Livebox tp ujarzmiony

Telekomunikacja Polska S.A. kusi szybkim i wygodnym dostępem do Internetu realizowanym za pomocą liveboksu tp. Niestety, w materiałach instruktażowych zabrakło rzetelnych informacji na temat uruchamiania domowego WLAN i prawdziwych możliwości routera. Dlaczego?

Telekomunikacja Polska S.A. kusi szybkim i wygodnym dostępem do Internetu realizowanym za pomocą liveboksu tp. Niestety, w materiałach instruktażowych zabrakło rzetelnych informacji na temat uruchamiania domowego WLAN i prawdziwych możliwości routera. Dlaczego?

Brzmi to może jak teoria spiskowa, ale TP S.A. najwyraźniej nie na rękę jest pokazywanie użytkownikom, w jaki sposób skonfigurować livebox tp, aby służył za przełącznik w sieci lokalnej (pozwalał maszynom na kontaktowanie się ze sobą), a nie tylko routera udostępniającego Internet. Gdyby zobaczyli, jak należy skonfigurować zasoby, prawdopodobnie zamęczyliby konsultantów z Błękitnej Linii pytaniami o niskie transfery i wszelkie komunikaty o błędach, które widzą na ekranie.

Spróbujemy ci pomóc podczas zestawiania komputerów wykorzystujących Wi-Fi i livebox - jest to bardzo prosta operacja i zwykle kończy się sukcesem za pierwszym razem. Zanim jednak do tego przejdziemy, przedstawimy naszego głównego bohatera.

Co tkwi w liveboksie?

Sagem F@st 3202 funkcjonujący wewnątrz liveboksu tp jest podstawą domowej platformy multimedialnej z dostępem do Internetu, czyli realnego odpowiednika cyfrowego domu.

Sagem F@st 3202 funkcjonujący wewnątrz liveboksu tp jest podstawą domowej platformy multimedialnej z dostępem do Internetu, czyli realnego odpowiednika cyfrowego domu.

Do realizacji usługi livebox tp zostało wybrane urządzenie F@st 3202 francuskiej firmy Sagem. Bez wątpienia zasługuje na nazwę domowej platformy multimedialnej, gdyż pozwala na:

 • dostęp do Internetu w technologii ADSL przez port USB, LAN lub adapter sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11b/g,
 • współdzielenie zasobów w domowej sieci Wi-Fi opartej na wbudowanym punkcie dostępowym 802.11b/g,
 • korzystanie z telefonii internetowej VoIP i telewizji cyfrowej TVoADSL (druga z usług wymaga zewnętrznego dekodera TV/Video set-top box),
 • wideo na żądanie (wypożyczalnie internetowe),
 • wideokonferencje.

Opcjonalnie urządzenie może zawierać moduł Bluetooth, oferując dostęp do Internetu palmtopom czy komórkom. Zastosowanie specyfikacji QoS (Quality of Service) gwarantuje wysoką jakość realizowanych usług multimedialnych.

Sprzęt zapewnia podstawowe bezpieczeństwo w sieci bezprzewodowej dzięki obsłudze:

Właściwości komputera w angielskiej wersji systemu Windows Vista. Nazwa maszyny (Full computer name) symbolizuje model laptopa - x41, grupa robocza (Workgroup) nosi nazwę DUKES.

Właściwości komputera w angielskiej wersji systemu Windows Vista. Nazwa maszyny (Full computer name) symbolizuje model laptopa - x41, grupa robocza (Workgroup) nosi nazwę DUKES.

 • protokołu WEP (Wired Equivalent Privacy), opartego na 40-bitowym oraz 104-bitowym kluczu szyfrującym (starszy standard, niezalecany przez nas);
 • protokołu WPA-TKIP, zwanego WPA-PSK (Pre-Shared Key), opartego na maksymalnie 64-znakowej sekwencji szyfrującej, zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa;
 • protokołu WPA-EAP, opartego na zewnętrznym serwerze RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service), zapewniającego bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa;
 • filtrowania adresów MAC, których dodanie do listy ACL (Access Control List) wymaga potwierdzenia naciśnięciem przycisku na obudowie urządzenia, co znacznie utrudnia nieautoryzowane przyłączenie się do sieci.

Uruchomienie zestawu sprowadza się do wykonywania poleceń wydawanych przez konfigurator, znajdujący się na płycie CD. Z menu, które pojawi się po oknie powitalnym, początkujący powinni wybrać pełną instalację - można także zainstalować dodatkowe maszyny, jeśli modem jest już uruchomiony, a usługa będzie realizowana na innym komputerze. Kolejne okna informują o sposobach podłączenia modemu livebox tp do linii telefonicznej oraz umożliwiają wybór jednego z trzech rodzajów połączenia między komputerem a routerem: siecią bezprzewodową Wi-Fi, kablem Ethernet lub przez USB.

Pozostaje skonfigurowanie połączenia bezprzewodowego. W tym celu należy podać identyfikator SSID (maksymalnie 32 znaki ASCII) oraz klucz szyfrujący WEP (26 znaków heksadecymalnych, 0-9, A-F). Obie te informacje znajdują się na etykiecie naklejonej na pudełku zestawu instalacyjnego.

Centrum sterowania systemowym firewallem w Windows Viście: upewnij się, że udostępnianie plików i drukarek (File and Printer Sharing) jest zaznaczone.

Centrum sterowania systemowym firewallem w Windows Viście: upewnij się, że udostępnianie plików i drukarek (File and Printer Sharing) jest zaznaczone.

Prawidłowe podanie tych danych spowoduje nawiązanie połączenia bezprzewodowego między adapterem USB Wi-Fi a punktem dostępowym znajdującym się w liveboksie tp. W celu akceptacji połączenia przez modem należy nacisnąć przycisk REG na spodzie białego pudełka TP S.A. - akceptacja urządzenia sygnalizowana będzie mignięciem diody Wi-Fi.

Realizacja przedstawionego powyżej sposobu instalacji zajmuje początkującemu użytkownikowi sprzętu komputerowego około 30 minut. Znacznie szybszym sposobem jest połączenie modemu z komputerem kablem ethernetowym, co nie wymaga instalacji sterowników ani konfiguracji oprogramowania - wystarczy w ustawieniach protokołu internetowego TCP/IP dla połączenia sieciowego zaznaczyć opcję Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie; tę metodę polecamy jednak bardziej zaawansowanym użytkownikom.

W celu aktywacji usługi neostrada tp należy połączyć się z modemem, uruchamiając przeglądarkę internetową i podając jako adres URL adres IP modemu (http&##0058;//192.168.1.1). Aby móc zmieniać ustawienia modemu, w tym aktywacji neostrady tp, należy się zalogować na konto administratora (nazwa użytkownika: admin, hasło: admin) i po wprowadzeniu numeru ID i numeru PIN użytkownika można korzystać z usługi.

Jest Internet, nie ma sieci

Po standardowej konfiguracji przynajmniej jeden komputer zdoła uzyskać dostęp do Internetu, wyświetli strony WWW i pozwoli na komunikację za pomocą Gadu-Gadu. Komunikacja między maszynami będzie jednak utrudniona albo wręcz niemożliwa.

Jeśli masz zamiar połączyć więcej komputerów, koniecznie stosuj jedną technologię: niech wszystkie komputery korzystają albo z kabla, albo z Wi-Fi. Transfery między urządzeniami łączącymi się z liveboksem różnymi metodami są bardzo niskie - zwykle nie przekraczają 1 MB/s (8 Mb/s), czyli nie osiągają nawet teoretycznych możliwości 802.11b, nie wspominając o tym, że zwykle wykorzystywany jest standard 802.11g.

Aby skonfigurować komputery, przede wszystkim kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, wybierz Właściwości i sprawdź, do jakiej grupy roboczej należysz - maszyny, które mają się zobaczyć, powinny być w tej samej, np. MSHOME czy WORKGROUP (wielkość znaków nie ma znaczenia). Nadaj też każdemu komputerowi inną, charakterystyczną dla niego nazwę - w wypadku laptopów warto nawiązać do modelu, a w wypadku stacji roboczej - do jej charakterystycznych cech.

Upewnij się też, że Internet dostępny jest ze wszystkich maszyn znajdujących się w domu!

Wybierz teraz na obu komputerach Start | Wszystkie programy | Akcesoria | Wiersz polecenia i wpisz ipconfig. Zapisz wyświetlone adresy IP (powinny mieć formę 192.168.1.xx). W jednym z okien wpisz polecenie ping 192.168.1.1. W ten sposób wysłałeś pakiet ping do liveboksu tp. Spróbuj teraz z adresami innych maszyn. Powinno działać.

Utwórz na pulpicie katalog TEMP, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Udostępnianie i zabezpieczenia | Udostępnij ten folder w sieci oraz Pozwól innym modyfikować moje pliki. Przejdź teraz do drugiej maszyny. Ponieważ Otoczenie sieciowe (Moje miejsca sieciowe) działa zwykle bardzo ospale, kliknij Start | Uruchom... i wpisz \\192.168.1.xx\TEMP (ostatnie litery x zamień na liczbę, którą zapisałeś po wykonaniu polecenia ipconfig).

Jeśli komputery nadal się nie widzą, sprawdź ustawienia wbudowanej zapory sieciowej (Start | Panel sterowania | Centrum zabezpieczeń).

Jeśli twoje maszyny nie chcą się zobaczyć, mamy poradę może niezbyt wyszukaną, ale zawsze bardzo skuteczną: zrestartuj (przyciskiem) livebox. Kiedy komputery zgłoszą, że sieć jest dostępna i uzyskały adres IP, też je zrestartuj. Po kilku minutach od ponownego uruchomienia urządzenia powinny zauważyć udostępnione zasoby.

Skład zestawu

Zestaw do realizacji usługi livebox tp zamówimy przez Internet ( http://www.neostrada.pl ), telefonicznie (infolinia neostrady tp 0 801321123 lub błękitna linia tp - 9393) albo w salonach Orange. Zestawu jednak nie można kupić, zostaje wypożyczony użytkownikowi, który musi zobowiązać się do opłacania miesięcznego abonamentu w wysokości 10 złotych.

Niezależnie od sposobu zamówienia, zestaw dostarczany przez kuriera zawiera:

 • modem livebox tp Sagem F@st 3202,
 • zasilacz,
 • adapter USB Wi-Fi,
 • kabel telefoniczny RJ-11,
 • kabel USB,
 • kabel Ethernet RJ-45,
 • rozdzielacz sygnału,
 • mikrofiltry - 2 sztuki,
 • płyta CD z oprogramowaniem (sterowniki, instrukcja instalacji itp.).

Wady i zalety liveboksu

Istotną zaletą tej usługi jest zgodność z nowym standardem technologii bezprzewodowych 802.11g, co zwiększa bezpieczeństwo i przyśpiesza transmisję. Dużym plusem jest również prostota instalacji. Szkoda, że w domyślnej konfiguracji wykorzystywany jest protokół WEP zamiast oferującego zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa szyfrowania WPA.

Urządzenie F@st 3202, jako bezprzewodowe, można instalować w trudno dostępnych miejscach, bo nie wymaga przyłączenia lub odłączenia kabla, ale trzeba pamiętać, że akceptacja nowego użytkownika - dodanie adresu MAC - wymaga wciśnięcia przycisku na obudowie routera. Ponadto livebox tp ma skłonność do zawieszania się i pomaga mu jedynie sprzętowy reset albo odłączenie zasilania na kilkanaście sekund.


Zobacz również