Narzędzia sieciowe Windows

W sieci lokalnej stale trzeba coś modyfikować lub optymalizować, niezależnie od tego, czy jest to mała sieć domowa, czy też duża biurowa. W tym rozdziale przedstawimy sporo przydatnych narzędzi, które ułatwiają życie administratorowi.

W sieci lokalnej stale trzeba coś modyfikować lub optymalizować, niezależnie od tego, czy jest to mała sieć domowa, czy też duża biurowa. W tym rozdziale przedstawimy sporo przydatnych narzędzi, które ułatwiają życie administratorowi.

Omówimy tylko narzędzia do Windows, gdyż mimo powszechnego stosowania Linuksa jako systemu serwerowego, na stacjach klienckich zwykle używa się systemów Windows, uchodzących za prostsze dla użytkownika.

W naszym przeglądzie uwzględniliśmy programy, które obsługują funkcje sieciowe Windows NT, 2000 i XP. Są to m.in. serwer proxy i pocztowy, narzędzia nadzoru i do zarządzania bezpieczeństwem. Szczególnie ten ostatni aspekt wymaga szczególnej uwagi, gdyż w Windows szybko traci się kontrolę nad tym, kto ma jakie uprawnienia. Narzędzia systemowe nie wystarczają, a więc potrzebne jest wspomaganie.

Advanced Administrative Tools

Advanced Administrative Tools to 11 przydatnych narzędzi:

  • Portscanner - szuka otwartych portów TCP i UDP, które mogłyby być wykorzystane do zaatakowania komputera.

  • Proxy-Analyzer - testuje serwer proxy i dostarcza informacji o jego ustawieniach.

  • Traceroute - ustala, jaką trasą wędruje pakiet między komputerami względnie która stacja po drodze uległa awarii.

  • E-mail Verifier - kontaktuje się bezpośrednio z odpowiednim serwerem SMTP i sprawdza, czy dany adres rzeczywiście istnieje. Do właściciela serwera nie jest przy tym wysyłana żadna wiadomość.

  • Links Analyzer - sprawdza poprawność wszystkich lokalnych zakładek oraz to, czy strona się nie zmieniła.

  • Whois - dostarcza bliższych informacji o nazwie domeny i adresie IP, np. podaje kontakt do administratora.

  • Network-Monitor - dostarcza wielu informacji o aktualnych połączeniach sieciowych, w tym tabele routingu i statystyki.
Oprócz tego narzędzie zawiera też monitor procesów, pokazujący wszystkie procesy przebiegające w danej chwili na komputerze lokalnym, a także narzędzie do czyszczenia rejestru. Nowa funkcja od wersji 5.12 to RBL-Locator, który przeszukuje oparte na adresach IP bazy danych zawierające informacje o spamerach.

AdvancedRemoteInfo

Wszystko naraz. AdvancedRemoteInfo dostarcza wszechstronnych informacji o komputerach z systemem Windows, pracujących w sieci lokalnej.

Wszystko naraz. AdvancedRemoteInfo dostarcza wszechstronnych informacji o komputerach z systemem Windows, pracujących w sieci lokalnej.

Bezpłatny program, dostarczający wielu informacji o komputerach pracujących pod kontrolą Windows w sieci lokalnej, m.in. o aktualnie zalogowanych użytkownikach, a także o sprzęcie i oprogramowaniu. Umożliwia wysyłanie wiadomości do jednego lub wielu komputerów, a także wyłączanie i restart komputerów oraz uruchamianie i zatrzymywanie usług i procesów.

Kompedium - AdvancedRemoteInfo

Kompedium - AdvancedRemoteInfo

Ponadto możliwe jest udostępnianie plików i katalogów na zdalnych komputerach, jednak obecnie nie jest dostępna funkcja usuwania plików - ma się pojawić w jednej z następnych wersji. Planowane jest też narzędzie typu keylogger oraz instalacja i usuwanie oprogramowania na zdalnych komputerach.

W najnowszej wersji pojawiło się natomiast narzędzie do wyszukiwania ukrytych, udostępnionych plików, skanowania wielu komputerów oraz wiele pomniejszych ulepszeń.

KiXtart

Praktyczny pomocnik. KiXtart zna się na programowaniu strukturalnym i zapewnia bezpośredni dostęp do wielu ważnych informacji o sieci.

Praktyczny pomocnik. KiXtart zna się na programowaniu strukturalnym i zapewnia bezpośredni dostęp do wielu ważnych informacji o sieci.

W przypadku klientów współpracujących z jednym lub wieloma serwerami KiXtart oferuje administratorom wydajny język wsadowy, umożliwiający przydzielanie użytkownikom zasobów w odniesieniu do pojedynczych komputerów, grup użytkowników lub zadań. W tym celu można analizować i modyfikować wpisy rejestru lub korzystać z obiektów OLE. Strukturyzowany język skryptów obsługuje podprocedury, konstrukcje if-then-else, pętle, a nawet polecenia select case.

Kompedium - KiXtart

Kompedium - KiXtart

KiXtart umożliwia wykonywanie wielu codziennych, rutynowych zadań. W archiwum znajduje się wyczerpujący opis wszystkich poleceń programu wraz z przykładowymi skryptami.

Host skryptów Windows stanowi wprawdzie dość poważną konkurencję programu KiXtart, którego wielką zaletą jest z kolei bezpośredni dostęp do takich informacji, jak nazwa użytkownika, adres IP czy przynależność użytkownika do określonej grupy. Najnowsza wersja daje dostęp do grup użytkowników Windows 2000, a także udostępnia funkcje definiowane przez użytkownika na własne potrzeby.

LOGINventory

Wszystkie komputery pod kontrolą. Wśród pozyskiwanych informacji znajdują się m.in. dane o: typie i zegarze procesora, karcie sieciowej i karcie grafiki, drukarce, zainstalowanym oprogramowaniu oraz lokalnych użytkownikach komputera.

Wszystkie komputery pod kontrolą. Wśród pozyskiwanych informacji znajdują się m.in. dane o: typie i zegarze procesora, karcie sieciowej i karcie grafiki, drukarce, zainstalowanym oprogramowaniu oraz lokalnych użytkownikach komputera.

Program LOGINventory ułatwia administratorowi inwentaryzację komputerów z systemem Windows w sieci. Dzięki wyrafinowanym mechanizmom skanowania program nie potrzebuje żadnego dodatkowego oprogramowania na komputerach klienckich - wszystkie zapytania korzystają z mechanizmów sieciowych Windows, np. ze zdalnego dostępu do Rejestru.

Kompendium - LOGINventory

Kompendium - LOGINventory

Możliwe jest tworzenie własnych kwerend, np. wyszukiwanie komputerów z wolnymi procesorami lub zainstalowanym określonym oprogramowaniem. Można w ten sposób nie tylko szybko ustalić, czy liczba licencji na dane oprogramowanie jest wystarczająca, ale i kiedy te licencje wygasają. Informacje dostarczane przez LOGINventory są również bardzo przydatne w przypadku przechodzenia na nowsze wersje oprogramowania.

Licencja na LOGINventory do małych sieci, liczących do 50 komputerów, kosztuje 300 euro. Jednak nawet w przypadku większych sieci cena jest rozsądna - licencja na 100 komputerów kosztuje 600 euro. Bonus to możliwość bezpłatnego testowania w sieci liczącej nie więcej niż 20 komputerów.

NetHail

Do wszystkich zainteresowanych. NetHail eliminuje konieczność posługiwania się wierszem poleceń.

Do wszystkich zainteresowanych. NetHail eliminuje konieczność posługiwania się wierszem poleceń.

Jeżeli chcesz wysłać krótką wiadomość do innego użytkownika, nie musisz od razu sięgać po program do obsługi poczty elektronicznej. Możesz z równym skutkiem posłużyć się narzędziem uruchamianym z wiersza poleceń Windows NT/2000 NET SEND. Gdy wpiszesz polecenie NET SEND computername message, pojawi się okno, w którym możesz wpisać treść wiadomości. Nie jest to zbyt praktyczne, gdy chcesz wysłać wiadomość do kilku komputerów.

Kompendium - NetHail

Kompendium - NetHail

NetHail rozwiązuje ten problem, oferując użytkownikowi okno wyboru ze wszystkimi dostępnymi w sieci komputerami z systemem Windows. Wybór adresatów to kwestia kliknięcia myszą. Raz dokonany wybór możesz zapisać do późniejszego wykorzystania. Jedyna wada narzędzia to pokazywanie listy komputerów znalezionych w domenie, ale nie ich użytkowników. Nazwę użytkownika można jednak wpisać w pole wprowadzania. Wiadomość zostanie automatycznie wysłana do zalogowanych użytkowników.

NetSwitcher

Szybki i elastyczny. NetSwitcher to szybka i łatwa zmiana ustawień pracy w sieci.

Szybki i elastyczny. NetSwitcher to szybka i łatwa zmiana ustawień pracy w sieci.

Kto wiele podróżuje z notebookiem i regularnie loguje się w różnych sieciach, zna ten problem - każda wymaga oddzielnej konfiguracji w otoczeniu sieciowym Windows. Rozwiązanie to zastosowanie narzędzia NetSwitcher - możesz skonfigurować wszystkie potrzebne warianty i używać ich stosownie do potrzeb.

Kompendium - NetSwitcher

Kompendium - NetSwitcher

Oprócz różnych ustawień sieci lokalnej NetSwitcher przechowuje również ustawienia związane z dostępem do Internetu, a także konfiguracje klientów pocztowych Outlook Express, Netscape i Eudora.

Wszelkie zmiany wprowadzane są natychmiast - nie ma potrzeby ingerencji w ustawienia Windows.


Zobacz również