Połączenie ad hoc

Za pomocą radiowej sieci ad hoc łatwo połączysz komputer stacjonarny z notebookiem. Udostępnianie plików Windows umożliwi bezproblemową wymianę danych.

Za pomocą radiowej sieci ad hoc łatwo połączysz komputer stacjonarny z notebookiem. Udostępnianie plików Windows umożliwi bezproblemową wymianę danych.

Jeżeli nie potrzebujesz pełnej sieci, a zależy ci jedynie na wymianie danych między notebookiem a komputerem stacjonarnym, nie musisz kupować drogiego punktu dostępowego. Wystarczą dwie karty sieciowe WLAN. Należy w tym celu wybrać tryb pracy "ad hoc" - karty będą wówczas szukały połączenia z innymi kartami, a nie z punktem dostępowym. Takie rozwiązanie działa we wszystkich wersjach Windows, do których producent kart dostarczył sterowniki.

Co więcej, w ten sposób możesz połączyć nawet kilka komputerów. Pakiety danych przesyłane są zawsze między dwoma komputerami; inne komputery w sieci ad hoc nie są niepotrzebnie obciążane. Takie połączenie często nazywane jest trybem peer-to-peer.

1. Konfiguracja trybu ad hoc

W artykule "Instalacja sieci bezprzewodowej" piszemy, jak skonfigurować kartę sieciową. Aby sieć ad hoc działała, musisz nadać obu komputerom tę samą nazwę identyfikacyjną SSID (Service Set Identification) i wybrać ten sam kanał. W naszym przykładzie posłużyliśmy się nazwą SSID "test-wlan" i wybraliśmy kanał 10. W następnej kolejności wybierz tryb pracy ad hoc. W fazie testowej wyłącz szyfrowanie WEP względnie WPA. Zmniejszasz w ten sposób liczbę możliwych źródeł błędów.

W typowej sieci każda karta sieciowa musi mieć własny numer IP. Jeżeli korzystasz z punktu dostępowego, jego serwer DHCP automatycznie przydziela kartom właściwe adresy. Gdy jednak budujesz tylko sieć ad hoc, nie ma w niej punktu dostępowego, a więc nie ma też serwera DHCP. Nie stanowi to żadnego problemu, gdy obie karty WLAN są skonfigurowane bez własnego adresu IP. Windows automatycznie przydzieli im adresy IP z tego samego zakresu (podsieci).

Jeżeli jednak któraś z kart ma stały adres IP, utworzysz wprawdzie połączenie WLAN, ale nie będziesz mógł przesyłać danych. Musisz albo przypisać obu kartom stałe adresy IP, albo skonfigurować je tak, żeby pobierały adresy automatycznie. To drugie rozwiązanie lepiej sprawdza się w praktyce. Dzięki niemu możesz korzystać również z innych sieci WLAN, na przykład w biurze, bez zmiany adresu IP.

2. Sprawdzanie adresu IP

Polecenie ipconfig pozwala wyświetlić konfigurację wszystkich aktywnych połączeń sieciowych. W ten sposób można sprawdzić m.in. adres IP i maskę podsieci.

Polecenie ipconfig pozwala wyświetlić konfigurację wszystkich aktywnych połączeń sieciowych. W ten sposób można sprawdzić m.in. adres IP i maskę podsieci.

Podwójnym kliknięciem ikony połączenia sieciowego na pasku zadań otwórz okno dialogowe statusu połączenia. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Właściwości.

Zaznacz wpis Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości. Zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie ewentualnie również Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. Zakończ edycję, klikając OK.

Teraz możesz uruchomić połączenie WLAN między dwoma komputerami. Ponownie kliknij ikonę połączenia sieciowego na pasku zadań. Windows otworzy okno, w którym pokaże dostępne sieci WLAN - w tym przypadku będzie to na ogół jedna sieć. Zaznacz swoją sieć WLAN i kliknij Połącz.

3. Udostępnianie katalogów

Gdy połączenie już działa, następną czynnością powinno być włączenie szyfrowania. Jest niezmiernie ważne, gdyż następny etap to udostępnienie folderów na twardym dysku. Każdy, kto znajdzie się w obrębie sieci, będzie miał do nich dostęp.

Windows od wersji 95 dysponuje prostą usługą sieciową: udostępniasz folder, z którego mogą korzystać wszyscy uczestnicy sieci tak, jakby znajdował się na ich komputerach.

Udostępnione foldery można znaleźć w Eksploratorze Windows w katalogu Dokumenty udostępnione. Udostępnianie katalogu funkcjonuje w Windows 95/98/Me zasadniczo inaczej niż w NT4, 2000 i XP.

Windows 95/98/Me - hasło udostępniania

Chcąc współdzielić pliki w połączeniu ad hoc, trzeba wybrane katalogi udostępnić innym użytkownikom.

Chcąc współdzielić pliki w połączeniu ad hoc, trzeba wybrane katalogi udostępnić innym użytkownikom.

W Windows 95/98/Me udostępniasz folder poprzez edycję jego właściwości. W tym celu w Eksploratorze Windows zaznacz folder, klikając prawym przyciskiem myszy, otwórz menu kontekstowe i wybierz Właściwości (względnie Właściwości, a potem kartę Udostępnianie, patrz ilustracja powyżej).

Najpierw aktywuj opcję Udostępnij jako, następnie wpisz nazwę udostępnionego udziału i opcjonalnie komentarz. Nazwa udziału będzie wyświetlana na innych komputerach grupy roboczej, dlatego powinna być jednoznaczna i opisowa, np. zamiast "03-04" wybierz "Korespondencja marzec 04". W ten sposób ułatwisz życie innym uczestnikom sieci. W polu komentarza możesz umieścić dodatkowe wskazówki, np. "Raporty przesłać do 10.04".

W dolnej części okna dialogowego są do wyboru trzy opcje. Pierwsza z nich, Tylko do odczytu, oznacza, że wszyscy uczestnicy grupy roboczej mogą otwierać i przeglądać katalog wraz ze wszystkimi podkatalogami i plikami. Brak zezwolenia na zapis oznacza jednak, że nikt nie może zmienić oryginalnych plików.

Gdy wybierzesz Do odczytu i zapisu, wszyscy użytkownicy mają nieograniczony dostęp - mogą zmieniać, a nawet usuwać pliki.

Jeżeli zależy ci na ochronie hasłem, wybierz opcję Dostęp chroniony hasłem. Wpisz hasło w odpowiednie pola przy Ochrona zapisu hasłem oraz Hasło odczytu/zapisu. Musisz wybrać dwa różne hasła. Jeżeli pola haseł pozostawisz puste, wszyscy użytkownicy w sieci WLAN zyskają pełny dostęp do plików.

Windows NT4, 2000 i XP

Narzędzie Moje miejsca sieciowe pozwala łatwo zlokalizować wszystkie komputery w sieci lokalnej, nawet jeśli nie znamy ich nazwy.

Narzędzie Moje miejsca sieciowe pozwala łatwo zlokalizować wszystkie komputery w sieci lokalnej, nawet jeśli nie znamy ich nazwy.

W Windows NT4, 2000 i XP udostępnianie folderów odbywa się metodą nadawania praw użytkownikom. Kto chce korzystać z katalogu, musi mieć na komputerze konto z nazwą użytkownika i hasłem. Aby dodać nowego użytkownika, otwórz Panel sterowania i przejdź do sekcji Konta użytkowników.

Dalszy ciąg opisu dotyczy Windows XP; w starszych wersjach proces przebiega podobnie, z niewielkimi różnicami w szczegółach. Kliknij Utwórz nowe konto i wpisz nazwę użytkownika, wybierz typ konta Ograniczone i kliknij Utwórz konto.

Teraz wróć do nowego konta, żeby zmienić jego właściwości. Kliknij Utwórz hasło - to konieczne, aby Windows zezwolił na udostępnianie. Wpisz hasło, potwierdź je ponownie, a na zakończenie kliknij Utwórz hasło.

Aby udostępnić folder, uruchom Eksplorator Windows i kliknij wybrany folder prawym przyciskiem myszy. Wybierz punkt menu Udostępnianie i zabezpieczenia. Jeżeli udostępniasz folder po raz pierwszy, Windows wyświetli ostrzeżenie, że wiąże się to z ryzykiem, ponieważ umożliwiasz innym użytkownikom sieci dostęp do zawartości folderów. Zalecany przez Microsoft Asystent instalacji sieci aktywuje jedynie firewall Windows XP, którego przydatność w przypadku połączenia ad hoc WLAN jest wątpliwa. Dlatego wybierz opcję Jeśli masz świadomość ryzyka, ale mimo to chcesz udostępnić pliki, nie korzystając z pomocy asystenta, kliknij tutaj.

W zmienionym oknie wybierz opcję Udostępnij ten folder w sieci. W polu Nazwa udziału możesz pozostawić oryginalną nazwę folderu lub wpisać nową - wówczas inni użytkownicy zobaczą tylko nazwę nadaną przez ciebie. Jeżeli chcesz przyznać innym użytkownikom prawo zapisu, zaznacz opcję Zezwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików. Kliknięciem przycisku OK zatwierdzisz zmiany.

4. Korzystanie z udostępnionych folderów

Teraz na drugim komputerze otwórz Start | Moje miejsca sieciowe | Microsoft Windows Network. Kliknij nazwę grupy roboczej, do której należy drugi komputer (grupy robocze są od Windows 3.11). Windows standardowo używa nazw "Grupa robocza". W podkatalogu znajdziesz nazwę komputera. Gdy ją klikniesz, Windows poprosi o nazwę użytkownika i hasło. Dopiero po ich podaniu uzyskasz dostęp do udostępnionych folderów.


Zobacz również