Quo vadis, twardzielu? Jaka przyszłość dysków twardych

Jak twierdzi Eric Schmidt z firmy Google, obecnie co dwa dni nasza cywilizacja wytwarza tyle danych, ile cała ludzkość wyprodukowała od początku swojego istnienia do roku 2001. Zgromadziliśmy już 3,2 zetabajtów danych (1 zetabajt to miliard terabajtów), a objętość wszystkich zapisanych na świecie informacji podwaja się średnio co 18 miesięcy. Oznacza to, że do 2020 roku liczba przechowywanych danych urośnie do 40 zetabajtów, a wszystkie informacje trzeba przecież jakoś zapisać!

Z problemami, jak przechować ogromne ilości danych, spotkał się z pewnością każdy z czytelników. Według danych analitycznej firmy IDC przeciętne gospodarstwo domowe wytwarza obecnie ok. 2 TB danych rocznie, dwa razy tyle, ile wynosi pojemność najczęściej kupowanych w 2014 roku na świecie dysków twardych (wg danych Trendfocus Inc.). Do 2020 roku objętość generowanych przez gospodarstwo domowe danych wzrośnie do ok. 10 TB. Przewiduje się, że taką wielkość powinien mieć wówczas przeciętnie sprzedawany dysk twardy.

Obecnie pojemnością 10 TB dysponuje jedynie zaprezentowany w czerwcu 2015 roku 3,5-calowy dysk twardy Ultrastar Archive Ha10, produkowany przez przejętą w 2012 roku przez Western Digital (WD) firmę HGST (Hitachi Global Storage Technologies). Dysk HGST Ultrastar Archive Ha10 nie trafił jednak do sprzedaży detalicznej i dostępny jest jedynie na specjalne zamówienie. W sprzedaży dostępne są nieco mniejsze, bo 8- oraz 6-terabajtowe jego wersje – HGST Ultrastar Archive Ha8 i Ha6 oznaczane też jako HGST ARIES-HC8 8TB i HGST ARIES-HC6 6TB, które kosztują obecnie odpowiednio ok. 3100 i 2300 zł.

Zobacz również:

Produkcją 3,5-calowych dysków o tak dużej pojemności chwali się również firma Seagate. W polskich sklepach można nabyć przeznaczone przede wszystkim do archiwizacji danych w chmurze dyski Seagate Archive HDD 8TB i 6TB oraz szybki 6-terabajtowy dysk Seagate Enterprise Capacity HDD 6TB. Ich ceny to odpowiednio ok. 1200, 1000 i 2000 zł.

Technologie „upychania” danych

Za pierwszy seryjnie produkowany dysk twardy uważa się opracowany w 1956 roku przez firmę IBM model IBM 350, który mieścił 5 milionów słów. Jednak tradycyjny, magnetyczny dysk twardy, w formie, jaką znamy obecnie, towarzyszy komputerom dopiero od 1980 roku. Wtedy to firma Seagate zaprezentowała pierwszy model 5,25-calowego „twardziela” dla komputerów typu IBM PC. Ów dysk o nazwie ST-506 miał zawrotną jak na tamte czasy pojemność 5 MB, czyli ok. 5 razy większą niż używane wówczas standardowo jako podstawowy nośnik danych dyskietki. Pierwsze 3,5-calowe dyski twarde pojawiły się trzy lata później. Były to 10-megabajtowe modele RO351/352 opracowane przez nieistniejącą już firmę Rodime Limited.

Ewolucja dysku twardego (źródło: HyperX)Kliknij, aby powiększyćEwolucja dysku twardego (źródło: HyperX)

Od tamtego czasu podstawowa, mechaniczna konstrukcja dysków twardych nie zmieniła się w znaczący sposób. Oczywiście, usprawniono poszczególne elementy, zmieniały się materiały, z których je wykonywano, usprawniano elektronikę, poprawiano szybkość, czas dostępu do danych oraz precyzję pracy, a także sposoby zapisu danych na magnetycznym talerzu. Niemniej zarówno pierwsze dyski twarde, jak i najnowsze modele wciąż składają się z jednego talerza lub zespołu kilku wirujących na wspólnej osi talerzy wykonanych ze specjalnego szkła pokrytego warstwą materiału ferromagnetycznego oraz zespołu głowic zapisująco-odczytujących, które umieszcza się na ruchomych ramionach. Dzięki temu głowice mogą dotrzeć do wybranego sektora z danymi umieszczonego na powierzchni talerzy. Nie należy też zapominać o niezbędnych do napędzania talerzy i ramion silnikach oraz o elektronice sterującej i kontrolerach przesyłających i odbierających dane.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na pojemność dysków twardych, a pośrednio na szybkość ich pracy jest gęstość zapisu (ang. areal density). Gęstość ta, określana w bitach na cal kwadratowy, mówi nam, jak dużo informacji (bitów) można zmieścić na calu kwadratowym powierzchni talerza. Innymi słowy, im większa wartość gęstości, tym więcej informacji da się „upchnąć” na jednym talerzu dysku twardego. Dzisiejsze dyski twarde przy gęstości zapisu rzędu 740 gigabitów na cal kwadratowy umożliwiają przechowywanie do 4 TB danych na jednym talerzu dysku magnetycznego.

W 2014 roku Seagate jako pierwszy zaprezentował dysk twardy o gęstości zapisu 848 Gbit/cal², co pozwala zmieścić na jednym 3,5-calowym talerzu 5 TB danych. Uważa się, że wypadku obecnie używanych w produkcji dysków technologii maksymalną możliwą do osiągnięcia gęstością zapisu jest 1 Tbit/cal². Na 3,5-calowym dysku z prostopadłą technologią zapisu, o której za chwilę, uda się zatem pomieścić 6 TB danych. W wypadku notebookowych dysków 2,5-calowych będzie to ok. 2 TB danych. Oczywiście, taki wzrost pojemności „twardzieli” nie zaspokoi rosnącego zapotrzebowania na pojemne nośniki informacji.

Pierwsza rewolucja – zapis prostopadły

Do roku 2005 wszystkie bez wyjątku dyski twarde wykorzystywały tzw. podłużny zapis danych LMR (Longitudinal Magnetic Recording). Wówczas to pojawiły się opracowane przez firmę Toshiba dwa pierwsze modele dysków twardych – MK4007GAL i MK8007GAH o pojemności 40 i 80 GB – wykorzystujące nowatorską wówczas technologię zapisu prostopadłego PMR (Perpendicular Magnetic Recording). Była ona konieczna, aby opracować te dwa bardzo małe, bo zaledwie 1,8-calowe dyski wykorzystywane jako pamięć masowa do ówczesnych urządzeń mobilnych i cyfrowych aparatów fotograficznych. Co ciekawe, pierwsze prace nad możliwościami wykorzystania techniki PMR do zapisu danych rozpoczęli jako pierwsi już w 1977 roku japońscy naukowcy z Uniwersytetu Tohoku.

Zapis LMR wykorzystywany był od początku historii technologii zapisu magnetycznego – zarówno w wypadku taśm magnetycznych (w tym taśm magnetofonowych i taśm wideo), dyskietek, jak i dysków twardych. Jak wiadomo, w zapisie magnetycznym sygnał rejestrowany jest na przesuwającym się pod głowicą nośniku w wyniku oddziaływania na niego zmiennego pola magnetycznego wytwarzanego w głowicy. Cząstki materiału magnetycznego nośnika zostają lokalnie namagnesowane, co zależy od chwilowego natężenia pola magnetycznego. Odczyt danych polega zaś na tym, że namagnesowany nośnik, przesuwając się pod głowicą, powoduje w niej zmiany strumienia magnetycznego, które są proporcjonalne do miejscowych wartości namagnesowania nośnika.

Porównanie technologii tradycyjnego magnetycznego zapisu podłużnego z technologią zapisu równoległego.Kliknij, aby powiększyćPorównanie technologii tradycyjnego magnetycznego zapisu podłużnego z technologią zapisu równoległego.

Najmniejszym obszarem w materiale ferromagnetycznym, w którym występuje uporządkowanie momentów magnetycznych (obszar ten jest jednorodnie namagnesowany) niezbędne do zapisania informacji, jest domena magnetyczna. Dzięki temu, że pole magnetyczne z głowicy może zmieniać wektory namagnesowania poszczególnych domen rozłożonych na talerzu wzdłuż wszystkich ścieżek dysku twardego, jesteśmy w stanie zapisać w pojedynczych domenach pojedyncze bity informacji. Im mniejsza będzie domena, tym większa będzie gęstość upakowania informacji na powierzchni talerza dysku twardego.

W tradycyjnej technologii zapisu LMR domeny znajdują się płasko na powierzchni nośnika. Ich wielkość jest limitowana za sprawą występowania zjawiska superparamagnetyzmu. Powoduje ono, że znajdujące się na powierzchni nośnika obszary magnetyczne reprezentujące pojedyncze bity mogą samoistnie zmienić orientację wektora magnetycznego pod wpływem wahań temperatury. To oczywiście spowoduje utratę informacji. W wypadku rozłożonych płasko na powierzchni nośnika domen magnetycznych maksymalne zagęszczenie danych wynosi ok. 120 gigabitów na cal kwadratowy. Powyżej tej granicy będziemy mieli już do czynienia ze zjawiskiem superparamagnetyzmu.

W zapisie prostopadłym PMR domeny magnetyczne przechowujące informacje nie są ułożone równolegle, a prostopadle do powierzchni nośnika, czyli w głąb talerza dysku twardego. Dzięki temu domeny zajmują również mniej miejsca na powierzchni, tworząc tym samym więcej wolnej przestrzeni dla następnych domen. Pionowa orientacja domen magnetycznych poprawia nie tylko stabilność zapisu informacji po przekroczeniu krytycznej dla technologii LMR gęstości zapisu, ale również daje możliwość „upchnięcia” większej ilości danych w przeliczeniu cal kwadratowy powierzchni dysku. Oczywiście, w technologii PMR należy zmienić orientację ustawienia cząsteczek nośnika tworzących domeny oraz użyć specjalnych głowic magnetycznych, które w nieco inny sposób ukształtują rozkład linii pola magnetycznego – tak aby możliwa była zmiana wektorów namagnesowania ustawionych pionowo domen.

Toshiba MK8007GAH to pierwszy na świecie dysk wykorzystujący zapis prostopadły PMR. Co ciekawe, był to dysk 1,8-calowy do urządzeń przenośnych. źródło: ToshibaKliknij, aby powiększyćToshiba MK8007GAH to pierwszy na świecie dysk wykorzystujący zapis prostopadły PMR. Co ciekawe, był to dysk 1,8-calowy do urządzeń przenośnych. źródło: Toshiba

W pierwszych dyskach PMR producentom udało się osiągnąć gęstość zapisu wynoszącą 230 Gbit/cal², a więc niemal dwa razy więcej niż graniczna gęstość zapisu dla technologii LMR. Jak już wspomnieliśmy, technologia PMR daje też teoretyczną możliwość osiągnięcia gęstości zapisu na poziomie 1 Tbit/cal², po której przekroczeniu znów będziemy mieli do czynienia z efektem superparamagnetyzmu. Dlatego bardzo szybko producenci dysków twardych przestawili się z technologii LMR na PMR i już od końca 2006 roku wszystkie produkowane seryjnie dyski korzystają wyłącznie z różnych odmian technologii PMR.