Porady do Windows 7. Najlepsze zaawansowane tricki w systemie

Wystarczy niewielki nakład pracy, aby zoptymalizować Windows 7 dla zaawansowanych i zawodowych użytkowników. W ten sposób można znacznie ułatwić dostęp do podstawowych funkcji systemu.

Windows 7 jest przypuszczalnie najczęściej używaną edycją systemów Microsoftu w przedsiębiorstwach. Poniżej przedstawiamy kilkanaście porad, które przydadzą się fachowcom – i nie tylko. Domyślne ustawienia systemu są dobrane tak, aby spełniał wymagania ogółu użytkowników. Nie satysfakcjonuje to profesjonalistów i administratorów, bo ich potrzeby pozostają niezaspokojone. Tymczasem wiele codziennych zadań wykonywanych przez te grupy użytkowników można sobie ułatwić za pomocą zewnętrznych narzędzi lub pewnych zmian w interfejsie systemu operacyjnego. Poniższe instrukcje pomagają dostosować Windows do potrzeb zaawansowanych użytkowników. Opisują krok po kroku, jak rozwiązywać pewne problemy. Dlatego mogą przydać się także mniej doświadczonym użytkownikom.

Windows 7 - Godmode – pełny dostęp do przydatnych funkcji

W oknie trybu Godmode użytkownik ma bezpośredni dostęp do wszystkich podstawowych funkcji systemu. Warto utworzyć skrót do tego elementu. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolny skrawek pulpitu, wskaż menu Nowy | Skrót i wpisz explorer.exe shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} jako element docelowy. Gdy przywołasz gotowy skrót, Windows wyświetli w jednym oknie wszystkie elementy Panelu sterowania.

Zobacz również:

Zamiast skrótu możesz założyć nowy folder i przypisać mu nazwę <identyfikator>.GUID. Eksplorator wyświetli treść żądanego elementu systemowego. Jako <identyfikator> można zastosować np.

– Kosz – {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

– Mój komputer – {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

– Połączenia sieciowe – {7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

– Profil użytkownika – {60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}

– Biblioteki – {031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}

– Panel sterowania – {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

– Centrum akcji – {BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6}

Pełną listę dostępnych identyfikatorów znajdziesz w witrynie Microsoftu.

Tworząc odpowiedni skrót, możesz uzyskać wygodny dostęp do podstawowych elementów konfiguracji systemu.Kliknij, aby powiększyćTworząc odpowiedni skrót, możesz uzyskać wygodny dostęp do podstawowych elementów konfiguracji systemu.