Płatnik ZUS w praktyce

Przygotowywanie zestawów dla urzędu

Dokumenty do urzędu zbiera się w tak zwane zestawy. Po skompletowaniu zbioru zatwierdza się je i dopiero wtedy można wydrukować bądź przesłać drogą elektroniczną. W przeciwnym razie cały czas traktowane są jak formularze robocze, a takich urząd nie akceptuje.

1. Kliknij grupę poleceń Zestawy w lewym panelu, a następnie przycisk Zestawy wprowadzone. Użyj polecenia Nowy z paska narzędzi bądź menu kontekstowego. W pole Nazwa zestawu wpisz nazwę tworzonego zbioru. Warto nadawać zestawom takie nazwy, które będą jasno określały ich zawartość. Kliknij przycisk Dodaj poniżej. Wyświetlone zostanie okno, zawierające listę stworzonych wcześniej formularzy, które nie zostały przypisane do żadnego zbioru . Stawiając zaznaczenie z lewej strony danego rekordu wybierzesz go do tworzonego zestawu.

Stworzone wcześniej formularze łączy się w zestawy dokumentów

Stworzone wcześniej formularze łączy się w zestawy dokumentów

2. Jeżeli lista druków jest długa, a zależy ci tylko na kilku ułatwisz sobie ich znalezienie korzystając z filtra. Aby go włączyć użyj przycisku Pokaż filtr u dołu okna. Na karcie Dane podstawowe możesz określić warunki związane z datą wypełnienia czy statusem dokumentów. Jeżeli to nie wystarcza kliknij kartę Zaawansowane. Uzyskasz dostęp do opcji pozwalających wyszukać formularze po typie, posortowane ze względu na płatnika czy ubezpieczonych. Dodatkowe karty pozwalają wybrać same zgłoszenia bądź rozliczenia. Karta Sortowanie pozwala określić sposób wyświetlania wyników. Aby uruchomić wyszukiwania kliknij przycisk Znajdź. Usunięcie zdefiniowanych warunków możliwe jest za pomocą przycisku Usuń warunki. Jeżeli często korzystasz z tych samych parametrów możesz zapisać definicję wyszukiwania. Zrobisz to za pomocą przycisku Zapisz warunki.

3. Po wybraniu formularzy kliknij przycisk OK. Koniecznie zweryfikuj zestaw za pomocą polecenia Weryfikuj. Po poprawieniu ewentualnych błędów (możesz to zrobić jedynie na dokumentach źródłowych, a nie w zestawie) kliknij przycisk Wyślij, by utworzyć przesyłkę do urzędu. Pamiętaj, że wygenerowanie przysyłki zablokuje możliwość edycji formularzy. Zamknij okno komunikatu przyciskiem Tak. Domyślnie wszystkie pliki przesyłane są na drukarkę. Oznacz zestaw jako wysłany klikając przycisk Tak i OK. Aby przekazać zestaw do wysłania osobie do tego uprawnionej możesz dane zapisać w pliku xml. Zrobisz to klikając na wysłanym zestawie prawym przyciskiem myszy i wybierając Zapisz do pliku.

Potwierdzenie przesyłki

Każdy wysłany zestaw można potwierdzić i zarejestrować. Potrzebny jest do tego jedynie identyfikator przesyłki. Operację tę możesz przeprowadzić dla wysyłki automatycznej i samodzielnej przeprowadzanej za pomocą strony internetowej. Opcja jest niedostępna dla dokumentów przekazywanych w postaci papierowej i na płytach CD.

1. Przed rejestracją zestawu należy pobrać identyfikator wysyłki. Jeżeli przekaz wykonany był z poziomu Płatnika identyfikator jest pobierany i rejestrowany w systemie automatycznie. Podczas korzystania ze strony, po zakończonej przesyłki identyfikator jest wyświetlany na ekranie. Przejdź do grupy Zestawy i kliknij przycisk Zestawy wysłane. Kliknij dwukrotnie zestaw, dla którego chcesz zarejestrować identyfikator przesyłki. Rozwiń menu Narzędzia i kliknij polecenie Wprowadź identyfikator przesyłki. Wpisz kod i kliknij OK. Jeżeli przesyłałeś formularze pocztą elektroniczną możesz wczytać kod potwierdzenia z wiadomości zwrotnej. Służy do tego polecenie Pobierz z pliku.

2. Otwórz okno zestawów wysłanych i zestaw do potwierdzenia. Rozwiń menu Narzędzia i kliknij polecenie Pobierz i rejestruj potwierdzenie. Zamknij okno komunikatu przyciskiem Tak. Potwierdzenie możesz także załadować z pliku. W takiej sytuacji z menu Narzędzia wybierz Rejestruj potwierdzenia z pliku. Kliknij Tak, wskaż plik potwierdzenia i kliknij Otwórz. Zestawy drukowane potwierdzisz ręcznie za pomocą polecenia Oznacz jako potwierdzony. Minusem takiego rozwiązania jest brak informacji o poprawności przesłanych dokumentów czy brak informacji o błędach wysyłki.

RMUA dla każdego

Każdy zatrudniony powinien otrzymać co miesiąc druk RMUA. Jest on potwierdzeniem opłacenia Sładek przez płatnika i wymagany na przykład podczas korzystania ze służby zdrowia.

1. Z poziomu dowolnego okna programu kliknij menu Narzędzia i wybierz z niego polecenie Twórz raporty RMUA. Przejdź pierwsze okno kreatora i w kolejnym zaznacz opcję Wskaż identyfikator dokumentów. Na listach poniżej ustaw wartości odpowiednie dla zestawu z którego chcesz wydrukować raporty dla pracowników .

Raporty RMUA drukuje się z po wysłaniu zestawu dokumentów

Raporty RMUA drukuje się z po wysłaniu zestawu dokumentów

2. Jeżeli chcesz wydrukować raporty dla wszystkich zatrudnionych pozostaw zaznaczenie przy opcji Twórz dokumenty dla wszystkich ubezpieczonych. W przeciwnym razie zaznacz Twórz dokumenty dla wybranych i kliknij przycisk Wybierz ubezpieczonych. W kolejnym kroku możesz przesłać formularze do drukarki bądź zapisać je w pliku tekstowym. Modyfikacji opcji dokonasz po kliknięciu przycisku Ustawienia wydruku, dane umieścisz w pliku po zaznaczeniu pola Zapisz raport w pliku (za pomocą przycisku Przeglądaj wskaż miejsce na dysku, w którym ma się znaleźć). Kliknij Dalej i Zakończ.


Zobacz również