Porady, wskazówki i podpowiedzi

Inteligentne eksportowanie zdjęć z iPhoto. Sztuczki z przeciąganiem tekstu. Pomniejszanie plików PDF wyświetlanych przez Spotlight.

Inteligentne eksportowanie zdjęć z iPhoto. Sztuczki z przeciąganiem tekstu. Pomniejszanie plików PDF wyświetlanych przez Spotlight.

Inteligentne eksportowanie zdjęć z iPhoto

Wiele osób korzysta z programów służących do tworzenia internetowych pokazów slajdów lub eksportowania grupy zdjęć w celu prezentacji. Poniżej przedstawiamy pewną sztuczkę, która ułatwia eksportowanie dużego i zróżnicowanego zbioru zdjęć z programu Apple iPhoto 6 (część pakietu iLife '06). Wymaga ona użycia inteligentnych albumów i słów kluczowych w celu automatycznego grupowania zdjęć.

<b>Szybsze eksportowanie dzięki słowom kluczowym</b>
Użycie inteligentnego albumu w połączeniu z unikalnym słowem kluczowym pozwala szybko wybrać zdjęcia do wyeksportowania z iPhoto

<b>Szybsze eksportowanie dzięki słowom kluczowym</b>

Użycie inteligentnego albumu w połączeniu z unikalnym słowem kluczowym pozwala szybko wybrać zdjęcia do wyeksportowania z iPhoto

Pracę rozpoczynamy od utworzenia nowego słowa kluczowego. W tym celu przechodzimy do preferencji iPhoto i klikamy przycisk Keywords. W nowym oknie klikamy znak plus (+), co spowoduje pojawienie się nowego pola tekstowego, w którym wpisujemy dowolne unikalne słowo kluczowe, na przykład Eksport.

Następnie tworzymy nowy album inteligentny (File: New Smart Album) i nadajemy mu dowolną nazwę, taką jak _Do eksportu. Użycie znaku podkreślenia na początku sprawia, że nowy album pojawia się na początku listy albumów po lewej stronie okna. W sekcji definiowania warunków podajemy tylko jeden warunek: Keyword is Eksport. Teraz można zgromadzić zdjęcia z różnych części fototeki, przypisując im słowo kluczowe Eksport. Wszystkie wybrane zdjęcia pojawią się automatycznie w inteligentnym albumie _Do eksportu.

Jedyną wadą tego planu jest kłopotliwy sposób przypisywania słów kluczowych. Aby to zrobić, należy przeciągnąć zdjęcia do obszaru Keywords w lewym dolnym rogu okna iPhoto. Jeśli lista słów kluczowych nie jest widoczna, wystarczy kliknąć niewielką ikonę z kluczem na dole okna. Znacznym ułatwieniem będzie użycie darmowego modułu dodatkowego do iPhoto o nazwie Keyword Assistant (macworld.com/0287). Za jego pomocą można szybko przypisać słowo kluczowe do fotografii, po prostu wpisując kilka pierwszych liter w specjalnym okienku.

Sztuczki z przeciąganiem tekstu

System Mac OS X umożliwia przeciąganie fragmentów tekstu na przykład z klienta e-mail do dokumentu otwartego w edytorze tekstu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że OS X 10.4 pozwala także przeciągać wycinki tekstowe na ikony w doku, co często zapewnia interesujące rezultaty.

Jeśli wycinek tekstowy zawiera adres URL (tzn. zaczyna się od elementu http:// lub ftp://), można przeciągnąć go na ikonę dowolnej przeglądarki internetowej w doku. Jest to wygodny sposób otwierania stron internetowych w przeglądarce innej niż domyślna.

Aby sprawdzić dostępne opcje, wystarczy zaznaczyć fragment tekstu i przeciągnąć go nad poszczególne ikony w doku. Jeśli dana aplikacja akceptuje tekst, jej ikona zostanie przyciemniona. Poniżej przedstawiam wyniki kilku wykonanych przeze mnie eksperymentów:

Dictionary - słownik w systemie Mac OS X 10.4 może wyświetlić definicję słowa. Jeśli zostanie upuszczony wycinek zawierający frazę, słownik przedstawi definicję pierwszego słowa w tej frazie.

Mail - program pocztowy otwiera nową wiadomość z zawartością wycinka tekstowego w treści.

Safari - przeglądarka internetowa wykonuje wyszukiwanie Google dla wycinka tekstowego. Nie jest to szczególnie przydatne, gdyż równie dobrze można zaznaczyć żądane słowa w używanej aplikacji, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Google Search z menu kontekstowego. Nie wszystkie programy obsługują jednak tę funkcję (dotyczy to na przykład aplikacji MS Word i Excel).

Script Editor - edytor skryptów AppleScript otwiera nowy skrypt z zawartością wycinka, a nawet próbuje go skompilować.

Skype - ten program do obsługi telefonii internetowej próbuje wybrać przeciągnięty numer telefoniczny lub numer powiązany z nazwą użytkownika w wycinku.

Stickies - pojawia się nowa karteczka z zawartością wycinka.

Tex-Edit Plus - ten edytor tekstu firmy Trans-Tex Software (www.tex-edit.com) umieszcza zawartość wycinka w aktywnym oknie w położeniu kursora. Jeśli nie ma żadnego otwartego okna, program otwiera nowe okno i umieszcza w nim tekst.

TextEdit - systemowy edytor tekstu otwiera nowy dokument z zawartością wycinka.

Pomniejszanie plików PDF wyświetlanych przez Spotlight

<b>Wyszukiwanie z powiększeniem</b>
Otwarcie pliku PDF, który został wyszukany przez Spotlight, powoduje wyróżnienie szukanej frazy. Niestety, dokument jest nadmiernie powiększany, co uniemożliwia sprawdzenie kontekstu (zrzut po lewej). Na szczęście rozwiązanie jest proste i wymaga tylko użycie Terminala (zrzut po prawej)

<b>Wyszukiwanie z powiększeniem</b>

Otwarcie pliku PDF, który został wyszukany przez Spotlight, powoduje wyróżnienie szukanej frazy. Niestety, dokument jest nadmiernie powiększany, co uniemożliwia sprawdzenie kontekstu (zrzut po lewej). Na szczęście rozwiązanie jest proste i wymaga tylko użycie Terminala (zrzut po prawej)

Spotlight umożliwia wyszukiwanie fraz w dokumentach PDF. Po znalezieniu trafienia system otwiera odpowiedni plik w programie Preview i podświetla właściwy fragment. Jest to bardzo wygodna funkcja, ale jej użycie wiąże się z pewną niedogodnością - Preview ustawia bardzo wysoki współczynnik powiększenia, przez co nie można szybko sprawdzić kontekstu (patrz rysunek "Wyszukiwanie z powiększeniem").

Na szczęście jakiemuś tajemniczemu użytkownikowi Macintosha udało się znaleźć rozwiązanie tego problemu. Wystarczy zmienić pojedynczy wiersz w pliku preferencji Preview (plik .plist), który decyduje o powiększeniu dokumentu. Jest to wiersz PVPDFSpotlightSelectionSize, którego wartość domyślna to 28 (powiększenie 280%).

Aby dokonać zmiany, należy upewnić się najpierw, czy program Preview nie jest uruchomiony, gdyż w przeciwnym razie zmiana nie zostanie zastosowana. Następnie otwieramy teczkę /Applications/Utilities i uruchamiamy Terminal. Po wyświetleniu znaku zachęty należy wpisać następującą komendę (konieczne jest zachowanie ostrożności, aby uniknąć pomyłki):

defaults write com.apple.Preview Preview -dict-add PVPDFSpotlightSelectionSize 10

Pomiędzy słowami kluczowymi Preview i -dict musi znaleźć się spacja. Po naciśnięciu klawisza Enter zostanie ustawiony współczynnik powiększenia 100% (rzeczywisty rozmiar dokumentu).

W Terminalu nie zostanie wyświetlone żadne potwierdzenie, ale plik preferencji Preview zostanie zmodyfikowany. Oczywiście w razie potrzeby można wybrać inny współczynnik powiększenia, zastępując wartość 10 dowolną inną liczbą. Należy jednak pamiętać, że należy podać wartość dziesiętną, a nie procent; na przykład wartość 12.5 oznacza powiększenie 125%. Niestety, nie można zmniejszyć powiększenia poniżej 100 procent - ustawienie mniejszej wartości w pliku preferencji powoduje wyświetlenie dokumentu w rzeczywistych rozmiarach.


Zobacz również