Pegasys TMPGEnc Plus 2.5, TMPGEnc DVD Source Creator 2.0

Stworzenie dobrego programowego encodera MPEG nie należy do rzeczy najprostszych. Przekonało się już o tym wiele nawet dużych firm, które oferują mniej lub bardziej udane produkty. W większości przypadków często istotnym problemem jest kompromis pomiędzy szybkością a jakością kodowania. Przykładem encodera, któremu udało się te cechy pogodzić, jest TMPGEnc.

Stworzenie dobrego programowego encodera MPEG nie należy do rzeczy najprostszych. Przekonało się już o tym wiele nawet dużych firm, które oferują mniej lub bardziej udane produkty. W większości przypadków często istotnym problemem jest kompromis pomiędzy szybkością a jakością kodowania. Przykładem encodera, któremu udało się te cechy pogodzić, jest TMPGEnc.

TMPGEnc Plus 2.5

Ekran główny TMPGEnc Plus 2.5.

Ekran główny TMPGEnc Plus 2.5.

Proces tworzenia kolejnych wersji tego encodera obserwuję stale od ponad 4 lat i dobrze pamiętam, jak już pierwsze wydania (jeszcze w fazie beta) wywoływały duże zainteresowanie wśród użytkowników. Autorem TMPGEnc (nazwa to akronim słów Tsunami MPEG Encoder) jest japoński programista Hiroyuki Hori. Od wersji 2.5, TMPGEnc pojawił się w wydaniu komercyjnym oznaczonym dopiskiem "Plus" i dystrybuowanym przez firmę Pegasys. Co ciekawe, równolegle z tą wersją nadal rozwijany jest freeware, posiadający ograniczenia w używaniu kompresji MPEG-2. Można go pobrać bezpośrednio ze strony autora: http://www.tmpgenc.net .

TMPGEnc jest encoderem tzw. Stand Alone, a więc samodzielnym programem, bez wtyczki, pozwalającej na bezpośredni eksport z poziomu programu do edycji wideo. Istnieje jednak możliwość obejścia ograniczenia, przedstawiona w dalszej części artykułu. TMPGEnc dzięki optymalizacji kodu z uwzględnieniem kolejnych wersji technologii MMX, SSE, 3Dnow!, HT oraz wieloprocesorowości zapewnia dobre wykorzystanie możliwości procesorów zarówno Intela, jak i AMD.

Panel z ustawieniami parametrów kompresji.

Panel z ustawieniami parametrów kompresji.

Z przeprowadzonych testów wynika, że użycie drugiego procesora skraca czas kodowania od 40 do 48 procent. Dla mniej zaawansowanych użytkowników istnieje możliwość skorzystania z wbudowanego kreatora, ułatwiającego przejście przez kolejne etapy kodowania materiału wideo, w którym cały proces został podzielony na pięć kolejnych kroków:

  1. wybór formatu VCD, SVCD lub DVD, określenie typu transferu danych VBR/CBR oraz formatu zapisu dźwięku LPCM/MP2;
  2. importowanie pliku wideo, wybór rozdzielczości;
  3. możliwe obcięcie zbędnych fragmentów pliku wideo, użycie dodatkowych funkcji, takich jak korekcje koloru, usuwanie zniekształceń itp.;
  4. wybór rozdzielczości obrazu, oraz transferu dla danych wideo i audio;
  5. uruchomienie procesu kodowania.
Należy dodać, że w 4. kroku przy dobieraniu parametrów kompresji, zamiast podawania wartości transferu danych można również określić żądaną wielkość pliku wynikowego, który to automatycznie dobierze odpowiednie wartości transferu danych wideo. Można również określić wielkość żądanego pliku wynikowego, w odniesieniu do całkowitego zapełnienia płyty CD lub DVD. Ustawienia te działają na zasadzie logicznego kalkulatora, który automatycznie przelicza jedne wartości na drugie. TMPGEnc zawiera szereg predefiniowanych ustawień charakterystycznych dla standardowych ustawień płyt VCD, SVCD i DVD z możliwością ich modyfikacji. Ponadto uwzględnia również różne profile i poziomy kodowanych plików MPEG-2. Oprócz typowego dla DVD standardu MP@ML (Main Profile & Main Level), obsługuje także formaty wysokorozdzielcze standardu HD (High Definition), takie jak HP@HL (High Profile & High Level) oraz High Profile & High-1440 Level.

Przycinanie początku i końca konwertowanego pliku wideo.

Przycinanie początku i końca konwertowanego pliku wideo.

TMPGEnc wybiega poza ogólnie przyjęte standardy i przykładowo dla kompresji MPEG-1 może obsługiwać obraz o teoretycznie maksymalnej rozdzielczości dochodzącej nawet do 4088 x 4088, a dla MPEG-2 1920 x 1152 punktów. Do dyspozycji mamy 6 poziomów jakości kompresji oraz wiele odmian kodowania, począwszy od jednoprzebiegowego ze stałym transferem danych (CBR), po dwuprzebiegowe ze zmiennym transferem danych (VBR). Wejściowe pliki wideo mogą być dostarczane w formacie AVI, MPEG, ASF oraz dodatkowo w postaci plików graficznych BMP, JPEG, TGA, PPM, które jeśli są kolejno numerowane tworzą pojedynczy plik wideo.

TMPGEnc ma szereg cennych funkcji, m.in. przycinania początku i końca konwertowanego pliku wideo, usuwania zniekształceń obrazu i szumów, wyostrzania obrazu, maskowania obrzeży obrazu wideo, ustalania proporcji ekranu 4:3 lub 16:9, usuwania przeplotu, definiowania kolejności półobrazów lub trybu progresywnego. Dodatkowo encoder wykazuje szereg możliwości korekcji kolorów według różnych modeli RGB, YUV, CMYK, HSV oraz podstawowych składowych, takich jak jasność, kontrast, nasycenie kolorów itp.

Co rzadko spotykane u konkurencji, mamy też możliwość wpływu na zmiany matrycy kwantyzacji oraz struktury łańcucha GOP (Group Of Pictures), czyli podstawowych elementów, na których opiera się kompresja MPEG. Zapis plików wynikowych możliwy jest w postaci zmultipleksowanej (System Stream) lub jako odpowiednie strumienie audio i wideo (Elementary Stream). TMPGEnc to nie tylko encoder MPEG, ale również zestaw kilku bardzo cennych narzędzi, które znajdują się w opcji MPEG Tools. Dzięki nim możemy wykonywać szereg istotnych operacji na plikach MPEG. Mamy możliwość multipleksowania i demultipleksowania poszczególnych strumieni wideo i audio oraz równie cenną możliwość cięcia i łączenia ze sobą plików MPEG, ale tylko o tych samych parametrach.

TMPGEnc DVD Source Creator 2.0

Ustawienia matrycy kwantyzacji.

Ustawienia matrycy kwantyzacji.

Jest to znacznie uproszczona wersja wcześniej przedstawionego encodera. Nie oznacza to jednak, że w jakikolwiek sposób oferująca niższą jakość kodowania. Podstawowe różnice związane są głównie z uproszczeniem obsługi programu oraz zawężeniem opcji encodera jedynie do najistotniejszych funkcji niezbędnych do poprawnego zakodowania plików MPEG. Cały proces kodowania prowadzony jest wyłącznie poprzez kreatora praktycznie identycznego z użytym w TMPGEnc Plus. Jedyną istotną różnicą jest możliwość utworzenie listy plików wideo do kodowania oraz określenie, czy kodowane pliki z tej listy mają być łączone w jeden plik wynikowy, czy też w poszczególne odpowiednie pliki MPEG.

PluginPac FrameServer

Brak wtyczki umożliwiającej korzystanie z TMPGEnc bezpośrednio w programach do edycji wideo wydaje się jego poważną wadą. Na szczęście istnieje prosty sposób na rozwiązanie tej niedogodności, a jest nim dodatkowo użycie tzw. systemu serwera plików. Doskonałym przykładem może tu być wtyczka PluginPac FramerServer, autorstwa indyjskiego programisty Satisha Kumara. Co bardzo istotne, jest to oprogramowanie freeware, a więc jego używanie jest całkowicie darmowe, co bez dodatkowych kosztów doskonale rozszerza możliwości TMPGEnc. PluginPac FramerServer można pobrać bezpośrednio ze strony autora: http://www.debugmode.com . Ostatnia dostępna wersja nosi oznaczenie 1.6 i ma odpowiednie wtyczki przeznaczone do współpracy z najpopularniejszymi programami do edycji wideo: Adobe Premiere, Ulead MediaStudio Pro oraz Sony Vegas (dawniej Sonic Foundry Vegas). Przeprowadzone testy potwierdziły poprawną współpracę wtyczek w programach Premiere 6.0/6.5/Pro, MediaStudio Pro 6.5/7.0 oraz Vegas 4.0. Co ciekawe, ze względu na zgodność formatu wtyczki programów MediaStudio Pro oraz VideoStudio udało się zmusić do współpracy TMPGEnc również z VideoStudio 7.0. Jeśli chodzi o zasadę działania wtyczki, to jest ona bardzo prosta i polega na eksporcie specjalnego pliku pośredniczącego pomiędzy programem do edycji wideo, który eksportuje dane wideo, a encoderem, który dane te odbiera i koduje do żądanego formatu. Szczegółowy opis praktycznego zastosowania wtyczki Plugin-Pac FrameServer do połączenia Premiere/MediaStudio/Vegas z TMPGEnc można znaleźć w tekście "krok po kroku" zamieszczonym również w tym wydaniu digita.

produkt: TMPGEnc Plus 2.5/TMPGEnc DVD Source Creator 2.0

producent: Pegasys, http://www.pegasys-inc.com

cena brutto: w. box 88 USD, w. download 48 USD/39 USD

konkurenci: Canopus ProCoder, LSX-MPEG Encoder

kontakt: mailto:sales-e@pegasys-inc.com

za:

Duże możliwości konfiguracji parametrów kodowania, szereg wbudowanych narzędzi, optymalizacja kodu encodera z uwzględnieniem technologii procesorów Intel i AMD, wykorzystanie systemów ieloprocesorowych.

przeciw:

Brak polskiej wersji językowej i dokumentacji, brak standardowej wtyczki do programów do edycji wideo.


Zobacz również