Windows 8.1 – porady na co dzień

Przedstawiamy zbiór ciekawych i przydatnych porad do Windows 8.1. Zdradzamy, jakie nowinki wnosi pierwsza, duża aktualizacja tego systemu operacyjnego. Podpowiadamy, jak z nich korzystać.

W Windows 8.1.1 usunięto wiele niedogodności, które były przedmiotem krytyki od momentu wprowadzenia ósmej edycji systemu w październiku 2012 r. Nowy produkt Microsoftu pokonuje swoich poprzedników w kategoriach wydajności, bezpieczeństwa i funkcji online’owych. Ostatnia aktualizacja przynosi liczne poprawki, które ucieszą przede wszystkim długoletnich użytkowników systemów Windows. Usprawniono m.in. obsługiwanie interfejsu za pomocą klawiatury i myszy. Na bliższy plan wróciły funkcje pulpitu znane z Windows 7, a pasek zadań prezentuje się w odświeżonej postaci. Poniżej przedstawiamy zestaw porad, które ułatwiają codzienne używanie Windows 8.1 i 8.1.1. Opisujemy zmiany w interfejsie graficznym, Eksploratorze i Menedżerze zadań. Radzimy, jak stworzyć maszynę wirtualną za pomocą platformy Hyper-V, która wchodzi w skład edycji Professional i Enterprise. Ostatnią część materiału poświęcamy na zagadnienia bezpieczeństwa danych. Podpowiadamy, jak stworzyć zapasową kopię systemu na wypadek jego awarii i jak skonfigurować funkcję, która non-stop archiwizuje ważne pliki użytkownika. Doradzamy, co robić, gdy system odmawia posłuszeństwa. Korzystając z naszych wskazówek i wewnętrznych narzędzi Windows, można przywrócić jego działanie.

Nowy interfejs Windows 8.1.1

W nowej wersji Windows tradycyjny pulpit coraz bardziej spaja się z kafelkowym interfejsem ModernUI. Pasek zadań, który obok zwyczajnych programów wyświetla także uruchomione aplikacje kafelkowe, jest widoczny nie tylko na klasycznym pulpicie, lecz także w obrębie samych aplikacji.

Zobacz również:

Ważną zmianą Windows 8.1.1 jest możliwość wyświetlania pulpitu tuż po uruchomieniu systemu. Pominięto zatem ekran startowy z kafelkami przywoływany domyślnie we wcześniejszych edycjach Windows. Aby wybrać, który obszar roboczy ma pojawiać się jako pierwszy, przywołaj tradycyjny pulpit, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wskaż polecenie Właściwości. Gdy na ekranie pojawi się okno Właściwości paska zadań i nawigacji, przeskocz na kartę Nawigacja i zaznacz pole wyboru Po zalogowaniu lub zamknięciu wszystkich aplikacji na ekranie przejdź do pulpitu zamiast do ekranu startowego. Usuwając zaznaczenie tego pola wyboru, przywrócisz domyślny tryb uruchamiania wprowadzony w Windows 8.

Karta Nawigacja w oknie Właściwości paska zadań i nawigacjiKliknij, aby powiększyćKarta Nawigacja w oknie Właściwości paska zadań i nawigacji

Uruchamianie tradycyjnych programów i aplikacji kafelkowych. Niektóre kafelki na ekranie startowym Windows 8.1.1 wyświetlają treści dynamiczne. Sam ekran startowy można dostosować pod wieloma względami do własnych potrzeb i kategoryzować jego zawartość. Aby szybko uruchamiać aplikacje kafelkowe i programy, warto korzystać z funkcji wyszukiwania na ekranie startowym. W ten sam sposób można przywoływać ustawienia i otwierać pliki w ich domyślnych aplikacjach.

Zmiana sortowania kafelków. Jeśli przeważnie korzystasz z tradycyjnych programów, a znacznie rzadziej z kafelkowych aplikacji, przywołaj właściwości paska zadań (jak wyżej) i zaznacz pole wyboru W widoku aplikacji posortowanym według kategorii najpierw wyświetlaj aplikacje klasyczne na karcie Nawigacja. W ten sposób zapewnisz sobie także na ekranie startowym wygodny dostęp do preferowanych przez siebie programów. Ponadto warto zaznaczyć pole wyboru Pokaż tło pulpitu na ekranie startowym, bo w ten sposób upodobnisz pulpit do ekranu startowego, co umożliwi przyjemniejsze przeskakiwanie z jednego typu interfejsu do drugiego.

Korzystanie z pionowego paska bocznego. Pasek przywieszek wysuwający się z prawej krawędzi ekranu gromadzi kilka funkcji kontekstowych niczym menu podręczne. Należą do nich m.in. Wyszukiwanie, Udostępnianie, Urządzenia i Ustawienia. Pasek ten przywołuje się, przesuwając kursor myszy w prawy górny narożnik obszaru roboczego lub naciskając klawisze [Windows C]. Klikając np. element Udostępnianie lub Urządzenia, prześlesz treści z bieżącej aplikacji do żądanych osób lub urządzeń takich jak drukarka, odtwarzacz czy telewizor. Pasek boczny jest dostępny także z pulpitu. Przycisk Start ujrzysz, gdy przemieścisz kursor myszy w lewy dolny narożnik obszaru roboczego.