Office-Standard-Enterprise

Wpoprzednich rozdziałach zaprezentowaliśmy sieciowy system operacyjny na praktycznym przykładzie oprogramowania SuSE Linux Office Server. Mamy nadzieję, że dzięki zamieszczeniu tego systemu na płycie CD każdy może wyrobić sobie opinię o przydatności tej - skądinąd już wycofanej ze sprzedaży - wersji dla sieci domowej, małej firmy czy np. podsieci oddziału korporacji. Poniżej podsumowujemy jego cechy oraz syntetycznie przedstawiamy najnowsze, istotnie rozbudowane i zmodyfikowane odpowiednio do wymagań nowoczesnych firm, dwa pakiety serwerów SuSE: w wersji Standard 8 do SOHO i w wersji Enterprise 8 do korporacji.

Wpoprzednich rozdziałach zaprezentowaliśmy sieciowy system operacyjny na praktycznym przykładzie oprogramowania SuSE Linux Office Server. Mamy nadzieję, że dzięki zamieszczeniu tego systemu na płycie CD każdy może wyrobić sobie opinię o przydatności tej - skądinąd już wycofanej ze sprzedaży - wersji dla sieci domowej, małej firmy czy np. podsieci oddziału korporacji. Poniżej podsumowujemy jego cechy oraz syntetycznie przedstawiamy najnowsze, istotnie rozbudowane i zmodyfikowane odpowiednio do wymagań nowoczesnych firm, dwa pakiety serwerów SuSE: w wersji Standard 8 do SOHO i w wersji Enterprise 8 do korporacji.

SuSE Linux Office Server

SuSE Linux Office Server to bardzo wygodne rozwiązanie do firmowej sieci komputerowej, zwłaszcza gdy klientami mają być zarówno maszyny z zainstalowanym systemem Linux, jak i komputery działające pod kontrolą Windows. Udostępnia bowiem wiele usług internetowych, które oba systemy obsługują podobnie, natomiast tam, gdzie występują różnice, oferuje oddzielne rozwiązania przygotowane pod indywidualne systemy. SuSE Linux Office Server sprawdza się w roli kontrolera domeny Windows NT (Primary Domain Controller), a jednocześnie działa jako serwer usługi NIS, obsługującej logowanie klientów z systemu Linux. W obu przypadkach oferuje scentralizowane zarządzanie dostępem i pozwala zapewnić dość wysoki poziom bezpieczeństwa w sieci.

Zamiast NC jest MC. Menedżer plików i katalogów Midnight Commander działa na modłę klasycznego Nortona. W Linuksie był od...zawsze.

Zamiast NC jest MC. Menedżer plików i katalogów Midnight Commander działa na modłę klasycznego Nortona. W Linuksie był od...zawsze.

Najpopularniejsze usługi sieciowe wykorzystywane w każdym biurze to z pewnością dostęp do plików i drukarek. Komputery z Windows mają dostęp do obydwu tych zasobów przez serwer Samba, który sprawia, że podłączone do serwera drukarki oraz udostępnione foldery widoczne są w otoczeniu sieciowym. Co więcej, korzystanie z nich prawie nie różni się od korzystania z drukarek i folderów udostępnionych przez serwer pracujący pod kontrolą Windows. Z kolei maszyny klientów z systemem Linux uzyskują standardowy dostęp do kolejki wydruku lpq i mogą montować w swoim systemie plików foldery udostępnione poprzez NFS.

Jednym z podstawowych zadań systemu serwerowego jest też zapewnienie bezpiecznego dostępu do Internetu. SuSE Linux Office Server pełni funkcję routera oraz firewalla i umożliwia współdzielenie w sieci lokalnej jednego połączenia internetowego, przy czym sam serwer może się łączyć przez ADSL, ISDN, modem analogowy albo być bramą do większej sieci. Do budowy zarówno firmowego intranetu, jak i utrzymywania strony w Internecie, wykorzystać można serwer Apache oraz doskonale go uzupełniający serwer proxy Squid. SuSE Linux Office Server ma też wbudowany serwer DHCP umożliwiający automatyczną konfigurację sieci u klientów oraz serwer DNS tłumaczący wygodne nazwy domenowe na adresy IP i odwrotnie. Ofertę usług dopełniają natomiast serwery baz danych MySQL oraz PostgreSQL.

SuSE Linux Standard Server 8

Powitanie przyjazne, ale tylko dla tych, którzy znają...login.

Powitanie przyjazne, ale tylko dla tych, którzy znają...login.

Oprócz dużej wydajności systemu i dostępności usług do najbardziej poszukiwanych cech serwera sieciowego zaliczają się: możliwość wygodnego administrowania, obsługa szerokiego zakresu urządzeń oraz potwierdzona zgodność z dostępnym oprogramowaniem. SuSE Linux Standard Server 8 spełnia wszystkie te wymagania, ponieważ został oparty na UnitedLinux 1.0. Zgodność ze standardami oznacza w tym przypadku większą dostępność sterowników sprzętowych, a także automatyczne przenoszenie certyfikatów zgodności sprzętu i oprogramowania z UnitedLinux na SuSE Linux Standard Server.

SuSE Linux Standard Server 8 ma też imponujący zakres zastosowań, wynikający z bogatego zestawu serwerów i narzędzi dostarczanych z systemem. Może działać jako serwer plików i drukarek dla klientów z systemami Linux i Windows oraz pracować jako kontroler domeny. System oferuje też nowoczesne scentralizowane zarządzanie użytkownikami z dostępem do usług katalogowych poprzez LDAP.

Serwer pocztowy, oparty na zaawansowanym protokole IMAP, pozwala nakładać ograniczenia objętości na skrzynki pocztowe, automatycznie filtrować pocztę, odrzucając spam, pobierać pocztę ze skrzynek utrzymywanych przez dostawców internetowych, a także obsługiwać najróżniejsze połączenia internetowe, w tym automatyczne łączenie na żądanie. SuSE Linux Standard Server 8 może także pełnić funkcję bramy internetowej z serwerem proxy, filtrem zawartości stron oraz filtrem pakietów (firewall). Standardowe serwery DNS i DHCP zapewniają przy tym wygodną komunikację i zarządzanie siecią, serwer VPN umożliwia pracę zdalną, a serwer aplikacji udostępnia usługi biznesowe dopasowane do potrzeb średnich firm, a nawet małych przedsiębiorstw.

SuSE Linux Enterprise Server 8

Nagrywanie płyt przy użyciu The CD Creator jest tak proste, jak w Nero Express. A jeśli nawet nie aż tak, to na pewno ładniejsze...

Nagrywanie płyt przy użyciu The CD Creator jest tak proste, jak w Nero Express. A jeśli nawet nie aż tak, to na pewno ładniejsze...

SuSE Linux Enterprise Server to najbogatsza edycja systemu do serwerów. Może pracować na różnych 32- lub 64-bitowych platformach sprzętowych, począwszy od Intel x86, przez AMD64, AMD Opteron oraz Intel Itanium2 aż do systemów IBM mainframe. Jedną z najważniejszych cech tej wersji jest zwiększone bezpieczeństwo danych, co osiągnięto przez zastosowanie szyfrowanych systemów plików oraz szyfrowanych protokołów komunikacyjnych (128-bitowy SSL, IPSec oraz uwierzytelnianie za pomocą protokołu Kerberos 5. Ponadto dostęp do plików kontrolowany jest przy użyciu list ACL, a wszystkie operacje są monitorowane i uwzględniane w raportach.

W dużych przedsiębiorstwach niezastąpione okażą się: automatyczna dystrybucja i zarządzanie oprogramowaniem za pomocą narzędzia AutoYaST. Wiele maszyn może otrzymać identyczne oprogramowanie, niezależnie od konfiguracji sprzętowej, a cały proces może być przeprowadzony z wykorzystaniem bezpiecznych połączeń. Dzięki temu bardzo łatwe i wygodne staje się zakładanie np. klastrów lub farm serwerów, a także konfigurowanie wielu stacji klienckich.

Technologie serwerów SuSE w wersji 8

Technologie serwerów SuSE w wersji 8

SuSE Linux Enterprise Server został ponadto zoptymalizowany pod kątem wydajności, stabilności i jakości usług. Zwiększoną wydajność osiągnięto, wprowadzając asynchroniczną obsługę wolniejszych urządzeń, dzięki czemu serwer nie musi czekać na zakończenie każdej operacji. Natomiast w przypadku baz danych dużą wydajność osiąga się, wprowadzając bezpośredni dostęp do nośnika. Stabilność systemu w dużym stopniu zależy od pracujących pod jego kontrolą aplikacji. Aby uniknąć sytuacji, w której źle działająca aplikacja doprowadza do załamania się systemu, wprowadzono separację procesów oraz dynamiczne przydzielanie zasobów aplikacjom. Natomiast aby zabezpieczyć się przed utratą danych w przypadku awarii systemu operacyjnego serwera, stosuje się systemy plików z księgowaniem, które pozwalają na szybką rekonstrukcję systemów plików na podstawie wpisów z dziennika. W serwerach służących do przechowywania wielu danych, zwłaszcza takich, których objętość szybko rośnie, przydatny okaże się Logical Volume Manager. Narzędzie to pozwala tworzyć logiczne woluminy składające się z wielu fizycznych twardych dysków, które można dodawać w trakcie pracy systemu. Możliwe staje się zatem dynamiczne zwiększanie przestrzeni dyskowej w miarę wzrostu zapotrzebowania.


Zobacz również