Automatyzowanie rutynowych czynności w Windows

Każdy użytkownik, którego irytuje konieczność ciągłego wykonywania szablonowych zadań w Windows, znajdzie pomoc w tym artykule. Przedstawiamy w nim narzędzia, które automatyzują wiele czynności tak, że są wykonywane znacznie krócej lub niepostrzeżenie dla użytkownika.

Wraz z pojawianiem się nowych wersji środowisko Windows coraz bardziej idzie na rękę użytkownikowi – staje się coraz wygodniejsze i łatwiejsze w obsłudze. Jednak mimo wszelkich nowinek i udogodnień niektóre czynności nadal pozostały skomplikowane i niepotrzebnie pochłaniają cenny czas użytkownika. Jest to szczególnie uciążliwe, gdy chodzi o rutynowe zadania, które prędzej czy później i tak trzeba wykonać.

Jako przykład można wymienić chociażby jednoczesne przemianowywanie wielu plików. Zasadniczo można wykonać tę czynność za pomocą wewnętrznych narzędzi systemu Windows. Wystarczy zaznaczyć żądane pliki w oknie Eksploratora, kliknąć je prawym przyciskiem myszy i wskazać polecenie Zmień nazwę w menu podręcznym. Jednak rezultat tej operacji może daleko odbiegać od oczekiwań. Wszystkim plikom zostanie nadana ta sama nazwa i będą się różniły względem siebie tylko automatycznie dołączoną numeracją. Windows nie zapewnia domyślnie np. możliwości wyszukiwania określonych fragmentów tekstu w obrębie nazwy pliku i zamieniania go na inny.

Zobacz również:

Niemniej irytująca okazuje się konieczność ciągłego wpisywania tych samych zwrotów powitalnych, grzecznościowych i typowych wyrażeń w wiadomościach pocztowych i dokumentach tekstowych. Wprawdzie zaawansowane edytory takie jak Word i Writer są wyposażone w funkcję automatycznego zastępowania, lecz ich funkcjonalność nie wystarcza niektórym użytkownikom. Poza tym zdefiniowane w nich dużym nakładem pracy elementy tekstowe nie są dostępne globalnie w całym systemie, lecz tylko w danej aplikacji. Nie pomogą ci więc, gdy korzystasz z serwisu pocztowego w przeglądarce internetowej. Równie dokuczliwa bywa konieczność ciągłego porządkowania zasobów na dysku twardym. Przecież zapisujesz na nim ciągle nowe pliki – a to fotografie, a to pobrane elementy czy dokumenty tekstowe, prezentacje i arkusze kalkulacyjne. Znacznie wygodniejszym rozwiązaniem byłby tylko jeden, główny folder, do którego trafiałyby wszystkie pliki, a komputer w pełni automatycznie sortował je, umieszczając we właściwych folderach. Mówiąc o automatycznym wykonywaniu czynności, trafiliśmy w samo sedno tego artykułu. Poniżej przedstawiamy praktyczne narzędzia, które pozwolą ci zaoszczędzić mnóstwo pracy, czasu i klikania. Nie tylko podczas wykonywania wspomnianych powyżej zadań, lecz także wielu innych.

Koniec bezmyślnego wklepywania tekstu – w programie Phrase Express możesz definiować bloki tekstowe lub frazy, a potem wklejać je w dowolnych aplikacjach skrótami tekstowymi, klawiaturowymi lub poprzez listy wyboru.Kliknij, aby powiększyćKoniec bezmyślnego wklepywania tekstu – w programie Phrase Express możesz definiować bloki tekstowe lub frazy, a potem wklejać je w dowolnych aplikacjach skrótami tekstowymi, klawiaturowymi lub poprzez listy wyboru.

Automatyczne wstawianie fraz lub bloków tekstowych w dowolnych miejscach

Użytkownicy, którzy mają często do czynienia z tekstem, czy to wiadomości pocztowe, czy to dokumenty, doskonale znają ten problem – niektóre frazy lub sformułowania powtarzają się bardzo często i trzeba za każdym razem wpisywać je od nowa. Bezpłatne do użytku prywatnego narzędzie PhraseExpress (www.phraseexpress.com, na płycie wirtualnej) położy kres monotonnemu wklepywaniu tych samych wyrażeń. Najpierw trzeba zdefiniować bloki tekstowe, które można później w różnoraki sposób wklejać prawie w dowolnej aplikacji i w dowolnym miejscu – automatycznie, naciśnięciem kombinacji klawiszy, kliknięciem myszy lub z listy wyboru. Oprócz tego program obsługuje makra. Wpisując odpowiednie skróty można uruchamiać żądane aplikacje i przywoływać strony internetowe.

Po uruchomieniu programu PhraseExpress kliknij dwukrotnie jego ikonę w obszarze powiadomień na pasku zadań (przedstawia dymek z czerwonym wykrzyknikiem). W ten sposób przywołasz główne okno aplikacji. W lewej części okna mieści się drzewo kategorii, w którym umieścisz swoje frazy i bloki tekstowe. Zaznacz gałąź New local file i kliknij przycisk New Folder. Nadaj mu dowolną nazwę w polu Description, np. Moje definicje. Teraz kliknij przycisk New Phrase i wpisz dowolną nazwę w polu Description. W polu Phrase content trzeba wpisać tekst, który ma być później wklejany ręcznie lub automatycznie w wiadomościach pocztowych, dokumentach itd. Co ciekawe, można dowolnie formatować wprowadzane frazy, a nawet opatrywać je linkami internetowymi i plikami graficznymi. Jeśli program ma rozróżniać pisownię małymi i wielkimi literami przy danym skrócie, kliknij przycisk Expert mode i zaznacz pole wyboru Case sensitive Autotext.

Przyciskiem na samym końcu wiersza można oprócz tego wstawiać wieloznaczniki symbolizujące znaki, które program nakazuje użytkownikowi uzupełniać podczas wprowadzania tekstu. Są one umieszczane w tekście, używane w obliczeniach lub służą do innych celów. W podobny sposób można definiować polecenia uruchamiające określoną aplikację lub przywołujące witrynę internetową – czynność ta następuje po lub zamiast wklejenia tekstu.

W oknie konfiguracyjnym można precyzyjnie dostosować działanie programu PhraseExpress do własnych potrzeb.Kliknij, aby powiększyćW oknie konfiguracyjnym można precyzyjnie dostosować działanie programu PhraseExpress do własnych potrzeb.

W polach poniżej ustawisz wyzwalacz zdefiniowanej przed chwilą operacji, a więc wklejenia tekstu, odwiedzenia witryny lub wczytania programu. Utwórz w tym celu skrót klawiaturowy (rubryka Hotkey) i/lub skrót tekstowy (rubryka Autotext). W wypadku tego ostatniego wystarczy wpisać zdefiniowaną sekwencję znaków, aby zainicjować wstawienie tekstu lub wykonanie innej operacji. Aby uniknąć omyłkowego zastępowania tekstu, należy bardzo rozważnie dobierać skróty tekstowe. Na przykład możesz bez obawy podać !!zp jako skrót zwrotu pożegnalnego Z pozdrowieniami.

Jeszcze niżej znajdziesz funkcję, która pozwala ograniczyć operację wklejania tekstu do wybranych aplikacji lub wykluczyć określone aplikacje z zakresu działania skrótu. Program musi być w danej chwili uruchomiony – w przeciwnym razie nie pojawi się na liście.

Alternatywna metoda wklejania zdefiniowanych uprzednio bloków tekstowych lub inicjowania operacji polega na ręcznym wybieraniu ich z poziomu obszaru powiadomień. Kliknij w tym celu ikonę PhreseExpress lewym przyciskiem myszy (byle nie dwukrotnie!) i wskazać żądany skrót na liście.

Wygodne oszczędzanie czasu – AntRenamer zapewnia wiele funkcji, które pozwolą ci dostosować za jednym zamachem wiele nazw plików do własnych potrzeb.Kliknij, aby powiększyćWygodne oszczędzanie czasu – AntRenamer zapewnia wiele funkcji, które pozwolą ci dostosować za jednym zamachem wiele nazw plików do własnych potrzeb.