Prestiż, tytuły i sława

Jak co roku, przeprowadziliśmy elektroniczną ankietę wśród dziennikarzy i redaktorów wydawnictwa IDG Poland. Trzydziestu jeden zaproszonych do głosowania specjalistów wybierało zwycięzców spośród aż 650 nominowanych produktów, które oprócz wysokich pozycji w naszych redakcyjnych testach wyróżniały się także dużą funkcjonalnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami i technologiami - dlatego trafiły do naszego rankingu. Te najlepsze w 130 kategoriach sprzętowych, oprogramowania, technologii i usług IT wyróżniamy tytułem Produkt Roku 2003 PC World. Wybraliśmy też Firmę Roku 2003 oraz przyznaliśmy należne tytuły honorowe.

Jak co roku, przeprowadziliśmy elektroniczną ankietę wśród dziennikarzy i redaktorów wydawnictwa IDG Poland. Trzydziestu jeden zaproszonych do głosowania specjalistów wybierało zwycięzców spośród aż 650 nominowanych produktów, które oprócz wysokich pozycji w naszych redakcyjnych testach wyróżniały się także dużą funkcjonalnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami i technologiami - dlatego trafiły do naszego rankingu. Te najlepsze w 130 kategoriach sprzętowych, oprogramowania, technologii i usług IT wyróżniamy tytułem Produkt Roku 2003 PC World. Wybraliśmy też Firmę Roku 2003 oraz przyznaliśmy należne tytuły honorowe.

Procent pierwszych miejsc

Procent pierwszych miejsc

Wyniki są bardzo interesujące, czasem zaskakujące, a w niektórych przypadkach wręcz sensacyjne. Z rankingu dowiesz się, co warto było lub jeszcze przez jakiś czas warto będzie kupić. Przepustkę do rynkowego sukcesu zwycięzcy tego rankingu mają, naszym zdaniem, w kieszeni.

Kierując się sprawdzoną zasadą przeprowadzania rankingu wśród osób zawodowo zajmujących się konsumenckimi produktami branży IT, skierowaliśmy ankietę do wybranych dziennikarzy i redaktorów wszystkich czasopism naszego wydawnictwa. Głosowało 31 osób, a ich głosy otrzymały wagę 60 procent. Ośmiu dziennikarzy specjalizujących się w określonych dziedzinach otrzymało dodatkowe głosy z wagą 25 procent.

Panteon gwiazd - sprzęt, firmy, usługi i technologie

Panteon gwiazd - sprzęt, firmy, usługi i technologie

Trzyosobowe jury rankingu (redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego i wybrany specjalista praktyk w danej dziedzinie) dysponowało dodatkowymi głosami, ale z wagą 10 procent. Aby zminimalizować subiektywizm ocen, dodatkowe głosy, z wagą tym razem 10 procent, otrzymali testerzy sprzętu i oprogramowania, ale tylko w tych asortymentach, w których się specjalizują. Stąd absolutna liczba głosów nie mogła być i nie była podstawą do określenia miejsca w rankingu. Była nią wyłącznie liczba (procent) punktów zdobytych w danej kategorii. Dodatkowe kryterium wyboru stanowiła liczba zdobytych pierwszych miejsc. Procentowe wyniki tegorocznego rankingu nie mogą być zatem odniesione do wyników z roku ubiegłego. Również w tym roku zastosowaliśmy dodatkową miarę jakości produktu, czyli iloczyn (j) zdobytych punktów (p) i liczby osób głosujących (l) na dany produkt: j=pl.

Duża wartość (j) jest więc wynikiem nie tylko dobrej oceny produktu, wyrażającej się miejscem na podium (liczbą punktów), ale i jego popularności i/lub świadomości marki, wyrażonej liczbą oddanych na niego głosów.

Panteon gwiazd - oprogramowanie

Panteon gwiazd - oprogramowanie

W każdej kategorii głosujący mieli określić, które z czterech, pięciu lub maksymalnie sześciu produktów w danej kategorii, nominowanych przez dziesięciu dziennikarzy-specjalistów, zajmą miejsca na podium, przyznając im odpowiednio miejsce I, II bądź III. (Uwaga! W elektronicznym arkuszu ankiety głosujący podawali miejsca na podium, a nie punkty!) Po zsumowaniu głosów z ankiet (w tym SMS-owych) i głosów dodatkowych z wyżej podanymi wagami, przeliczono je na wartości względne, odniesione do całkowitej liczby głosów w danej kategorii.

Aby lepiej przedstawić opinię rynku o ofercie producentów swój Produkt Roku 2003 wybierali również nasi Czytelnicy! W niektórych kategoriach łatwo było przewidzieć zgodność ocen dziennikarzy-specjalistów z ocenami uzyskanymi głosami dokładnie 2202 Czytelników, ale w kategoriach tzw. niszowych, czyli produktów mniej popularnych na rynku, oczekiwaliśmy bardziej zróżnicowanych ocen. I tak było, zwłaszcza w kategoriach, w których rzadko przeprowadzaliśmy testy redakcyjne.

Publikowane w naszym miesięczniku wyniki tzw. dużych, wieloaspektowych testów co najmniej dziesięciu urządzeń zapadły głęboko w pamięć naszych Czytelników, co wyraźnie pokazują rezultaty ankiet w wielu kategoriach. To dla nas, oczywiście, duża satysfakcja, bo niezbicie wskazuje na opiniotwórczy charakter PC Worlda. Nasze hasło "PCWK - czytasz i wiesz więcej" pozostaje zatem aktualne.

Firma roku 2003 w kategorii oprogramowanie

Firma roku 2003 w kategorii oprogramowanie

Tak jak w roku ubiegłym, niektóre produkty zwyciężyły bezapelacyjnie, z dużą przewagą nad zajmującymi II i III miejsca, w innych przypadkach konkurencja była bardzo wyrównana (już nawet na etapie nominacji), więc i różnice między medalistami okazały się minimalne - wygrać jednak ktoś musiał.

Nie nominowaliśmy produktów w tych kategoriach, w których nie mogliśmy sformułować w miarę jednoznacznych kryteriów oceny poszczególnych produktów i/lub w których nie przeprowadziliśmy w 2002 roku testów lub przeglądów redakcyjnych.

Oprócz głosowania na firmy nominowane w kategorii "Firma roku" - głosujący typowali pięciu producentów, którzy najbardziej "zaistnieli" na rynku (dzięki wprowadzeniu nowej technologii, dużej liczby nowych modeli, nowych wersji produktów, dzięki zwycięstwom w testach itd.).

W tym roku również przyznaliśmy wyróżnienie: Firma Roku 2003 PCWK Tytuł Honorowy. Otrzymała go Telekomunikacja Polska S.A., w szczególności za dynamiczne i szerokie wdrażanie technologii internetowej Neostrada.


Zobacz również