System z pamięci

Czy awaryjne uruchomienie systemu operacyjnego zawsze wymaga dyskietki z systemem? Nie - jeśli masz pamięć flash podłączaną przez USB, możesz ją tak przygotować, aby pomogła w sytuacji awaryjnej.

Czy awaryjne uruchomienie systemu operacyjnego zawsze wymaga dyskietki z systemem? Nie - jeśli masz pamięć flash podłączaną przez USB, możesz ją tak przygotować, aby pomogła w sytuacji awaryjnej.

Stacja 3,5-calowych dyskietek ma już ponad 20 lat, co w porównaniu z pozostałymi komponentami komputera jest wiekiem emerytalnym. Mimo to w niektórych sytuacjach wciąż wydaje się niezastąpiona. Jeśli aktualizujesz BIOS płyty głównej, a jej producent nie zapewnił narzędzi działających w Windows, wówczas uruchamiasz system z dyskietki. Ale czy na pewno? A jak radzą sobie użytkownicy nowych komputerów, w których nie można skorzystać z tego reliktu przeszłości?

Archeologiczne wykopalisko

Dyskietki oraz ich stacje mają niemal same wady i tylko jedną zaletę. Przede wszystkim są bardzo zawodne i czułe na zmiany pola elektromagnetycznego w otoczeniu. Są wyjątkowo powolne, gdyż oferują przesyłanie danych z szybkością 20-30 KB/s, czyli mniej, niż mają najpopularniejsze łącza internetowe. Dodatkowo czas dostępu do danych zapisanych na dyskietce jest bardzo długi. Nośniki mają bardzo duże rozmiary, zwłaszcza w odniesieniu do pojemności, jaką oferują. Jedyną ich zaletą jest to, że obsługuje je BIOS każdego komputera i nie wymagają żadnych sterowników. Ta ostatnia cecha powoduje, że producenci komputerów wciąż korzystają z tego rodzaju pamięci "masowej".

Jednak wraz z popularyzacją wszelkiego rodzaju "kluczy" USB, a więc pamięci flash dołączanych bezpośrednio do gniazd interfejsu USB, coraz więcej producentów płyt głównych umożliwia uruchomienie systemu operacyjnego z takiego urządzenia. W związku z tym pojawia się duża szansa na to, aby stacje dyskietek wyszły całkowicie z użycia. Jak zatem przygotować się na pożegnanie z dyskietką?

Nowe możliwości

Jeśli w twoim komputerze wciąż działa stacja dyskietek i masz już dowolną pamięć USB, wówczas najprościej skorzystać z jednego z gotowych programów, dostępnych w Internecie bądź na płycie CD dołączonej do naszego czasopisma. Jednym z najwygodniejszych jest HP Windows Format Utility for USB Drive Key or DiskOnKey. Wprawdzie jego producent gwarantuje działanie tylko z produktami HP, jednak obsługuje większość pamięci USB dostępnych w sprzedaży. Pewne problemy mogą napotkać jedynie właściciele starszych produktów firmy PQI, jednak i oni powinni spróbować.

Co jednak począć, gdy stacja dyskietek odmówi posłuszeństwa bądź w komputerze tego "luksusu" nie ma? Pokażemy ci, jak przygotować pamięć USB, która umożliwia załadowanie systemu operacyjnego.

Więcej niż płyta

Najpopularniejsze pamięci USB mają pojemność 512 MB, czyli niemal tyle, ile mieści się na płycie CD. Do zapisywania danych nie wymagają specjalnego oprogramowania. Mają też znacznie krótszy rzeczywisty czas dostępu, mierzony w mikrosekundach zamiast w sekundach. Niektóre modele oferują proste blokowanie funkcji zapisu.

Wszystkie te zalety umożliwiają łatwe przygotowanie awaryjnego dysku rozruchowego dostosowanego do potrzeb użytkownika. Uruchomienie systemu z takiej pamięci zapewnia możliwość bezzwłocznego usunięcia błędów z plików CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT. Na tak przygotowanych pamięciach można umieścić programy, które służą do zarządzania partycjami i tworzenia obrazu dysku.

1. Aby przygotować pamięć USB do uruchomienia, musisz zdobyć odpowiedni obraz dyskietki systemowej. W Internecie znajdziesz wiele stron zawierających odnośniki do takich obrazów, np. http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm . W sekcji Non-Windows Based Image Files W/ImageApp są obrazy dyskietek do systemów DOS 6.22 oraz Windows 98, Windows 98 SE oraz Windows Millenium. Skorzystaj z pliku do tego ostatniego.

2. Po pobraniu wspomnianego pliku w postaci archiwum ZIP rozpakuj go do jakiegoś katalogu, np. Potrzebne. Następnie zainstaluj program UltraISO, który możesz pobrać ze strony http://www.ezbsystems.com/enindex.html . Wersja testowa, o ograniczonej funkcjonalności, w zupełności wystarczy do naszych celów, gdyż obsługuje pliki o wielkości do 300 MB, a wykorzystywany obraz dyskietki ma 1,4 MB.

3. Uruchom zainstalowany program UltraISO i w dolnym oknie znajdź katalog Potrzebne, do którego rozpakowałeś zawartość pliku z obrazem dyskietki startowej do Windows Me. Po prawej stronie powinieneś odnaleźć plik IMG, w wypadku Windows Millenium będzie to Winme.img. Kliknij go dwukrotnie, dzięki czemu jego zawartość zostanie odczytana, a lista plików - wyświetlona w górnym oknie.

4. Wyświetloną listę plików możesz przejrzeć i wybrać pliki systemowe, z których chcesz skorzystać. Na pewno musisz wybrać Command.com, IO.sys oraz Msdos.sys, niezbędne do uruchomienia systemu operacyjnego. Ponieważ jednak łączna objętość wszystkich plików nie przekracza 1,5 MB, najprościej jest zaznaczyć wszystkie, naciskając [Ctrl A]. Teraz po ustawieniu kursora na liście plików naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz polecenie Rozpakuj do.

5. Pojawi się nowe okno, z listą katalogów. Warto jednak wcześniej założyć nowy katalog, np. o nazwie DOS, do którego rozpakowane zostaną pliki przechowywane w pliku z obrazem dyskietki startowej. Niestety, w tym oknie brakuje możliwości założenia katalogu i operację należy przeprowadzić, korzystając np. z Eksploratora Windows. Założenie wspomnianego katalogu uprości później skopiowanie plików niezbędnych do uruchomienia systemu operacyjnego.

6. Teraz musisz zainstalować program HP Windows Format Utility for USB Drive Key or DiskOnKey, do pobrania na stronie http://h18007.www1.hp.com/support/files/hpcpqdt/us/download/20306.html . Po zaakceptowaniu licencji i określeniu katalogu docelowego program przygotowujący pamięć USB do uruchamiania systemu operacyjnego zostanie automatycznie zainstalowany, a w menu Start pojawi się odpowiednia ikona do uruchomienia go.

7. Następnie musisz wybrać odpowiednie urządzenie z listy Device. Określ system plików, z którego chcesz korzystać. W wypadku Windows Me lub Windows 98 SE możesz wybrać FAT32, ale jeśli korzystasz z obrazu dyskietki systemu Windows 98, wówczas musisz pozostać przy zwykłym FAT. Możesz określić nazwę dysku, ale nie jest to niezbędne. Zaznacz Quick Format oraz Create a DOS startup disk. Następnie naciśnij przycisk z trzema kropkami i wskaż katalog, do którego rozpakowałeś pliki, np. DOS.

8. Po wskazaniu katalogu naciśnij Start. Program wyświetli komunikat dotyczący formatowania. Upewnij się, że dokonałeś właściwego wyboru, bo sformatowanie dysku prowadzi do trwałego usunięcia danych. Jeśli to właściwy dysk, naciśnij przycisk Yes. Gdyby program wyświetlił komunikat o braku pliku systemu DOS, sprawdź, czy rozpakowałeś do odpowiedniego katalogu przynajmniej trzy najważniejsze pliki. Po chwili pliki zostaną skopiowane i będziesz mógł uruchomić system z pamięci USB.

Zmiany w BIOS-ie

Aby uruchomić system z pamięci USB, należy w BIOS-ie włączyć obsługę urządzeń USB oraz ustawić kolejność przeszukiwania napędów w celu odnalezienia systemu operacyjnego. Ponieważ opcje te są na różnych podstronach, należy zajrzeć do instrukcji obsługi płyty głównej.


Zobacz również