Bezbolesna szczepionka

Jak skutecznie używać ArcaVir 2005? Opisujemy krok po kroku jego instalację i konfigurację. Ochrona systemu za pomocą tej aplikacji nie wymaga wielkich umiejętności, ale warto wiedzieć o istotnych szczegółach całej operacji.

Jak skutecznie używać ArcaVir 2005? Opisujemy krok po kroku jego instalację i konfigurację. Ochrona systemu za pomocą tej aplikacji nie wymaga wielkich umiejętności, ale warto wiedzieć o istotnych szczegółach całej operacji.

ArcaVir 2005 to nowoczesny program antywirusowy, który chroni nie tylko przed klasycznymi wirusami, makrowirusami i robakami, ale także przed oprogramowaniem szpiegowskim i programami, dokonującymi nieuprawnionych zmian w rejestrze. Instalacja i uruchomienie nie są trudne, ale kilka szczegółów może sprawić nieco kłopotu początkującym. W naszym warsztacie omawiamy krok po kroku instalację i konfigurację programu.

Nie sposób opisać czy choćby wymienić wszystkie opcje i ustawienia, dlatego pokazujemy tylko najważniejsze dla dobrej ochrony komputera. Kilka ważnych opcji nie zostało wymienionych - do takich zalicza się z pewnością dokładność technik heurystycznych. Heurystyka służy do wykrywania nowych zagrożeń, których sygnatur nie ma jeszcze w bazie wirusów. W opcjach skanera i monitora antywirusowego w ArcaVir 2005 pozostaw zaznaczoną opcję Włączona zaawansowana heurystyka, ale raczej nie wybieraj poziomu Bardzo wysoki, gdyż spowoduje to częste wyświetlanie fałszywych alarmów.

Opcją wzbudzającą kontrowersje jest też dokładność skanowania plików archiwalnych, a dokładniej - głębokość skanowania zagnieżdżonych archiwów. Skanowanie skompresowanych plików archiwalnych powinno być włączone, podobnie jak skanowanie skompresowanych plików wykonywalnych. Problematyczne pozostaje włączenie sprawdzania wszystkich plików archiwalnych przez rezydentny monitor. W tym wypadku najlepiej zaznaczyć opcję Skanuj tylko archiwa kopiowane i pobierane (np. z Internetu).

W naszym warsztacie nie przedstawiamy konfiguracji zapory sieciowej zintegrowanej z ArcaVir 2005. To moduł bardzo prosty w obsłudze - wystarczy w głównym oknie programu wybrać Firewall | Aktywacja Firewall. Dodatkowo w opcjach zapory możesz wybrać poziom zabezpieczeń (od 1 do 5), chociaż domyślnie ustawiony poziom 3 jest zazwyczaj odpowiedni.

Instalacja i konfiguracja

1. Przed rozpoczęciem instalacji nowego programu antywirusowego należy odpowiednio przygotować system operacyjny. Przede wszystkim należy wyłączyć wszystkie zbędne aplikacje. Warto także zakończyć działanie wszelkich procesów w tle, np. serwera WWW, pobierania plików z Sieci, defragmentacji dysku itd. Powinieneś także odinstalować inne programy antywirusowe. Próba instalacji kilku antywirusów w jednym systemie operacyjnym przeważnie kończy się kłopotami. Zastrzeżenie to nie dotyczy programu mks_vir - jego obecność nie przeszkadza ArcaVir 2005, wręcz przeciwnie, aplikacja zostanie zainstalowana jako aktualizacja mks_vir. Po uruchomieniu programu instalacyjnego należy wybrać język, domyślnie zaznaczony jest angielski.

2.Po kliknięciu przycisku Dalej zostanie wyświetlone okno z licencją na użytkowanie programu. Ten etap instalacji oprogramowania często pomijany jest szybkim kliknięciem przycisku Dalej. Licencję warto jednak przeczytać, żeby kontynuować instalację, musisz zaznaczyć opcję Akceptuję warunki umowy i kliknąć przycisk Dalej. Jeśli w systemie jest zainstalowany pakiet mks_vir 2005, w kolejnym oknie uzyskasz możliwość deinstalacji tego programu przy zachowaniu licencji. Jeśli np. pozostało jeszcze 100 dni na bezpłatną aktualizację mks_vir 2005, to po odinstalowaniu programu i zainstalowaniu ArcaVir 2005 - nawet w wersji demonstracyjnej - będziesz mógł nadal wykorzystać te 100 dni.

3.W kolejnym oknie podaj nazwę użytkownika, czyli swoje imię i nazwisko oraz adres pocztowy i e-mailowy. Możesz także wskazać inny katalog docelowy (domyślnie jest to C:\Program Files\ArcaVir). Warto też pozostawić zaznaczenie opcji Aktywuj monitor po zakończeniu instalacji i Uruchom konfigurację zadania ArcaVir Update po zakończeniu instalacji. Monitor antywirusowy zapewnia stałą ochronę komputera i powinien być włączony przez cały czas, nawet jeśli nieznacznie opóźnia operacje na plikach. Natomiast ArcaVir Update to moduł automatycznej aktualizacji bazy danych o zagrożeniach. Musi działać poprawnie, aby ochrona była skuteczna.

4.Po kliknięciu przycisku Dalej pozostaje kliknąć jeszcze przycisk Instaluj, aby rozpoczęła się właściwa instalacja programu. Trwa ona tylko kilka minut, na koniec trzeba cierpliwie poczekać, aż zostanie uruchomiony rezydentny monitor antywirusowy. Po kliknięciu przycisku Zakończ w ostatnim oknie programu instalacyjnego możesz już korzystać z ArcaVir 2005. W zasobniku systemowym powinna się pojawić czerwona ikona programu. Uruchom główne okno, dwukrotnie klikając tę ikonę. Możesz ją także kliknąć prawym przyciskiem myszy i z rozbudowanego menu podręcznego wybrać opcję Uruchom program ArcaVir.

5.Główne okno programu ArcaVir 2005 zawiera podsumowanie stanu ochrony przed zagrożeniami. Zwróć uwagę na informację o stanie bazy wirusów - jeśli jest wyświetlona czerwoną czcionką, należy koniecznie dokonać aktualizacji, w przeciwnym wypadku ochrona nie będzie skuteczna. Wszystkie informacje wyświetlone na czerwono informują o niedokładnym zabezpieczeniu komputera, np. braku aktywnej ochrony poczty elektronicznej lub rejestru. Te zadania opiszemy w kolejnych punktach, teraz natomiast kliknij przycisk Update w prawym górnym rogu okna ArcaVir 2005. Oczywiście do zaktualizowania bazy danych konieczne jest połączenie z Internetem.

6.Gdy zostanie wyświetlone okno ArcaVir 2005 Update, upewnij się, że z lewej strony wybrano pozycję Aktualizacja, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Aktualizacja programu może obejmować nie tylko bazę wirusów, ale także każdy z modułów programu. Oczywiście jest możliwa tylko wtedy, gdy masz aktualną licencję. W czasie aktualizacji wyświetlane są informacje o pobieranych elementach. Po zakończeniu z głównego okna programu powinny zniknąć wszelkie informacje, że baza wirusów jest przestarzała.

7.Kolejny moduł, który powinien zostać uruchomiony, to monitor rejestru. Wybierz opcję Regmon | Monitor rejestru. Warto ograniczyć rozmiar zapisywanego na dysku raportu o zmianach w rejestrze - zaznacz opcję Ogranicz rozmiar raportu do. Jeśli widoczny jest napis Monitor rejestru nie jest aktywny, kliknij przycisk Aktywuj monitor rejestru. Główną część okna ustawień monitora rejestru zajmuje lista nadzorowanych kluczy. Można ją zmieniać, ale to zadanie dla naprawdę zaawansowanych użytkowników. Pamiętaj, że monitor rejestru może wyświetlać komunikaty ostrzegawcze także wtedy, gdy nie ma prawdziwego zagrożenia, np. podczas instalacji nowych programów.

8.Otwórz główne okno ArcaVir 2005 i kliknij przycisk Mail, a następnie wybierz opcję Skaner poczty. ArcaVir 2005 potrafi nadzorować protokoły POP3 i SMTP oraz sprawdzać wszystkie przychodzące i wysyłane wiadomości. Domyślne ustawienia programu są sensowne, ale kilka opcji można dopasować. Przejdź do pozycji Zaawansowane | SMTP | Ograniczenie masowej wysyłki. Ta opcja nie pozwoli, żeby twój komputer stał się rozsyłającym spam zombie. Tu określasz maksymalną liczbę e-maili, które mogą być wysłane z twojego komputera np. w ciągu godziny. Upewnij się też, że opcja Ogólne | Włącz skanowanie jest zaznaczona. Na koniec wybierz Mail | Aktywacja skanera poczty w głównym oknie ArcaVir 2005.

9.ArcaVir 2005 został wyposażony w moduł wykrywający zagrożenia typu adware i spyware. To bardzo pożyteczne, ale niektórzy korzystają z bezpłatnych programów (np. klientów P2P) zawierających wiele modułów adware. Jeśli zaliczasz się do tych osób, zmień działanie monitora w ArcaVir 2005. Z głównego okna programu przejdź do Opcje | Monitor ArcaVir | Skanowanie i usuń zaznaczenie opcji Wykrywaj spyware i adware jako niebezpieczne programy. Kliknij przycisk OK i jeszcze raz OK. Pozostawiliśmy wykrywanie adware i spyware podczas ręcznego skanowania systemu, ale monitor antywirusowy nie będzie zwracał na takie programy uwagi.

10.Poprawnie działający ArcaVir 2005 powinien zapewnić kompletną ochronę komputera, ale czasem trzeba sprawdzić pojedynczy plik, folder lub krążek. W tym celu kliknij przycisk Skanowanie w głównym oknie ArcaVir 2005. Możesz teraz wybrać skanowanie dowolnej części dysku lub krążka w napędzie CD/DVD. Skanowanie pojedynczych plików łatwo uruchomić także za pomocą menu podręcznego w Eksploratorze Windows i opcji ArcaVir - Skanowanie. Jeśli często skanujesz określoną grupę plików, możesz przygotować tzw. profil skanowania (przycisk Nowy profil skanowania), czyli po prostu listę plików i folderów, które mają być sprawdzone.


Zobacz również