Konfiguracja intranetu

Za pomocą wstępnie skonfigurowanego serwera internetowego Apache możesz zbudować w sieci lokalnej kompletny intranet w ciągu kilku minut.

Za pomocą wstępnie skonfigurowanego serwera internetowego Apache możesz zbudować w sieci lokalnej kompletny intranet w ciągu kilku minut.

Apache to wręcz modelowy produkt środowiska Open Source. Około 60 procent światowych serwerów internetowych działa dzięki temu oprogramowaniu, choć oczywiście nie wszystkie w środowisku linuksowym. Apache jest dostępny do wszystkich popularnych systemów operacyjnych.

Nawiasem mówiąc, wbrew szeroko rozpowszechnionemu mniemaniu nazwa Apache nie ma nic wspólnego z północnoamerykańskim plemieniem Indian, lecz wynika ze struktury samego serwera, który w budowie przypomina patchwork. Apache to skrót od a patchy server - i powstał jako rozwiązanie awaryjne, rozszerzenie serwera internetowego NCSD 1.3, wzbogacone o ważne ulepszenia i z załatanymi licznymi błędami.

W oczekiwaniu na treści. Standardowo serwer internetowy Apache prezentuje jedynie własną stronę testową. Musisz go wypełnić własnymi treściami.

W oczekiwaniu na treści. Standardowo serwer internetowy Apache prezentuje jedynie własną stronę testową. Musisz go wypełnić własnymi treściami.

Intranet jest dostępny z każdego klienta za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem http: //<nazwaserwera>.<domena>, a więc zgodnie z ustawieniami domyślnymi pod adresem URL http: //server1.office. Po wywołaniu tego adresu standardowo ukazuje się strona testowa serwera internetowego Apache z informacjami o systemie i zainstalowanych modułach. Aby dostosować intranet do swoich potrzeb, musisz skopiować własne strony internetowe na serwer.

Światowe strony internetowe w intranecie

Jeżeli chcesz opublikować firmową stronę internetową w intranecie, musisz złożyć odpowiednie pliki HTML na serwerze w katalogu /usr/local/httpd/htdocs. Pamiętaj, że jakiekolwiek zmiany w tym katalogu wymagają uprawnień użytkownika root.

W odpowiednim katalogu znajduje się już wiele plików, w tym m.in. strony pomocy i dokumentacja SuSE Linux Office Server. Zanim udostępnisz własne strony, warto zapisać pliki w innym katalogu. Możesz na przykład utworzyć podkatalog o nazwie backup.

Katalog intranetu. Zawarte tam pliki zapisz w innym katalogu, aby zachować je do późniejszego wykorzystania.

Katalog intranetu. Zawarte tam pliki zapisz w innym katalogu, aby zachować je do późniejszego wykorzystania.

Teraz możesz skopiować własne pliki HTML do katalogu podstawowego. Stronę główną, a więc tę, która ma być wyświetlana pierwsza po wejściu do intranetu, nazwij index.html.

Aby jednak nowe strony były dostępne dla wszystkich użytkowników, musisz najpierw zmusić serwer Apache do wczytania zawartości katalogu od nowa.

W tym celu, jako użytkownik root, wpisz w konsoli polecenie httpd reload. Od tej chwili twoje strony intranetowe będą dostępne wszystkim użytkownikom w sieci lokalnej.

Prywatne strony internetowe użytkowników

I gotowe. W ciągu kilku minut mozesz uruchomoć intranet w sieci lokalnej.

I gotowe. W ciągu kilku minut mozesz uruchomoć intranet w sieci lokalnej.

Każdy użytkownik SuSE Linux Office Server ma w swoim prywatnym katalogu domowym folder public_html. Służy on do udostępniania innym użytkownikom plików lub własnej strony intranetowej. Należy umieszczać w tym katalogu jedynie te pliki, które mają być ogólnie dostępne. Aby przejrzeć katalog innego użytkownika, uruchom przeglądarkę i wpisz adres http: //<nazwaserwera>.<domena>/~<user>, na przykład http: //server1.office/~kowalski. Nie zapomnij o tyldzie przed nazwą użytkownika. Jak dostosować serwer Apache do indywidualnych potrzeb za pomocą plików konfiguracyjnych i jak zabezpieczyć hasłem poszczególne katalogi, dowiesz się w następnym rozdziale.


Zobacz również