Projektować wydajniej

Wprowadzenie nowej wersji programu AutoCAD już rok po poprzedniej sugeruje duże zmiany w aplikacji. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej: możliwości są znaczące, ale nieliczne.

Wprowadzenie nowej wersji programu AutoCAD już rok po poprzedniej sugeruje duże zmiany w aplikacji. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej: możliwości są znaczące, ale nieliczne.

Firma Autodesk zmienia styl publikowania nowych wersji AutoCAD-a. Dotychczas przyzwyczajeni byliśmy do kilkuletniej przerwy pomiędzy kolejnymi, wielkimi odsłonami tego najbardziej znanego programu CAD. Obecnie wszystko wskazuje na to, że kolejne wersje będą pojawiać się ze stałą częstotliwością, czyli co rok.

To dobry znak dla użytkowników, którzy mają szansę szybko ujrzeć w programie nowe narzędzia - także te, o które sami prosili. Twórcy AutoCAD-a przy projektowaniu nowych narzędzi w dużej mierze opierają się na opiniach klientów - w wersji 2004 uwzględnili 6 z 10 najważniejszych postulatów użytkowników, a w wersji 2005 - już 9 z 10. Odrzucony, dziesiąty postulat to lepsza integracja z formatem PDF - autorzy zaproponowali inne rozwiązanie, o którym powiemy dalej. Zła wiadomość to ta, że częstsze publikowanie nowych wersji AutoCAD-a oznacza wybór między większymi wydatkami na uaktualnianie oprogramowania a skorzystaniem z proponowanej przez Autodesk subskrypcji.

Organizacja pracy

Menedżer zestawów arkuszy ułatwia pracę nad dużymi projektami.

Menedżer zestawów arkuszy ułatwia pracę nad dużymi projektami.

Zdecydowanie najważniejszą nowością w AutoCAD-zie 2005 są zestawy arkuszy (ang. sheet sets). Przydadzą się w dużych, skomplikowanych projektach tworzonych przez wiele osób. Wszystkie arkusze budujące projekt zorganizowane są w zbiory i podzbiory, wyświetlane w przejrzystej postaci. Zestawy arkuszy mają kilka ciekawych właściwości. Blok tytułowy z opisem projektu jest wspólny dla wszystkich arkuszy tworzących zbiór, a jego zmiana powoduje automatyczną aktualizację wszystkich arkuszy. Podobnie można przygotować spis arkuszy tworzących projekt, przydatny nie tylko po wydrukowaniu wszystkich dokumentów, ale także w formie cyfrowej - poszczególne arkusze w takim spisie mają postać aktywnych odnośników, dzięki którym łatwo poruszać się po projekcie. Najważniejszą cechą zestawów arkuszy jest pełna automatyzacja pracy. Gdy np. zmienisz kolejność arkuszy w projekcie, spis zostanie natychmiast uaktualniony. Koniec z przeglądaniem i mozolnym poprawianiem dziesiątków arkuszy rozrzuconych po różnych folderach. Bardzo przydatną nowością jest znacznie usprawniona obsługa tabel. Dotychczas tworzenie, a zwłaszcza modyfikowanie dużych tabel w AutoCAD-zie było prawdziwym utrapieniem - wszystkie komórki i ich zawartość musiały być utworzone ręcznie, tak jak każda inna część rysunku. W wersji 2005 tabele możesz robić niemalże tak łatwo, jak w Excelu. Nie wprowadzono jeszcze, co prawda, możliwości wpisywania do komórek tabeli formuł i funkcji, ale samo formatowanie tabeli jest już naprawdę wygodne. Dodawanie i usuwanie wierszy lub kolumn za pomocą menu podręcznego, formatowanie wyglądu pojedynczych komórek, przechodzenie pomiędzy komórkami za pomocą klawisza [Tab] i strzałek - to wszystko bardzo proste, ale jednocześnie niezwykle przydatne nowości. Co więcej, możesz importować tabele wprost z Excela, a także zapisywać je jako CSV.

Wojna formatów

Unowocześnione narzędzia do pracy z tabelami uwalniają od żmudnej, ręcznej edycji.

Unowocześnione narzędzia do pracy z tabelami uwalniają od żmudnej, ręcznej edycji.

Firma Autodesk od dawna intensywnie promuje format DWF, próbując wyprzeć zadomowiony wśród użytkowników PDF. Format ten, uniwersalny i sprawdzający się w cyfrowej dystrybucji różnego rodzaju dokumentów, został przystosowany do przesyłania projektów inżynierskich. Twórcy AutoCAD-a 2005 nie zdecydowali się na wbudowanie obsługi PDF, wprowadzili natomiast kilka nowinek związanych z DWF. Jedna z nich, DWF Composer, to dodatkowa aplikacja, która udostępnia niektóre narzędzia edycyjne także osobom niekorzystającym z Auto CAD-a 2005. Możesz przesłać klientowi wczesną wersję projektu do zaopiniowania, a on będzie mógł nanieść własne uwagi i zastrzeżenia, po czym odeśle przeanalizowany, skomentowany projekt - również w postaci DWF.

W AutoCAD-zie 2005 wprowadzono wiele mniejszych zmian i poprawek. Warto wymienić przynajmniej kilka z nich. Wzbogacono możliwości edycji pól tekstowych, dodając zintegrowany z AutoCAD-em 2005 miniedytor tekstu, zwiększono możliwości dostosowania interfejsu programu do własnych potrzeb. Uwaga: polska wersja AutoCAD-a 2005 powinna być dostępna na rynku w chwili ukazania się tego wydania w kioskach.

Informacje Autodesk

http://www.autodesk.pl

Cena 27 000 zł (w tym roczna subskrypcja)


Zobacz również