Rejestracja kart pre-paid: dowód osobisty tylko do pokazania, nie do kserowania

Podczas rejestracji kart pre-paid przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie powinni pozyskiwać kopii dokumentów tożsamości.

Chcąc korzystać z telefonu na kartę po 1 lutego 2017 roku będziesz musiał podać operatorowi swoje dane, co wynika z zapisów ustawy antyterrorystycznej. Od kilku dni możesz tego dokonać również za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej, która podpisała odpowiednie umowy z Orange, Play, Plus i T-mobile.

Jak dokonać rejestracji raty pre-paid?

Musisz udać się do salonu twojego operatora lub jednej z 4600 placówek Poczty Polskiej. Powinieneś mieć ze sobą dowód osobisty oraz kartę SIM.

Zobacz również:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Być może podczas rejestracji osoba jej dokonująca będzie chciała wykonać ksero twojego dowodu rejestracyjnego. Takie przypadki zdarzały się, czym w końcu zajął się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Powinieneś mieć świadomość, że zdaniem GIODO takie praktyki nie powinny mieć miejsca. Wydał on właśnie oświadczenie w tej sprawie, w którym czytamy m.in.:

"Przekazanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kopii (ksero czy skanu) dowodu osobistego powodować może – sygnalizowane przez GIODO w procesie legislacyjnym – problemy z właściwym przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym w zakresie ich gromadzenia, zabezpieczenia. Niemniej przepisy aktualnie obowiązujące przewidują wyraźnie, jaki zakres danych osobowych może być gromadzony dla rejestracji kart pre-paid, oraz że mają być one podane dostawcy usług przedpłaconych.

Proces pozyskiwania podczas rejestracji kart pre-paid kopii (ksero lub skanu) dokumentu tożsamości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych może zatem prowadzić do pozyskiwania nadmiarowego, niewymaganego przepisami prawa zakresu danych osobowych i z tego powodu taki sposób pozyskiwania danych nie powinien być stosowany.

Biorąc pod uwagę funkcję dowodu osobistego określoną w art. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, jaką jest stwierdzenie tożsamości i obywatelstwa polskiego, oraz zasady wynikające z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dąży do ograniczenia praktyki kopiowania dowodu osobistego na rzecz jego okazywania i ewentualnego spisywania danych widniejących w dowodzie w sytuacjach, gdy zezwala na to przepis prawa."

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie powinni więc na potrzeby rejestracji kart pre-paid pozyskiwać kopii dokumentów tożsamości. Jeżeli więc osoba rejestrująca twoją kartę uprze się w kwestii ksera dowodu masz dwa wyjścia: albo machniesz ręką i pozwolisz jej na to, albo odłóż rejestrację do czasu, aż wspomniane stanowisko GIODO będzie respektowane przez operatorów.


Zobacz również