządzanie dyskami, wpisując diskmgmt.msc w oknie uruchamiania (klawisze [Windows R]) lub polu wyszukiwania menu Start. Kliknij żądany dysk prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Zmień literę dysku i ścieżki. Po kliknięciu przycisku Zmień przydziel dyskowi literę A: lub B: – obie są z przyczyn historycznych zarezerwowane i menedżerowi dysków nie wolno przydzielać ich innym napędom.

Dysk USB zamiast stacji dyskietek – przypisz litery A: i B: dyskom, które mają mieć przez cały czas stałe oznaczenia literowe.Kliknij, aby powiększyćDysk USB zamiast stacji dyskietek – przypisz litery A: i B: dyskom, które mają mieć przez cały czas stałe oznaczenia literowe.