Bitcoin – pieniężna rewolucja

Początkowo banki próbowały tępić cyfrową walutę Bitcoin. Obecnie obserwują ją z zaciekawieniem, postrzegając jako swoją ogromną szansę. Jednak cyfrowa rewolucja z prawdziwego zdarzenia dopiero nadejdzie.

Bankowość internetowa, bezdotykowe uiszczanie płatności czy nawet karta kredytowa z układem scalonym – mimo tych ciekawych innowacji, które przyniosła era internetu, nie dokonał się jeszcze przełom w sektorze bankowym. Jednak już niebawem może się to zmienić. Podstawę ku temu tworzy cyfrowa waluta Bitcoin, a konkretnie kryjąca się za nią technologia – tzw. łańcuch bloków (ang. Block Chain). Jest to pewnego rodzaju rejestr publiczny, który ma zwiększyć przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji, pozostawiając daleko w tyle dotychczasowe narzędzia finansowe. I tak, zwalczana niegdyś waluta kryptograficzna może obecnie posłużyć do stworzenia oprogramowania do księgowania i budżetowania, która pomoże bankom lepiej kontrolować swój globalny system finansowy.

Niektóre serwisy internetowe (tu: pl.bitstamp.net) podają nie tylko bieżący kurs waluty Bitcoin, lecz także przebieg notowań w postaci wykresu.Kliknij, aby powiększyćNiektóre serwisy internetowe (tu: pl.bitstamp.net) podają nie tylko bieżący kurs waluty Bitcoin, lecz także przebieg notowań w postaci wykresu.

Pieniężna rewolucja – droga do sukcesu

Cyfrowa waluta Bitcoin została wynaleziona w 2008 r. przez osobę lub grupę osób posługującą się pseudonimem Satoshi Nakamoto. To ona stworzyła i opublikowała dokumentację szczegółowo opisującą protokół nowej, wirtualnej waluty. Pierwsze 50 monet Bitcoin wygenerowały komputery w styczniu 2009 r., korzystając z oprogramowania open source. Aby zdobywać kolejne monety, komputer musi przeprowadzać coraz bardziej skomplikowane obliczenia matematyczne. Inaczej mówiąc, użytkownik zdobywa zasoby przez udostępnianie w internecie mocy obliczeniowej swojej infrastruktury sprzętowej.

Zobacz również:

Aby mogła zaistnieć, waluta Bitcoin nie wymaga regulacji państwowych. Ponadto nie jest powiązana z żadnym bankiem centralnym, za to prawie wcale nie ulega wpływom politycznym. Płatności są nadzorowane tylko przez sieć P2P. Technologię protokołowania, która to umożliwia, określa się mianem łańcucha bloków. Jest to zdecentralizowana baza danych, w której odnotowuje się każdą potwierdzoną transakcję. Osoba, która zamierza pozyskiwać środki płatnicze w walucie Bitcoin i dokonywać nimi płatności, musi zainstalować w komputerze specjalne oprogramowanie, tzw. portfel Bitcoin. Służy on do zarządzania dostępnymi środkami pieniężnymi (niczym saldem dodatnim na koncie bankowym), przyjmowania transferów pieniężnych i dokonywania przelewów. Oprócz tego samoczynnie staje się nowym ogniwem łańcucha bloków i protokołuje transakcje mające miejsce w systemie Bitcoin. Każdy zapis zawiera nie tylko kwotę transakcji i stempel czasowy (datę i godzinę), lecz również adresy IP osób zawierających daną transakcję. Użytkownicy, którzy potrafią skutecznie maskować tenże adres, są w stanie korzystać anonimowo z systemu Bitcoin. Dlatego na początku obecnego dziesięciolecia monety Bitcoin zyskały dużą popularność jako anonimowy środek płatniczy w internecie.

W witrynie Bitcoiny.pl, która popularyzuje wiedzę z zakresu cyfrowej waluty, znajdziesz kurs monety Bitcoin w złotówkach.Kliknij, aby powiększyćW witrynie Bitcoiny.pl, która popularyzuje wiedzę z zakresu cyfrowej waluty, znajdziesz kurs monety Bitcoin w złotówkach.

Gdy w 2013 r. waluta Bitcoin zwróciła na siebie uwagę inwestorów na rynkach finansowych, jej kurs strzelił ostro w górę, osiągając rekordowy poziom znacznie przekraczający 800 euro. W ten sposób cyfrowa waluta zyskała na znaczeniu, co zaniepokoiło instytucje finansowe i rządowe.

W 2014 r. nadeszły ciężkie czasy dla systemu Bitcoin. Choć w mediach zrobiło się głośno o cyfrowej walucie, jej nazwa padała zazwyczaj w kontekście afer i nielegalnej działalności. Służyła (i nadal służy) jako środek płatniczy w transakcjach narkotykowych, w handlu bronią i w świadczeniu usług niezgodnych z prawem. Politycy i przedstawiciele instytucji bankowych protestowali przeciwko niekontrolowanej w żaden sposób walucie. Na domiar złego wielu internautów zetknęło się z systemem Bitcoin w nad wyraz nieprzyjemnych okolicznościach. Niektórzy z nich nabawili się wirusa wyłudzającego, który żądał zapłaty w cyfrowej walucie w zamian za uwolnienie się z okowów intruza. Wartość Bitcoina spadła w tym roku o ok. dwie trzecie w stosunku do pozostałych walut.

Bitcoin – co warto wiedzieć o cyfrowej walucie

Logotyp waluty cyfrowej Bitcoin to przekreślona pionowo litera B.Logotyp waluty cyfrowej Bitcoin to przekreślona pionowo litera B.W materiale wyjaśniamy, dlaczego system Bitcoin zdobył zainteresowanie instytucji finansowych, poniżej zaś odpowiadamy na najważniejsze pytania na temat tej wirtualnej waluty.

Co to Bitcoin? Bitcoin jest cyfrowym środkiem płatniczym w internecie, którego przepływ nadzoruje sieć P2P. Monety Bitcoin są pod wieloma względami podobne do gotówki. Można nimi płacić za towary i usługi, zachowując anonimowość. Posiadaczem takich wirtualnych pieniędzy może stać się każdy użytkownik komputera z dostępem do internetu. Ani rządy państw, ani banki nie mają wpływu na system monetarny Bitcoin, więc bywa wykorzystywany do realizowania podejrzanych interesów.

Kto wynalazł Bitcoin? Koncepcję cyfrowej waluty, o której mowa, opisał Satoshi Nakamoto w 2008 r. Osoba lub grupa osób kryjąca się pod tym pseudonimem pragnęła zachować anonimowość, więc prawie nic nie wiadomo na jej temat. Od 2009 r. można generować monety Bitcoin specjalnym oprogramowaniem, które rozwiązuje w tym celu skomplikowane zadania matematyczne.

Czy mogę samodzielnie zdobywać Bitcoiny? Zasadniczo jest to możliwe. Czynność ta niekiedy jest określana mianem wydobywaniem monet. Niemniej jednak koncepcja waluty przewiduje, że do zdobycia jednego Bitcoina trzeba przeprowadzać coraz bardziej skomplikowane obliczenia. W ten sposób autorzy zamierzali przeciwdziałać inflacji. Podczas testu komputer autora wydobył zaledwie 0,0000568 Bitcoina w ciągu 13 godzin.

Co warto wiedzieć o kwestiach bezpieczeństwa? Monety Bitcoin są niczym gotówka. Kto je ma, ten je wydaje. A gdy nie przestrzega się podstawowych zasad bezpieczeństwa, mogą niespodziewanie paść łupem złodzieja. Dlatego warto chronić swój portfel Bitcoin bezpiecznym hasłem, regularnie aktualizować system operacyjny i korzystać z oprogramowania antywirusowego. Oprócz tego lepiej jest wybrać portfel lokalny zamiast online'owego. Portfele w postaci usługi internetowej są częściej atakowane przez cyberprzestępców. Pamiętaj ponadto, że transakcje w walucie Bitcoin są nieodwracalne. Nie dokonuj nieprzemyślanych operacji, bo cofnięcie ich skutków zależy tylko od dobrej woli beneficjenta.

Pieniężna rewolucja – zafascynowanie nową technologią

Waluta Bitcoin przez długi czas nie wzbudzała zainteresowania banków ze względu na poważne wahania kursów i ograniczone możliwości kontrolowania. Jednak najpóźniej z początkiem 2015 r. instytucje finansowe zaczęły coraz bardziej dostrzegać potencjał kryjący się za wirtualną walutą. Stało się tak za sprawą wspomnianej technologii protokołowania transakcji, którą opracowano specjalnie na potrzeby Bitcoina. W pewnym sensie pełni ona funkcję płatniczą, a zarazem umożliwia nadzorowanie transakcji pomiędzy wieloma użytkownikami (tryb P2P). Łańcuch bloków pozwala kontrolować transfer dowolnej sumy pieniędzy. Zapewnia przejrzystość wszystkich transakcji finansowych, ściśle reguluje operacje księgowania w określonych względach, w innych zaś daje dużą swobodę. Mimo to można (przynajmniej teoretycznie) obserwować łączny budżet z poziomu centrali.

Łańcuch bloków stanowi więc swoistą księgę przychodów i rozchodów – w cyfrowej postaci. Ogromnym atutem takiej księgi kasowej jest fakt, iż może być bezproblemowo prowadzona przez wielu uczestników. Zastosowano w niej specjalne mechanizmy szyfrujące (z użyciem kluczy prywatnych i publicznych), które uniemożliwiają manipulowanie.

To wystarczające powody, aby systemem Block Chain zainteresowały się banki i koncerny. Wykonując określone operacje, specjaliści od transakcji na rynku finansowym muszą wnosić bardzo wysokie zabezpieczenia. Odzyskują je dopiero po zamknięciu sesji giełdowej danego dnia, jeśli są w stanie uregulować kwoty wszystkich swoich transakcji. Gdyby wprowadzić system Block Chain do obrotu określonych produktów na rynku finansowym, można byłoby zrezygnować z zabezpieczeń lub przynajmniej ograniczyć w znacznym stopniu ich wysokość. A to tylko jeden przykład spośród wielu możliwych zastosowań.

Dziewięć renomowanych instytucji finansowych zleciły start-upowi R3 Cev tworzenie narzędzi do obsługi sektora finansowego, przekazując na ten cel środki pieniężne.Kliknij, aby powiększyćDziewięć renomowanych instytucji finansowych zleciły start-upowi R3 Cev tworzenie narzędzi do obsługi sektora finansowego, przekazując na ten cel środki pieniężne.

Pieniężna rewolucja – jakie korzyści łańcuch bloków przyniesie bankom

Gdy instytucje finansowe zauważyły swoją szansę w systemie Block Chain, zaczęły rozglądać się za aplikacją, która utorowałaby drogę na szczyt niedostrzeganej dotychczas technologii, eliminując przy tym konkurencyjne rozwiązania (z tego względu programy tego rodzaju określa się żargonowo mianem killer application). Jednak do tej pory jeszcze nikomu nie udało się znaleźć takiej aplikacji. Dlatego specjaliści obrali zupełnie inną koncepcję. Obecnie uważa się, że technologia Block Chain daje możliwość stworzenia narzędzi, które przynajmniej pozwalałyby rozwiązywać dotychczasowe problemy lepiej niż programy stosowane dotychczas. Jednak w branży, w której obroty sięgają miliardów, nawet drobne udoskonalenie może być warte milionów.

Równocześnie banki czują ogromną konkurencję ze strony licznych projektów start-up, które chcą sobie uszczknąć kawałek sowitych zysków z określonych transakcji finansowych. Na rynku europejskim należą do nich m.in. przelewy zagraniczne. Niektóre instytucje finansowe naliczają za tę usługę bardzo wysoką opłatę. Tymczasem start-upy oferują tę samą usługę za ułamek prowizji bankowej. Można ją wprawdzie realizować także bez stosowania łańcucha bloków, jednak system ten doskonale nadaje się do wspomnianych transferów.

Amerykańska giełda papierów wartościowych Nasdaq nawiązała współpracę z firmą Chain w celu rozwijania technologii łańcucha bloków.Kliknij, aby powiększyćAmerykańska giełda papierów wartościowych Nasdaq nawiązała współpracę z firmą Chain w celu rozwijania technologii łańcucha bloków.

W odpowiedzi na ożywioną działalność start-upów w sektorze finansowym, renomowane banki zaczęły same inwestować w przedsiębiorstwa tego rodzaju. I tak, latem 2015 r. dziewięć spośród największych instytucji finansowych (wśród nich znalazły się Goldman Sachs, JP Morgan, UBS i Credit Suisse) ulokowało kapitał w projekt start-upowy R3 Cev. R3 już dziś oferuje narzędzia do obsługi sektora finansowego, choć ma stworzyć jeszcze więcej programów. W pierwszej kolejności mają projektować oprogramowanie do zarządzania miliardowymi przekazami pieniędzy w międzynarodowych instytucjach kredytowych. Z drugiej strony R3 stwarza sposobność do nawiązania bliższej współpracy między rywalizującymi ze sobą bankami.

Nasdaq, potężna spółka, za którą stoi amerykańska giełda papierów wartościowych o tej samej nazwie, nawiązała w 2015 r. współpracę z młodą firmą Chain. Również ta kooperacja ma na celu rozwijanie technologii Block Chain. Wedle oczekiwań ma ona obniżyć koszty przekazywania środków pieniężnych, akcji, obligacji i kontraktów terminowych, a jednocześnie przyspieszyć te operacje i zwiększyć ich bezpieczeństwo. Obecnie jeszcze nie wiadomo, kiedy renomowane banki zaczną stosować narzędzia z systemem Block Chain w celu obsługiwania milionowych transferów.