Service Pack 2

Nareszcie, choć z opóźnieniami, nadchodzi czas pakietu Service Pack 2. Najnowsze uaktualnienie Windows XP ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo systemu operacyjnego. Programiści Microsoftu dodali również sporo funkcji zwiększających wydajność oraz możliwości systemu i jego części składowych.

Nareszcie, choć z opóźnieniami, nadchodzi czas pakietu Service Pack 2. Najnowsze uaktualnienie Windows XP ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo systemu operacyjnego. Programiści Microsoftu dodali również sporo funkcji zwiększających wydajność oraz możliwości systemu i jego części składowych.

Nieprzerwane narzekania użytkowników na słabe zabezpieczenia produktów Microsoftu doprowadziły do zmiany polityki związanej z bezpieczeństwem oprogramowania. Istotne polepszenie konfiguracji można dostrzec już w Windows Server 2003. Wymuszanie skomplikowanych haseł oraz usunięcie automatycznej instalacji internetowych usług informacyjnych to niektóre z przykładów pozytywnych zmian. Wprowadzenie automatycznej aktualizacji komputerów osobistych i serwerów oraz udostępnienie SUS (Software Update Services) do sieci komputerowych służy szybkiemu i bezproblemowemu łataniu systemów. Nieco zaniedbywani użytkownicy systemów domowych zostaną obdarowani w najbliższym czasie ważnym pakietem aktualizacyjnym. Będzie to Service Pack 2 do Windows XP.

Nowy pakiet poddawany jest obecnie testom poprawności działania. Microsoft udostępnił do pobrania wydanie oznaczane jako RC2 (Release candidate). Użytkownicy Windows XP powinni otrzymać finalną wersję pakietu po opublikowaniu najwyżej jeszcze jednego wydania RC. Jeśli nie wystąpią poważne problemy w działaniu wersji testowej, być może nie będzie konieczne publikowanie RC3 i bezpośrednio zostanie udostępnione wydanie finalne SP2. Przypuszczalnie nastąpi to w końcu wakacji. Polska wersja może się ukazać nieco później. Aby zapoznać się ze szczegółowymi zmianami wprowadzanymi przez SP2, należy wejść na tę stronę http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/winxpsp2.mspx . Witryna ta oferuje sporo odnośników do przepisów na wdrożenie pakietu, informacji opisujących zawartość uaktualnienia, artykułów technicznych dotyczących zabezpieczeń oraz najczęściej zadawanych pytań. Osobom, które chcą zgłosić problem lub podzielić się uwagami na temat funkcjonowania pakietu, udostępniono listę grup dyskusyjnych nawiązujących do SP2. Dyskusję można rozpocząć, klikając odnośnik umieszczony w opisywanej witrynie. Jeśli nie zostaną wykryte poważne błędy w testowej wersji pakietu, w czasie publikacji bieżącego numeru PC Worlda strona Microsoftu może zawierać już następną wersję aktualizacji, tj. RC3.

Instalacja uaktualnienia

Okno sugerujące uruchomienie usługi Aktualizacje automatyczne.

Okno sugerujące uruchomienie usługi Aktualizacje automatyczne.

Instalacja uaktualnienia SP2 jest prostą operacją. Rozpocznij od pobrania pakietu z sieci. W tym celu otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/sp2predl.mspx . Wyświetlona strona oferuje dostęp do instalacji angielskiego lub niemieckiego wydania RC2. Możliwe jest również wybranie ekspresowej instalacji za pośrednictwem witryny Windows Update. Pobierając uaktualnienie, należy wykazać cierpliwość, gdyż SP2 zajmuje ponad 264 megabajty. Jeśli z sukcesem zakończysz kopiowanie pliku, możesz rozpocząć instalację.

Dwukrotne kliknięcie pakietu xpsp2.exe rozpoczyna instalację i wyświetla okno powitalne instalatora. Po naciśnięciu przycisku Next należy zaakceptować umowę licencyjną i można przejść dalej. Następnie będziesz proszony o wybór lokalizacji folderu przechowującego informacje potrzebne do ewentualnego odinstalowania pakietu. Naciśnięcie Next rozpoczyna gromadzenie informacji o systemie i kopiowanie plików uaktualnienia. Czas instalacji SP2 będzie zależał od zasobów sprzętowych komputera. W porównaniu z pierwszym uaktualnieniem do Windows XP lub pakietami do Windows 2000 system potrzebuje zaskakująco dużo czasu na zainstalowanie wszystkich komponentów. Po wyświetleniu okna informującego o końcu instalacji naciśnij Finish, a następnie komputer jest restartowany.

Ze zmianami wprowadzanymi przez SP2 spotykamy się zaraz po powtórnym uruchomieniu komputera. W czasie startu wyświetlane jest okno sugerujące włączenie usługi aktualizacji automatycznej. To jest element ważny dla właściwego zabezpieczenia systemu operacyjnego i zgodnie z sugestią instalatora, należy zaznaczyć Help protect my PC by turning on Automatic Updates now. Po kliknięciu Next Windows kontynuuje uruchamianie. Poprawny start XP kończy wyświetlenie apletu Security Center.

Centrum zabezpieczeń

Jednym z głównych zadań pakietu aktualizacyjnego jest lepsze zabezpieczenie systemu. Microsoft wskazuje trzy elementy, które mają kluczowy wpływ na właściwe zabezpieczenie Windows: firewall, aktualizacje automatyczna oraz aplikacja antywirusowa. Po włączeniu lub zainstalowaniu każdego z tych komponentów podłączony do Internetu komputer można uznać za bezpieczny.

Okno apletu Security Center.

Okno apletu Security Center.

W celu uproszczenia konfiguracji systemu w Panelu sterowania umieszczono nową ikonę, Security Center. Po dwukrotnym jej kliknięciu wyświetlane jest okno zawierające informacje o bieżących ustawieniach lokalnego komputera. Zadaniem nowego apletu jest w pewnym sensie zmuszenie użytkowników Windows do dbania o właściwą ochronę komputera. Dotychczasowe, rozproszone w różnych miejscach systemu rozwiązania uznano za niewystarczające. Przypomnijmy, że zapora połączenia internetowego jest konfigurowana we właściwościach wybranego interfejsu sieciowego, a dostęp do usługi aktualizacji automatycznej uzyskuje się przez umieszczoną w Panelu sterowania ikonę System. W zależności od parametrów systemu okno Security Center wyświetla przy usługach firewalla oraz uaktualnienia parametr ON lub OFF. Opcja Virus Protection pozwala na uzyskanie informacji o stanie zainstalowanego w Windows XP pakietu antywirusowego. W czasie pracy z testową wersją RC2n system wykrył, co prawda, obecność antywirusa firmy Symatec, ale nie potrafił poprawnie określić aktualności pobranych definicji wirusów.

Kto chce zmienić ustawienia systemu, może wykorzystać znajdujące się w dolnej części apletu Security Center skróty do narzędzi konfigurujących odpowiednie komponenty Windows. Parametry aktualizacji automatycznej oraz firewalla Windows możesz także określać bezpośrednio z Panelu sterowania. Wraz z pojawieniem się w systemie operacyjnym apletu Security Center, w obszarze powiadomień (lista ikon w prawym, dolnym rogu ekranu) przybyła nowa ikona. Służy do wyświetlania powiadomień i alertów związanych z bieżącymi ustawieniami zabezpieczeń komputera. Klikając dwukrotnie obrazek niewielkiej tarczy, znajdujący się tuż przy zegarze, uruchomisz również Security Center.

Co nowego w firewallu Windows

Okno Change Scope dostępne w zaporze Windows.

Okno Change Scope dostępne w zaporze Windows.

Poprawiona funkcjonalność zapory połączenia internetowego to jedna z najważniejszych zmian wprowadzanych przez Service Pack 2. Modyfikacje objęły również jej nazwę, co wiąże się ze zmianą charakteru oraz obszaru działań usługi. Począwszy od SP2, mamy do czynienia z zaporą Windows, a nie jak dotychczas, z zaporą połączenia internetowego. Po zainstalowaniu pakietu SP2 pierwsze uruchomienie systemu może nieco zaskoczyć użytkowników. W przeciwieństwie do poprzednich wersji Windows XP, po zainstalowaniu uaktualnienia zapora jest włączana automatycznie. Komunikujące się z twoim systemem komputery mogą zostać odcięte. Jeśli chcesz zezwalać na komunikację hostów zewnętrznych z twoim komputerem, musisz odpowiednio zmienić konfigurację firewalla. Domyślnie blokowane jest na przykład przeglądanie komputerów, co może wywołać duże zamieszanie wśród zwolenników sięgania do udostępnień przez Moje miejsca sieciowe. Na uwagę zasługuje również to, że działanie zapory obejmuje wszystkie połączenia sieciowe, łącznie z dostępem telefonicznym oraz bezprzewodowym.

Karta Exceptions w zaporze Windows.

Karta Exceptions w zaporze Windows.

Zapora Windows może pracować w jednym z trzech trybów: Włączona z wyjątkami, Włączona bez wyjątków oraz Wyłączona. Domyślnie system stosuje pierwszy ze wskazanych wariantów, czyli zapora blokuje cały przychodzący ruch sieciowy z wyjątkiem wymienionych na liście programów i usług, np. Udostępnianie plików i drukarek lub Pulpit zdalny. Tryb Włączona bez wyjątków ma umożliwić szybkie podniesienie poziomu zabezpieczeń komputera i przeznaczony jest głównie do komputerów przenośnych, które mogą pracować w środowiskach sieciowych o różnorakich parametrach zabezpieczeń. Innych ustawień może potrzebować na przykład system podłączony do sieci firmowej, która z reguły wymaga udostępniania plików i najczęściej jest dobrze chroniona przez korporacyjne zabezpieczenia, a odmiennie należy skonfigurować komputer podłączony do sieci domowej lub osiedlowej. W celu tymczasowego zwiększenia zabezpieczeń stacji wystarczy zaznaczyć jedno pole wyboru. Jeśli środowisko pracy systemu jest bezpieczne, można wyłączyć zaporę, przenosząc znacznik na opcję Wyłączona.

Nowa wersja zapory jest konfigurowana globalnie. Administrator wprowadza ustawienia, które obejmują wszystkie połączenia sieciowe. Naturalnie w razie potrzeby można przypisywać odmienne parametry poszczególnym interfejsom komputera. Każda z kart może mieć zablokowane odrębne protokoły lub programy. Inną ważną nowością związaną z zabezpieczaniem systemu jest określanie zakresu stacji lub sieci, dla których ruch jest odblokowany. Na przykład możesz zezwalać na łączenie się z usługą Zdalnego pulpitu wyłącznie z sieci lokalnej. Pozostałe połączenia przychodzące z Internetu lub innych sieci lokalnych będą blokowane. Jeśli podczas konfiguracji portów, sieci, programów lub usług użytkownik komputera kompletnie się pogubi, za pomocą przycisku Restore Defaults szybko przywróci domyślne ustawienia systemu operacyjnego.


Zobacz również