Skr.dł.adr.inter.

Skracanie URL to użyteczna technika, przydatna zwłaszcza w poczcie elektronicznej i Usenecie - do dyspozycji mamy już wiele oferujących ją serwisów.

Skracanie URL to użyteczna technika, przydatna zwłaszcza w poczcie elektronicznej i Usenecie - do dyspozycji mamy już wiele oferujących ją serwisów.

Skracanie URL (URL shortening), nazywane także przekierowywaniem URL (URL redirecting), to bezpłatna usługa oferowana przez wiele serwisów internetowych. Jest szczególnie użyteczna w wypadku umieszczania w wiadomościach pocztowych lub usenetowych adresów, które mogą się niepoprawnie przełamać i nie dadzą się uruchomić kliknięciem - to wieczna zmora programów klienckich poczty i Usenetu.

Na przykład adres:

http://info.babylon.com/gl_index /gl_search.php?cat=33&sort= &nc=2&n=10

zamieniony w serwisie Baby URL zostaje skrócony z 69 znaków do 25, czyli postaci:

http://babyurl.com/QTBbdC .

Polskojęzyczny serwis Tnij.org jest ekwiwalentem popularnych serwisów anglojęzycznych.

Polskojęzyczny serwis Tnij.org jest ekwiwalentem popularnych serwisów anglojęzycznych.

Tego rodzaju krótki adres mieści się bez problemu w jednym wierszu dowolnej wiadomości pocztowej lub usenetowej, a zatem nie ma ryzyka, że program kliencki źle go wyświetli. Na dodatek taki skrócony adres łatwiej zapamiętać i przekazać innej osobie, jeśli akurat nie można go przesłać w postaci elektronicznej. A jeśli uwzględnić, że niektóre serwisy pozwalają samodzielnie zdefiniować końcówkę i zamiast np. QTBbdC wybrać sobie jakąś "mówiącą" nazwę, użyteczność serwisu wyraźnie rośnie.

Technika ta jest również stosowana w niektórych portalach (np. w Onet.pl), które posługują się oprogramowaniem skryptowym typu server-side, generującym długie i nieporęczne adresy - dla wygody podsuwane są właśnie skrócone nazwy.

Miliardy kombinacji

Należy zwrócić uwagę, że skrócony adres zawiera domenę serwisu, który dokonuje konwersji, czyli generuje końcówkę adresu, wykorzystując małe i wielkie litery oraz cyfry. Zależnie od liczby znaków w końcówce adresu może wygenerować dziesiątki, a nawet setki miliardów kombinacji, przy czym liczba znaków może być zmienna, co dodatkowo zwiększa liczbę rozwiązań. Oryginalny adres i jego odpowiednik są zapisywane w bazie i podsuwane wtedy, gdy chcemy (my lub inna osoba) ponownie skrócić dany adres. Gdy czytelnik informacji kliknie taki skrócony adres, baza serwisu podsuwa skojarzony z nim prawdziwy adres internetowy, automatycznie przekierowując przeglądarkę do żądanego miejsca. Zwykle przyporządkowanie takie pozostaje w bazie przez dłuższy czas, np. 5 lat - potem ulega likwidacji - co oznacza, że nie należy tworzyć tego rodzaju odwołań w serwisach, które projektujemy na lata.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość samodzielnego określenia końcówki adresu - oferują ją tylko niektóre serwisy - na naszej liście cztery z trzynastu.

Także po polsku

Obecnie działa przynajmniej dziesięć anglojęzycznych serwisów tego typu i dwa polskie. Ich parametry podajemy w tabeli.

Serwisy skracające adresy

Serwisy skracające adresy

Chociaż z serwisów skracających adresy można korzystać w klasyczny sposób, wchodząc po prostu na stronę i podając w formularzu adres do skrócenia, znacznie wygodniejszą techniką jest użycie tzw. skryptozakładek (ang. bookmarklet). Skryptozakładka to skrypt, który przeciągamy na pasek adresu w przeglądarce internetowej (lub dopisujemy do zakładek - w Internet Explorerze są kłopoty z przeciągnięciem na ten pasek) - konwersję adresu aktualnie wyświetlanej strony uruchamiamy, klikając w skryptozakładkę. Jest to metoda szybka i wygodna.

Sugerujemy zapoznanie się z wszystkimi przedstawionymi serwisami i wybranie najwygodniejszego - w zasadzie odpadają te, które nie oferują skryptozakładek. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że szczególnie popularny jest TinyURL, który zapewne stał się wzorem dla wielu innych. Wiele osób będzie zapewne wolało polski Tnij.org, który zapewnia użytkownikowi pełną funkcjonalność.


Zobacz również