64 bity ciągle w budowie

Potężne edycje Windows Server 2003 i SQL Server 2000 są upośledzone z powodu braku składników.

Potężne edycje Windows Server 2003 i SQL Server 2000 są upośledzone z powodu braku składników.

Windows Server 2003 i SQL Server 2000 do 64-bitowych systemów Itanium obiecują wielką przewagę wydajności nad 32-bitowymi odpowiednikami, ale obietnicy tej dotrzymują.

Zanim przejdziesz na nową platformę, weź pod uwagę wiele innych czynników, choćby to, czy możesz eksploatować stare aplikacje w ich obecnym kształcie i zarządzać nimi w sposób, do którego jesteś przyzwyczajony.

Nie każdy element nowego oprogramowania musi być całkowicie kompatybilny ze wszystkimi poprzednikami, jednak należy przyjąć jako zasadę, że korzyści z uaktualnienia oprogramowania powinny przewyższać korzyści z pozostania przy starej platformie. Tego rodzaju rachunek korzyści był przedmiotem naszych testów 64-bitowego Windows i serwera SQL.

Jaki może być zysk z przejścia na nową platformę? A jakie mogą być straty? W przypadku Windows należałoby oczekiwać pełnej kompatybilności z Active Directory, .Net Framework, odzyskiwaniem plików i przywracaniem systemu, całym zestawem funkcji systemu operacyjnego, a także znaczącego wzrostu wydajności. W przypadku SQL Server, oczekiwaliśmy zapowiadanej pełnej zgodności wstecz z kodem T-SQL (Transact-SQL), dużej poprawy wydajności w związku ze zwiększeniem pamięci oraz pełnego zestawu funkcji i narzędzi administracyjnych znanych z wersji 32-bitowej.

W obu przypadkach doszukaliśmy się wzrostu wydajności, lecz żaden z produktów nie zawierał wszystkich spodziewanych elementów. Zarówno w Windows, jak i w SQL Server brak ważnych funkcji, co w znacznym stopniu ogranicza ich przydatność. W obecnej formie 64-bitowy Windows w bardzo ograniczonym zakresie stanowi rzeczywistą alternatywę dla platformy 32-bitowej.

Windows kontra Windows

Instalacja Windows Ser-ver 2003 jest bardzo łatwa - nie spotkały nas żadne niespodzianki. Podobnie stosunkowo łatwe jest zarządzanie. Wszystkie jego funkcje znane z wersji 32-bitowej dostępne są i w 64-bitowej. Obie wersje doskonale współpracują, a więc działanie jednej czy dwóch maszyn 64-bitowych w otoczeniu 32-bitowych nie powinno stanowić żadnego problemu.

W teście wydajności transakcyjnej, w którym symulowano do 500 użytkowników, z których każdy wykonywał 15 różnych operacji OLTP, 64-bitowa wersja SQL Server 2000 i Oracle9i uzyskały podobny wynik.

W teście wydajności transakcyjnej, w którym symulowano do 500 użytkowników, z których każdy wykonywał 15 różnych operacji OLTP, 64-bitowa wersja SQL Server 2000 i Oracle9i uzyskały podobny wynik.

Architektura 64-bitowa zapewnia teoretyczną przestrzeń adresową o pojemności 18 exabajtów (18 miliardów gigabajtów). Jednak w rzeczywistym świecie pamięć Windows Server 2003 Enterprise Edition jest ograniczona do 64 GB, a system może obsłużyć do ośmiu procesorów. Jeżeli potrzebujesz więcej mocy, Windows Server 2003 Datacenter Edition adresuje do 512 GB pamięci i obsługuje do 64 procesorów. Oznacza to, że 64-bitowy Windows jest niezwykle skalowalny, a większość użytkowników dojdzie do praktycznej granicy na długo przed natknięciem się na granice fizyczne, wbudowane w oprogramowanie.

Nawet 32-bitowa wersja Windows Server 2003 bardzo usprawnia wydajność usług związanych z drukiem oraz plikami i nie ma potrzeby przechodzenia na platformę 64-bitową tylko po to, żeby uzyskać zasadniczą poprawę w tym względzie. Trzeba jednak pamiętać, że wydajność usług druku i plików w dużej mierze zależy od procesora, przepustowości magistrali i ilości pamięci, jaką system może przeznaczyć na ich potrzeby. Jeżeli dysponujesz wydajnym sprzętem, 64-bitowy Windows może zapewnić znaczne zwiększenie osiągów.

Microsoft wykonał mistrzowskie posunięcie, wprowadzając SCR (Shadow Copy Restore) i ASR (Automated System Recovery) w oryginalnej wersji Windows Server 2003. Te funkcje działają bez zarzutu również w 64-bitowej wersji Windows. Za pomocą SCR administrator może wykonać obraz całego systemu, służący do jego odtworzenia w razie poważnej awarii. Z kolei ASR pozwala na wykonanie migawkowych ujęć partycji dysku i przekazanie ich użytkownikom, którzy kilkoma kliknięciami mogą powrócić do wcześniejszych wersji swoich plików.

Jeden element o krytycznym znaczeniu nie zabrał się do 64-bitowego pociągu - .Net Framework. To bardzo poważnie ogranicza możliwości systemu operacyjnego, zarówno jako serwera aplikacyjnego, jak i internetowego. Nawet jeżeli nie używasz kodu .Net Web, prawdopodobnie uzyskałbyś lepsze efekty, stosując klaster z równoważeniem obciążenia, pracujący pod kontrolą 32-bitowej wersji Windows Server 2003. Ponadto, biorąc pod uwagę stosunkowo wysoką cenę sprzętu Itanium, przeniesienie składników internetowych na tę platformę nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego.

Skoncentrowaliśmy się w naszych testach na Active Directory i przesyłaniu wiadomości. Zaaranżowaliśmy połączone tabele adresowe i symulację powiadamiania za pomocą poczty elektronicznej, której zadaniem była konfrontacja 32- i 64-bitowych wersji Windows.

Microsoft opublikował już wcześniej wyniki testów, wskazujące na znaczący wzrost wydajności Active Directory w Windows Server 2003 (wersja 32-bitowa) w stosunku do Windows 2000. Wyniki naszych testów pokazują, że wersja 64-bitowa w takich samych warunkach bije na głowę wersję 32-bitową. Każda z symulacji trwała około 10 minut. W tym czasie system 32-bitowy zrealizował 9254 operacje, średnio 15,3 na sekundę, podczas gdy system 64-bitowy ukończył 106 354 operacje, a więc średnio 169,9 na sekundę. Testy przesyłania poczty elektronicznej pokazały podobnie imponujący wzrost wydajności. W tym przypadku system 32-bitowy wykonał 5 227 548 operacji, czyli 8698,1 na sekundę, podczas gdy system 64-bitowy - 8 117 030 operacji, to jest 13505,9 sekundę (zobacz wykresy "Wyszukiwanie z szybkością błyskawicy" i "Szybka komunikacja").


Zobacz również