Apple Motion - program do tworzenia ruchomej grafiki

Motion to długo oczekiwana aplikacja Apple'a do edycji i renderowania ruchomej grafiki w czasie rzeczywistym. Program jest dostępny samodzielnie lub jako część zestawu Apple Production Suite, a jego interfejs przypomina dobrze już znany interfejs takich programów,jak DVD Studio Pro i Final Cut Pro HD.

Motion to długo oczekiwana aplikacja Apple'a do edycji i renderowania ruchomej grafiki w czasie rzeczywistym. Program jest dostępny samodzielnie lub jako część zestawu Apple Production Suite, a jego interfejs przypomina dobrze już znany interfejs takich programów,jak DVD Studio Pro i Final Cut Pro HD.

Motion jest doskonałym narzędziem do dodawania tekstu i cyfrowych efektów wideo do edytowanego materiału. Program może być użyty do tworzenia ruchomych menu i animowanych elementów podczas authoringu płyt DVD. Motion współpracuje oczywiście z innymi profesjonalnymi narzędziami Apple'a; na przykład zmiany dokonane w programie są odwzorowywane w klipach zaimportowanych do Final Cut Pro, natomiast sekwencje z tej aplikacji są przekształcane do postaci projektów Motion, a każdy klip jest umieszczany na oddzielnej ścieżce czasu wraz powiązanymi efektami. W wielu przypadkach Motion może zastąpić program After Effects podczas zadań związanych z edycją ruchomej grafiki.

Na interfejs programu składa się grupa podzielonych na zakładki palet (File Browser, Object Library i Object Inspector) oraz główne okno robocze Canvas. W tym miejscu można wyświetlać projekt oraz wszystkie powiązane elementy, dodawać obiekty poprzez przeciąganie ich z biblioteki lub przeglądarki plików, a także modyfikować poszczególne atrybuty projektu.

Projekty Motion mogą zawierać obrazy i zdjęcia, dźwięki, sekwencje obrazów, filmy, kształty, maski, emitery cząsteczek, tekst i generatory - wszystkie te elementy są nazywane łącznie obiektami. Po wybraniu obiektu lub efektu w projekcie wyświetlane jest przezroczyste okno pływające Dashboard, w którym użytkownik może edytować wybrane parametry w czasie rzeczywistym. Dostęp do szczegółowych właściwości obiektu można uzyskać poprzez paletę Inspector.

Motion zapewnia ogromny wybór filtrów oraz zintegrowany system cząsteczek z ponad 100 zestawami ustawień, które są podzielone na różne kategorie. Po wybraniu żądanego zestawu w bibliotece obiektów można zmodyfikować poszczególne ustawienia, takie jak emiter cząsteczek (czyli miejsce, z którego są rozsiewane cząsteczki), przezroczystość i wypełnienie. Podgląd wszystkich obiektów i efektów można wyświetlić w małym oknie w przeglądarce plików jeszcze przed zaimportowaniem ich do obiektów.

W programie są dostępne dwie osie czasu. Pierwsza z nich przypomina tradycyjną oś czasu służącą do edycji nieliniowej, podczas gdy druga oś (w postaci zminimalizo-wanej) znajduje się poniżej okna Canvas i przedstawia ogólne położenie obiektów w całym projekcie. Istnieje możliwość użycia programu bez głównej osi czasu, ale uniemożliwi to wykonywanie wielu podstawowych funkcji, takich jak dodawanie i edytowanie znaczników, blokowanie ścieżek, ukrywanie obiektów lub zarządzanie relacjami między obiektami.

Poszczególne typy obiektów są oznaczone różnymi kolorami, co ułatwia ich identyfikację. Możliwe jest również połączenie obiektów dla ich synchronizacji i wspólnej edycji.

Jedną z najważniejszych funkcji aplikacji Motion są tzw. zachowania (behaviors), które definiują sposób manipulacji i animacji obiektów, emiterów cząsteczek, filtrów i generatorów w czasie rzeczywistym. Są one podzielone na różne grupy. W pierwszej grupie znalazły się efekty rzutu, obrotu i przenikania. Kolejna grupa zawiera efekty symulacji naturalnych sił (takich jak grawitacja); z ich pomocą można również przyciągać lub odpychać efekty. Zachowania Particles są wykonywane na cząsteczkach utworzonych w programie Motion. Dostępne są również dwa typy działań wykonywanych na tekście.

Zachowania są bardzo elastyczne - podobnie jak w przypadku innych obiektów, można je wycinać, kopiować i wklejać, oczywiście wraz ze wszystkimi ustawieniami. Pozwala to na szybkie tworzenie animowanych efektów. Nie oznacza to jednak, że Motion nie wykorzystuje kluczowania - użytkownik może połączyć obie te funkcje, aby uzyskać bardziej precyzyjne zachowania. Wszystkie efekty są stosowane w czasie rzeczywistym, ale w przypadku dużych plików lub projektów wielowarstwowych czas renderowania może być dość długi. Na szczęście producent udostępnił funkcję szybkiego podglądu.

Motion nie zapewnia, niestety, funkcji rotoscopingu lub śledzenia. Program jest ograniczony do dwóch wymiarów, nie został również wyposażony w zaawansowane narzędzia (takie jak automatyczne tworzenie grafów w programie Boris Red 3GL). Jednak dzięki umożliwieniu pracy w czasie rzeczywistym typowe zadania można wykonywać w tej aplikacji znacznie szybciej niż w konkurencyjnych produktach. Pewną wadą Motion są wysokie wymagania systemowe. Choć aplikacja może być uruchomiona już na Power Macu G4 867 MHz z 512 MB RAM, to praca w czasie rzeczywistym jest możliwa dopiero w przypadku Power Maca G5 z 2 GB pamięci.

propdukt Apple Motion

producent Apple, http://www.apple.com

cena brutto 1365 zł

konkurenci Adobe After Effects, Boris Red 3GL, Bauhaus Mirage

kontakt Apple, http://www.apple.pl

za:

Praca w czasie rzeczywistym, zintegrowany system cząsteczek, duża liczba efektów i filtrów, dobra obsługa tekstu, łatwość użycia.

przeciw:

Brak trzech wymiarów, śledzenia ruchu i funkcji malowania, wysokie wymagania systemowe.


Zobacz również