Antechinus C# Editor 6.1

W pierwszym momencie Antechinus C# Editor wydaje się tylko ciekawym edytorem kodu C#.

W pierwszym momencie Antechinus C# Editor wydaje się tylko ciekawym edytorem kodu C#.

Udogodnienia, które oferuje, to przede wszystkim kolorowanie kodu z barwami identycznymi, jak w Visual C#, automatyczne uzupełnianie kodu, dotyczące zarówno przestrzeni nazw, klas i ich własności, pól i metod, jak i argumentów tych ostatnich. Edytor udostępnia także zbiór szablonów obejmujący konstrukcje języka C# począwszy od podstawowych instrukcji sterujących przez elementy kodu HTML konieczne w projektowaniu serwisów ASP.NET, aż do szablonu całej klasy formy. Tworzony kod może być kompilowany i wykonywany z poziomu edytora. Możliwe jest również uruchomienie wbudowanego w platformę .NET debugera.

Widok projektowania jest zupełnie odmienny od spotykanego w Visual C#, C# Builderze czy SharpDevelop. Cały ekran wypełnia siatka słu-żąca do wyrównywania położenia komponentów, a rozmiar formy wyznaczony jest jedynie kolorowymi liniami. Ich pozycji nie można jednak zmienić inaczej niż z poziomu prostego okna właściwości, które umożliwia tylko "edycję w miejscu". Innymi słowy, nie można uruchamiać domyślnych edytorów właściwości. Brak też w nim opcjii tworzenia i zarządzania metodami zdarzeniowymi.

Obsługiwana jest jedynie biblioteka Windows Forms, a więc o projektowaniu stron serwisów ASP.NET nie ma tu, podobnie jak w SharpDevelop, w ogóle mowy. I nawet podczas projektowania zwykłych aplikacji okienkowych są znaczne ograniczenia. W palecie komponentów jest jedynie dwanaście podstawowych komponentów Windows Forms. Można wprawdzie wstawiać kontrolki OLE (ActiveX), ale to nie jest żadne rozwiązanie. Jako edytor Antechinus C# Editor sprawuje się całkiem nieźle, ale do projektowania aplikacji okienkowych lepiej używać C# Builder czy SharpDevelop.

Informacje C Point, http://www.c-point.com

Cena 49,95 USD


Zobacz również