Tajniki przeglądarek - porady do Chrome’a, Firefoksa i Internet Explorera

Przeglądarka internetowa należy do najważniejszych aplikacji w komputerach z systemem Windows. Potrafi znacznie więcej niż tylko interpretować kod HTML i generować zapisane w nim strony internetowe. W poniższym materiale przedstawiamy mało znane funkcje Firefoksa, Chrome'a i Internet Explorera.

Na jakim etapie rozwoju znajdują się obecne przeglądarki internetowe? – Mozilla Firefox utrzymała swoją wiodącą pozycję w zestawieniu przeglądarek o największej liczbie dostępnych rozszerzeń. Jednocześnie najwierniej odwzorowuje strony internetowe. Właściwość ta nie ma znaczenia przy wyświetlaniu zwyczajnych witryn, za to uwidacznia się przy przedstawianiu na ekranie złożonych tabel i baz danych. Przeglądarka Chrome scala najlepiej swoją bogatą funkcjonalność w bardzo przejrzystym, uporządkowanym interfejsie, udostępniając ją także dla projektantów stron internetowych. Internet Explorer to bez wątpienia dobra przeglądarka, lecz zawdzięcza pozycję rynkowego lidera systemowi operacyjnemu, którego jest domyślnym składnikiem. Podczas gdy Firefox i Chrome udostępniają dialogi konfiguracyjne wszystkim użytkownikom, Internet Explorer ogranicza dostęp do wybranych opcji. Niektóre z nich są umieszczone w edytorze zasad systemowych (Gpedit.msc), ten zaś wchodzi w skład zaawansowanych edycji systemu (Professional, Ultimate i Enterprise). W dalszej części materiału omawiamy jednak tylko te ustawienia, których mogą dokonać użytkownicy wszystkich wersji Windows.

Przeglądarka w roli notatnika – w Chrome dostępne są nawet proste atrybuty formatowania takie jak pogrubianie, pochylanie i podkreślanie.Kliknij, aby powiększyćPrzeglądarka w roli notatnika – w Chrome dostępne są nawet proste atrybuty formatowania takie jak pogrubianie, pochylanie i podkreślanie.

Chrome i Firefox – wewnętrzne adresy URL

Gdy przyjrzeć się ustawieniom i metodom zarządzania dodatkami, Mozilla Firefox i Google Chrome są do siebie podobne w wielu aspektach. Użytkownicy Firefoksa powinni znać polecenie

Zobacz również:

about:[nazwa]

bo pozwala przywoływać wiele ukrytych opcji konfiguracyjnych. Ten wewnętrzny adres URL wpisuje się niczym zwyczajny adres internetowy w polu adresu. Najbardziej znane okazuje się polecenie about:config, które przywołuje centralę ustawień przeglądarki.

Analogiczne polecenie w Chrome to

chrome://[nazwa]

Projektanci z Google zadbali jednak o zgodność swojej przeglądarki z Firefoksem. Chrome samodzielnie przekształca wewnętrzne adresy rozpoczynające się od about na polecenia odpowiadające swojej składni. Na przykład polecenie about:extensions zamienia automatycznie na chrome://extensions, po czym wyświetla zestawienie zainstalowanych rozszerzeń.

Wskazówka 1. Aby uzyskać spis wszystkich wewnętrznych adresów URL, wystarczy wpisać about:about w polu adresu (działa zarówno w Chrome, jak i w Firefoksie).

Wskazówka 2. Każde z poleceń about:[nazwa] lub chrome://[nazwa] można zapisywać jako zakładkę. Jeśli więc często przywołujesz którąś ze stron ustawień, utwórz odpowiedni folder zakładek, a następnie umieść w nim żądane (wewnętrzne) adresy URL.

Wewnętrzne adresy URL dają dostęp do funkcji i ustawień, które nie są dostępne z poziomu okien dialogowych przeglądarek internetowych Chrome i Firefox.Kliknij, aby powiększyćWewnętrzne adresy URL dają dostęp do funkcji i ustawień, które nie są dostępne z poziomu okien dialogowych przeglądarek internetowych Chrome i Firefox.

Firefox – kilka przydatnych parametrów

Wewnętrzny adres URL about:config daje dostęp do wszystkich ustawień Firefoksa. Jednak wiele z nich gromadzi graficzny interfejs konfiguracyjny, który przywołuje się poprzez menu Narzędzia | Opcje (lub Firefox | Opcje | Opcje). Poniżej przedstawiamy kilka ustawień, do których dostaniesz się tylko pierwszym z wymienionych sposobów.

Podgląd kart w Windows. Gdy umieścisz kursor myszy nad przyciskiem Firefoksa na pasku zadań w Windows 7 lub 8, tuż nad nim pojawi się miniaturowy podgląd bieżącej zawartości okna. Jednak brakuje widoku treści poszczególnych kart w przeglądarce. Tymczasem przydałaby się możliwość wyświetlania podglądu żądanej strony. Aby ją uzyskać, przeskocz do parametru browser.taskbar.previews.enable i przełącz go na true dwukrotnym kliknięciem myszy.

Wygodne przeskakiwanie między kartami. Firefox oferuje rozwiązanie podobne do tego z Windows, które służy do przeskakiwania pomiędzy uruchomionymi programami, a uaktywnia się je klawiszami [Alt Tab]. Aby je włączyć, kliknij dwukrotnie parametr browser.ctrlTab.previews, ustawiając go na true. Teraz możesz wygodnie przemieszczać się pomiędzy kartami w Firefoksie, naciskając klawisze [Ctrl Tab]. Opisana metoda nie wpływa na działanie skrótu klawiaturowego [Alt Tab].

Wyniki wyszukiwania na nowej karcie. Jeśli korzystasz z pola wyszukiwania w Firefoksie (znajduje się po prawej stronie pola adresu), rozważ ustawienie opcji true w parametrze browser.search.openintab. Wówczas przeglądarka będzie wyświetlała rezultaty wyszukiwania na nowej karcie. Domyślnie prezentuje je w bieżącej karcie, zastępując jej dotychczasową zawartość.

Personalizowanie zawartości Nowej karty. Strona Nowa karta zawiera domyślnie dziewięć ostatnio otwieranych witryn internetowych. Korzystając z opcji przypinania witryn, można używać tejże strony jako dodatkowego miejsca na zakładki. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo żądane witryny są dostępne od razu po otworzeniu nowej karty.

Parametry browser.newtabpage.rows i browser.newtabpage.columns pozwalają zmienić liczbę witryn wyświetlanych na nowej karcie.

Przeglądarka internetowa jako... przeglądarka lokalnych plików

Nowoczesne przeglądarki internetowe to uniwersalne narzędzia, które nadają się nie tylko do internetowych eskapad, lecz są w stanie zastąpić niejeden program. Poniżej wymieniamy ich dodatkowe zdolności, które mogą przydać się przede wszystkim w środowisku Linux i w netbookach skąpo wyposażonych w oprogramowanie.

  • Chrome i Firefox mogą zastąpić przeglądarkę dokumentów PDF;
  • Chrome pozwala zapisywać treść bieżącej strony jako plik PDF. Wystarczy przywołać okno dialogowe drukowania klawiszami [Ctrl P], kliknąć przycisk Zmień w rubryce Urządzenie docelowe i wskazać polecenie Zapisz jako PDF. Chrome, Firefox i Internet Explorer zapisują dokumenty w formacie XPS;
  • Chrome, Firefox i Internet Explorer nadają się do przeglądania dokumentów tekstowych bez elementów formatowania (np. plików typu TXT, INI, BAT, CMD, ASC);
  • Chrome, Firefox i Internet Explorer sprawdzają się jako przeglądarka plików grafiki rastrowej (np. w formatach JPG, PNG i BMP) i grafiki wektorowej (np. w formacie SVG);
  • Chrome i Firefox odtwarzają utwory w popularnym formacie MP3;
  • Chrome i Firefox zapewniają więcej możliwości przeglądania i odtwarzania plików za pośrednictwem rozszerzeń. Na przykład jest dostępne Chrome Office Viewer (Beta) do dokumentów pakietu Micosoft Office, a także rozszerzenie Epub Reader do przeglądarek Chrome i Firefox.

Gdy zechcesz otworzyć plik zapisany na dysku lokalnym, wystarczy przeciągnąć go do okna przeglądarki – najlepiej na pustą kartę. W Windows jest ponadto możliwość umieszczenia przeglądarki w poleceniu Wyślij do menu podręcznego plików (%appdata%\microsoft\windows\sendto). Potem wystarczy kliknąć dany plik prawym przyciskiem myszy i wskazać polecenie Wyślij do.

Ponadto jest jeszcze jedna niedoceniana funkcja. Korzystaj z przeglądarki niczym z lokalnego menedżera plików, wskazując w nim żądane pliki. Wystarczy wpisać chociażby file:///C:/ w polu adresu.