Kaligrafia w Photoshopie

Choć teoretycznie wszystkie pędzle i pióra dostępne w Photoshopie mogą być użyte do uzyskania efektu cyfrowej kaligrafii, to w praktyce najlepsze wyniki można osiągnąć używając narzędzi, które emulują szerokie piórka stosowane w tradycyjnej kaligrafii.

Choć teoretycznie wszystkie pędzle i pióra dostępne w Photoshopie mogą być użyte do uzyskania efektu cyfrowej kaligrafii, to w praktyce najlepsze wyniki można osiągnąć używając narzędzi, które emulują szerokie piórka stosowane w tradycyjnej kaligrafii.

Z pewnością Photoshop nie jest idealnym programem do tworzenia oryginalnych efektów kaligraficznych, które wymagają dużej dyscypliny od użytkownika. Program ten jest przeznaczony raczej dla osób, które oczekują dużej swobody twórczej dla uzyskania efektów, które będą atrakcyjne wizualnie. Nie oznacza to jednak, że narzędzia kaligraficzne Photoshopa są bezużyteczne. Jak pokażemy w tym tekście, połączenie narzędzia Brush z podstawowymi koncepcjami kaligraficznymi pozwoli odkryć całkowicie nowe możliwości tej aplikacji.

Kluczem do sukcesu będzie poznanie dostępnych opcji narzędzia Brush, ich położenia oraz sposobu wywoływania i stosowania. Wybranie narzędzia Brush i kliknięcie karty Brushes na głównej palecie powoduje wyświetlenie okna opcji. Ostatnio używane ustawienie narzędzia powinno być wybrane. Wybierzmy opcję Brush Tip Shape, upewniając się jednocześnie, że żadna inna opcja nie jest zaznaczona. Spowoduje to wyświetlenie dostępnych końcówek pędzla. Choć możliwe jest użycie dowolnej końcówki, to najlepiej rozpocząć od wybrania końcówki, która przypomina szeroką krawędź piórka kaligraficznego, takiej jak Hard Elliptical 45.

W Photoshopie jest wiele ustawień końcówek pędzla, które odpowiadają tradycyjnym stalówkom. Średnica pędzla (Diameter) odpowiada szerokości stalówki i jest ustawiana suwakiem. Kąt (Angle) decyduje o kącie pisania; wartość tę można wprowadzić bezpośrednio lub ustawić strzałkę w podglądzie kąta pędzla. Ustawienie Roundness odpowiada grubości stalówki i zawsze powinno mieć wartość zero. Ustawienie twardości (Hardness) na 100 procent pozwoli uzyskać linie o ostrych krawędziach. Zmniejszenie tej wartości sprawia, że krawędzie linii stają się bardziej rozmyte. Uzyskany efekt przypomina w dużym stopniu atrament na papierze.

Jeżeli ustawienie Spacing będzie miało wartość inną niż 1 proc., linia nie będzie ciągła, ale przerywana. Podgląd kształtu pędzla umożliwia szybkie sprawdzenie wszystkich parametrów. Utworzony pędzel można nazwać i zapisać w celu późniejszego użycia.

Okna podglądu pędzli

1 Wiele gotowych pędzli ma formę kaligraficzną. Należy zwrócić uwagę, iż nawet jeśli nowy pędzel został nazwany i jest widoczny na liście, jego podgląd będzie miał etykietę oryginalnego pędzla, który został zmodyfikowany.

1

1

Nowa nazwa pędzla jest jednak wyświetlana na liście rozwijanej.

2 Nawet jeśli tryb koloru zostanie ustawiony na 1-bitowy (czarno-biały), a twardość pędzla na 100 proc., krawędzie linii nie będą w pełni gładkie.

3 Tak zwane twarde krawędzie w Photoshopie tak naprawdę są dość miękkie.

2 i 3

2 i 3

W trybie RGB można zaobserwować pewne zmiękczenie, które jest szczególnie widoczne w powiększeniu.

4 Narzędzie Preset Manager (menu Edit: Preset Manager) umożliwia zmianę nazwy zmodyfikowanego lub własnego pędzla.

4

4

5 W tym oknie można ustawić szerokość stalówki (średnicę pędzla) oraz kąt, aby uzyskać żądany efekt kaligraficzny.

5

5

6 Po dokonaniu wszystkich ustawień można zapisać nowy pędzel pod wybraną nazwą, klikając ikonę na dole palety Brushes i wprowadzając nazwę w oknie dialogowym.

6

6


Zobacz również