Słownik

Słownik pojęć.

ACL

Access Control List. W Windows NT/2000/NT lista praw dostępu użytkowników i grup do plików, katalogów lub innych obiektów systemu operacyjnego.

ActiveX

Opracowany przez Microsoft zbiór technologii, protokołów oraz interfejsów programowych (API) służących do tworzenia i przesyłania przez Internet wykonywalnego kodu. Kontrolki ActiveX umożliwiają pobieranie z serwera komponentów programowych i ich wykorzystanie w przeglądarce internetowej jak zwykłych programów.

AH

IP Authentication Header (RFC 2402). Umożliwia kontrolę integralności i uwierzytelnianie pakietów danych przesyłanych protokołem IPsec.

ANSI

American National Standards Institute. Amerykański instytut, zajmujący się normowaniem różnorodnych specyfikacji technicznych.

API

Application Programming Interface. Zestaw procedur, protokołów i narzędzi pozwalających tworzyć aplikacje. Umożliwia umieszczenie w jednej, centralnej bibliotece DLL często wykonywanych funkcji, jak na przykład formatowanie tekstu czy wyświetlanie okien.

Backbone

Sieć szkieletowa. Podstawowa sieć o dużej przepustowości, łącząca mniejsze fragmenty sieci.

Backdoor

Tylne drzwi w postaci otwartego portu, przez który do komputera przedostają się trojany.

BIOS

Basic Input Output System. Programy zapisane w pamięci ROM komputera. Zawierają procedury, które zaraz po włączeniu zasilania lub resecie uruchamiają urządzenie, z którego ładowany jest system operacyjny (stacja dyskietek, twardy dysk).

Bootsector

Pierwszy sektor logiczny twardego dysku. Zawiera między innymi informację o nośniku (wielkość, liczba sektorów) oraz program startowy, który odpowiada za uruchomienie odpowiedniego systemu operacyjnego.

Brute force

Atak siłowy. Próba złamania systemu kryptograficznego poprzez wypróbowanie wszystkich możliwych kombinacji klucza. Nakład pracy, potrzebny do złamania systemu atakiem siłowym, odzwierciedla górną granicę siły algorytmu. Siłę systemu kryptograficznego uznaje się za optymalną, jeżeli nie ma innej metody złamania systemu za pomocą mniejszego nakładu pracy.

CA

Certification Authority. Urząd certyfikacji (Trust Center). Dostarcza klucze i certyfikaty do poufnej wymiany danych z mocą prawną.

Certyfikat

Quasi-standard na określenie certyfikatu cyfrowego. X.509 to na razie jedynie zalecenie ITU, a więc nie jest jeszcze międzynarodowo uznanym standardem Internetu. Stanowi podstawę wdrożeń SSL Microsoftu i Netscape.

CHAP

CHAP

Challenge Handshake Authentication. Procedura uwierzytelniania w trakcie wdzwanianego dostępu do Internetu. Podczas nawiązywania połączenia serwer wysyła sekwencję kodową (challenge), na którą klient musi prawidłowo odpowiedzieć (handshake).

COM

Component Object Model. Umożliwia programistom tworzenie obiektów, które mogą być wykorzystywane przez każdą obsługującą je aplikację. Na modelu COM opierają się na przykład kontrolki ActiveX. Więcej informacji można znaleźć na stronie Microsoftu http://www.microsoft.com/com/default.asp .

CRC

Cyclical Redundancy Checking. Bardzo skuteczna metoda wykrywania błędów w transmisji danych.

DFC

Distributed Coordination Function. Regulacje dostępu do mediów w sieciach bezprzewodowych w standardzie IEEE 802.11.

DDE

Dynamic Data Exchange. System dynamicznej wymiany danych w Windows i innych systemach operacyjnych. Umożliwia dwóm aktywnym aplikacjom odwoływanie się do tych samych danych. Od pewnego czasu zastępowany jest bardziej elastycznym mechanizmem OLE (Objects Linking and Embedding).

DES

Data Encryption Standard. Mechanizm szyfrowania z wykorzystaniem tajnego klucza. W wersji standardowej klucz ma długość zaledwie 56 bitów. Ulepszona wersja TripleDES korzysta z trzech kluczy o długości 56 bitów każdy.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Protokół automatycznego przydzielania adresów IP. W protokole DHCP komputer roboczy pobiera konfigurację sieci IP z serwera.


Zobacz również