Konfiguracja sieci LAN i połączenia z Internetem

Linux to sieciowy system operacyjny przeznaczony do pracy w Internecie i sieciach LAN. Knoppix pozwala łatwo sprawdzić to twierdzenie.

Linux to sieciowy system operacyjny przeznaczony do pracy w Internecie i sieciach LAN. Knoppix pozwala łatwo sprawdzić to twierdzenie.

Sieć lokalna

Ekran startowy Knoppiksa. Tu możesz wpisać dodatkowe parametry startowe (po znaku zgłoszenia boot:).

Ekran startowy Knoppiksa. Tu możesz wpisać dodatkowe parametry startowe (po znaku zgłoszenia boot:).

Konfiguracja sieci LAN (nie dotyczy połączenia modemowego) jest bardzo ważnym etapem, ponieważ dzięki niej będziesz mógł w pełni wykorzystać możliwości Linuksa. Knoppix przeważnie automatycznie wykryje w twoim systemie kartę sieciową, a gdy znajdzie w sieci serwer DHCP, pobierze z niego wszystkie ustawienia sieciowe. W wypadku braku serwera DHCP po uruchomieniu KDE musisz sam zdefiniować wszystkie ustawienia. Możesz to zrobić z menu K | KNOPPIX | Network/Internet | Network card configuration. Zostanie uruchomiony prosty kreator, który zada pytania o adres IP, maskę sieci, adres rozgłoszeniowy (broadcast) i bramę domyślną (default gateway) twojej sieci. Następnie musisz wprowadzić adresy IP swoich serwerów DNS. Wartość niektórych parametrów możesz pozostawić w postaci domyślnej, którą zaproponuje kreator - zwłaszcza adres rozgłoszeniowy i bramę domyślną. Jeśli korzystasz z Internetu poprzez sieć Ethernet, to zazwyczaj wystarczy skonfigurować sieć i wszystko powinno działać. Jeśli chciałbyś się łączyć z Knoppiksem zdalnie przez sieć, możesz uruchomić serwer SSH (Secure Shell), który umożliwia bezpieczne, szyfrowane połączenia terminalowe z twoim Linuksem. W celu uruchomienia serwera SSH wejdź w menu K | KNOPPIX | Services | Start SSH Server i ustaw hasło dla użytkownika knoppix. Używaj tego konta i hasła do połączeń SSH.

Połączenie modemowe

Jeśli jednak korzystasz z połączenia modemowego, to najpierw musisz dokonać konfiguracji modemu. Wszystkie opcje związane z modemami i połączeniem modemowym do Internetu znajdziesz w programie Łączenie z Internetem, który możesz otworzyć z menu K | KNOPPIX | Network/Internet | Łączenie z Internetem. W nowym oknie kliknij przycisk Ustawienia, wybierz kartę Modem i wciśnij przycisk Testuj modem. Spowoduje to odszukanie i zainstalowanie przez system nowego modemu. Wybierz teraz kartę Połączenia.

W nowym oknie kliknij przycisk Nowe i wybierz opcję Ustawienia standardowe (możesz też użyć kreatora), a w kolejnym na karcie Dzwonienie wprowadź nazwę połączenia oraz numer telefonu. Po kliknięciu przycisku OK powrócisz do głównego okna KPPP, gdzie trzeba jeszcze wpisać login i hasło używane do autoryzacji podczas połączenia (dla TP S.A. będzie to ppp/ppp). Resztę parametrów sieci pozostaw do autokonfiguracji. Teraz możesz już nawiązywać połączenie z Internetem z poziomu programu Łączenie z Internetem. Program ten ma także wiele opcji dodatkowych, takich jak wykresy szybkości połączenia i zliczanie kosztów.

UWAGA! Linux nie potrafi obsługiwać tzw. winmodemów - są to najtańsze dostępne na rynku modemy wewnętrzne bez procesora sygnałowego, wymagające specjalnych sterowników systemowych (dostępnych jedynie do Windows). Poza tym wyjątkiem obsługiwane są wszystkie modemy zewnętrzne - zarówno przyłączane przez złącze szeregowe, jak i USB.

Narzędzia internetowe

Mozilla w polskiej wersji językowej to podstawowy program internetowy w Knoppiksie.

Mozilla w polskiej wersji językowej to podstawowy program internetowy w Knoppiksie.

Knoppix zawiera dwie znakomite przeglądarki internetowe, Mozillę i Konqueror. Obie mają polski interfejs użytkownika, a Mozilla dodatkowo bardzo dobry program pocztowy i czytnik grup dyskusyjnych USENET. Konqueror natomiast jest także klientem FTP. Obydwie przeglądarki obsługują mocne szyfrowanie SSL (128 bitów), co jest niezbędne do korzystania z niektórych serwisów internetowych (np. banków). Mozilla ma także przydatną funkcję wyłączania uciążliwych skryptów reklamowych na stronach WWW, które powodują otwieranie wyskakujących okien (pop-up) bez zgody użytkownika.

Oprócz Mozilli i Konquerora Knoppix oferuje kilkanaście programów internetowych - znajdziesz je w menu K | Internet. Więcej informacji zawiera opis oprogramowania dołączonego do Knoppiksa.


Zobacz również