Philips 107S21

Monitor doskonale sprawdził się w testach jakości obrazu. Nie zauważyliśmy błędów geometrycznych, natomiast drobne odchylenia zbieżności były dostrzegalne tylko w lewym górnym narożniku.

Monitor doskonale sprawdził się w testach jakości obrazu. Nie zauważyliśmy błędów geometrycznych, natomiast drobne odchylenia zbieżności były dostrzegalne tylko w lewym górnym narożniku.

Rozkład jasności okazał się bardzo równomierny. W maksymalnej rozdzielczości 1280x1024 obraz jest odświeżany z częstotliwością 60 Hz. W zalecanej rozdzielczości 1024x768 częstotliwość odświeżania sięga 89 Hz. Maksymalna częstotliwość odchylania poziomego wynosi 71 kHz, zaś pionowego - 160 Hz.

Model 107S21 jest wyposażony w oddzielne regulatory jasności i kontrastu. Obsługa i regulacja parametrów obrazu odbywa się za pośrednictwem rozbudowanego menu ekranowego. Użytkownik może ustawiać temperaturę barw obrazu w zakresie od 6500 do 9300 stopni K (dwa predefiniowane tryby i możliwość oddzielnego regulowania poszczególnych składowych). Oprócz tego może minimalizować zniekształcenia (poduszka, trapez, równoległobok, obracanie). Ponadto możliwe jest odmagnesowywanie i redukcja mory. Opcja Zoom pozwala szybko zwiększać i zmniejszać wymiary obszaru widzialnego. Model 107S21 ma certyfikat zgodności z niskimi normami promieniowania MPR II.

Rodzaj: monitor 17-calowy

Producent: Philips, www.philips.com

Informacje: Cadena Systems, tel. (061) 8173022

www.cadena.com.pl

Cena: 1270 zł


Zobacz również