Edytor polis systemowych - poradnik

Zamiast ręcznie modyfikować rejestr i zastanawiać się czy wprowadzone zmiany są prawidłowe wygodniej jest użyć narzędzia, które odpowiednie modyfikacje wprowadza automatycznie, informując przy tym jaki efekt zostanie uzyskany. Jeżeli ponadto program taki oferuje dodatkowe możliwości na przykład w postaci obsługi skryptów logowania bądź podnosi poziom bezpieczeństwa systemu, warto go poznać. Prezentujemy Edytor lokalnych zasad grupy, czyli tzw. edytor polis systemowych.

Zmiany w systemie, modyfikacje zachowania, różne porady i triki wykonywane są często poprzez bezpośrednią edycję systemowego rejestru. Tymczasem większość z nich można wykonać za pomocą tak zwanego edytora polis systemowych czyli narzędzia o długiej nazwie Edytor lokalnych zasad grupy. Możliwości programu nie ograniczają się jednak tylko do aplikowania trików i różnych usprawnień. To potężne narzędzie do zarządzania lokalnym bezpieczeństwem komputera oraz systemów pracujących w sieci. Korporacyjni administratorzy blokują za jego pomocą możliwość wprowadzania zmian w systemie przez jego użytkowników czy instalowania niezaakceptowanego oprogramowania. W warunkach domowych, gdy z jednego komputera korzysta kilka osób, przyda się możliwość zarządzania zasadami tworzenia i używania haseł, wyłączania niektórych opcji i blokowania programów. Edytor polis ma jednak pewną wadę. Nie jest dostępny w wersjach Windows Home systemu operacyjnego.

Zabawa z UAC

Sposób korzystania z Edytora oraz jego możliwości przetestujemy w Windows 8.1, zmieniając działanie mechanizmu UAC – Kontroli konta użytkownika. Tego samego, na który tak narzekają użytkownicy Visty. To sztandarowy przykład.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyć

  1. Przełącz się do widoku ekranu startowego i wpisz polecenie gpedit.msc Wciśnij Enter. Rozwiń grupę Konfiguracja komputera w lewym panelu, kliknij dwukrotnie Ustawienia systemu Windows i kolejno Ustawienia zabezpieczeń, Zasady lokalne i Opcje zabezpieczeń. Zaczniemy od okna monitu, który pojawia się na ekranie.
  2. Odszukaj po prawej stronie grupę poleceń zaczynających się od Kontrola konta użytkownika:... i kliknij dwukrotnie zachowanie monitu o podniesienie uprawnień dla administratorów w trybie zatwierdzania… Przejdź na kartę Ustawianie zabezpieczeń lokalnych i kliknij przycisk poniżej. Rozwinie się lista, na której będziesz miał do wyboru kilka opcji. Zaznacz Monituj o poświadczenia na bezpiecznym pulpicie jeżeli chcesz, by każda operacja wymagająca uprawnień administratora była wykonywana przez system dopiero po podaniu hasła. Jeżeli chcesz zastosować mniej restrykcyjne ustawienie wymagające jedynie zgody na operację wystarczy wskazać Monituj o zgodę na bezpiecznym pulpicie.
  3. Edytor zabezpieczeń lokalnych to narzędzie, które zostało przygotowane nie tylko dla administratorów i zaawansowanych użytkowników. Aby ułatwić korzystanie i zminimalizować ryzyko popełnienia błędu, który może doprowadzić na przykład do całkowitego zablokowania do systemu, wszystkie ustawienia są precyzyjnie opisane. Jeżeli w nie wiesz, którą opcję wybrać przejdź na kartę Wyjaśnianie. Zapoznasz się tutaj z zastosowaniem poszczególnych ustawień.
  4. Jeżeli chcesz natomiast poprawić bezpieczeństwo systemu możesz wymusić instalowanie jedynie podpisanych programów. Kliknij w tym celu dwukrotnie opcję …podnoszenie uprawnień tylko tych plików wykonywalnych, które są podpisane i mają sprawdzoną poprawność i zaznacz opcję Włączone. Aby ułatwić dostęp do systemu w razie awarii i umożliwić zalogowanie do konsoli odzyskiwania

Najważniejsze elementy interfejsu Edytora lokalnych zasad

Okno edytora podzielone jest na dwie części. Lewy panel zawiera grupy ustawień w zależności od ich przeznaczenia. Wyświetlane są one w postaci drzewa i podzielone na dwie główne części. Konfiguracja komputera to zestaw opcji wpływających na zachowanie systemu bez względu na to, jaki użytkownik jest aktualnie zalogowany. Parametry zgrupowane w Konfiguracja użytkownika wpływają na konta użytkowników. Obydwie grupy podzielone są dodatkowo na trzy foldery:

  • Ustawienia oprogramowania – opcje związane z konfiguracją programów. Katalog jest pusty na stacjach roboczych
  • Ustawienia systemu Windows – parametry dotyczące bezpieczeństwa i skryptów logowania oraz startu i zamykania systemu
  • Szablony administracyjne – modyfikacje związane z rejestrem systemowym pozwalające na szybka zmianę działania systemu bądź konta użytkownika