Uniwersytet Korporacyjny

Uniwersytet Korporacyjny to szansa wdrożenia programu rozwojowego dającego organizacji wymierne rezultaty. To także wsparcie zarządzających w jednym z kluczowych wyzwań: jak sprawić, by pracownicy skutecznie realizowali strategię?

Uniwersytet Korporacyjny to szansa wdrożenia programu rozwojowego dającego organizacji wymierne rezultaty. To także wsparcie zarządzających w jednym z kluczowych wyzwań: jak sprawić, by pracownicy skutecznie realizowali strategię?

"Przyjechałem tu początkowo pełen obaw. Po pierwsze dlatego, że mam za sobą już wiele szkoleń i nie byłem przekonany, że kolejny roczny program wniesie istotne wartości do mojego rozwoju zawodowego. Po drugie znalazłem się w grupie kilkunastu osób wyselekcjonowanych z kilku tysięcy pracowników spółek należących do naszej Grupy i miałem wrażenie, że ci pozostali są wybrani, a ja tu trafiłem przez przypadek. Bałem się, czy stanę na wysokości zadania. Po roku okazało się, że stworzyliśmy silny zespół menedżerów różnych specjalności i pomimo iż reprezentujemy różne specjalności, byliśmy w stanie znaleźć wspólny język i wypracowywać rozwiązania, które można stosować w codziennym funkcjonowaniu organizacji". Tak swój udział w Uniwersytecie Korporacyjnym wspomina dyrektor jednej ze spółek Grupy EDF w Polsce.

Uniwersytet Korporacyjny to inicjatywa strategiczna

College of leadership, Center of excellence, School of Business, Business Academy, Learning Network... Definicje i nazwy są różne, bo różnorodne są ich formy, natomiast jest wspólny element, który łączy Uniwersytety Korporacyjne - inicjatywy te nastawione są na konkretne rezultaty dla organizacji i skupiają się na rozwoju tych kompetencji i wspieraniu tych działań, które są strategiczne z punktu widzenia firmy i odzwierciedlają jej priorytety. Z tego powodu Uniwersytety Korporacyjne cieszą się coraz większą popularnością wśród menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami.

Idea Uniwersytetu Korporacyjnego znacznie ewoluowała od czasów, kiedy w firmach powstawały rozbudowane ośrodki rozwojowe będące kuźnią kadr i miejscem uzupełniania wykształcenia. W tej chwili Uniwersytety Korporacyjne są miejscem tworzenia nowych idei, szansą korzystania ze zbiorowej mądrości kadry menedżerskiej oraz tworzenia nowych koncepcji i wdrażania zmian. W ostatnich latach liczba Uniwersytetów Korporacyjnych zdecydowanie wzrosła. W roku 2001 ponad 2000 organizacji na świecie oferowało już takie programy, podczas gdy w roku 1995 było ich 800 (Źródło: Mark Allen, The Corporate University Handbook, Amacom, 2002). W Polsce również koncepcja cieszy się coraz większą popularnością, a Uniwersytety Korporacyjne powstają najczęściej jako inicjatywa kompleksowego programu rozwojowego wspierającego proces zmian w organizacji. Dobrymi przykładami mogą być programy prowadzone przez Grupę EDF, Bank BPH i Kredyt Bank.

W ramach Uniwersytetów Korporacyjnych mogą być realizowane kompleksowe programy rozwojowe, mogą powstawać innowacyjne pomysły wspierające rozwój firmy, może być koordynowana polityka kadrowa. Działalność Uniwersytetów Korporacyjnych może także, choć nie musi, wiązać się z odrębnymi strukturami organizacyjnymi i logistycznymi. General Electric i Motorola, gdzie Uniwersytety Korporacyjne funkcjonują już przeszło kilkanaście lat, mają swoje budynki i kampusy oraz odrębne struktury organizacyjne. Są jednak firmy, które minimalizują organizacyjne aspekty przedsięwzięcia, mimo że oferują bardzo rozbudowane programy rozwojowe. Przykładami mogą być IBM, Dell czy Cisco.

Cele i sposób realizacji Uniwersytetu zależą przede wszystkim od tego, jakie cele strategiczne stoją przed organizacją w danym momencie. W zależności od bieżących wyzwań strategicznych, kultury organizacyjnej i wartości, które firma chce promować, nacisk kładziony może być na inne elementy. Mogą to być na przykład: zarządzanie wynikami, zwiększenie rentowności, przygotowanie się na konkurencję rynkową, budowanie identyfikacji z firmą, otwieranie się na inne kultury. Na tym etapie istotne jest zaangażowanie menedżerów zarządzających organizacją i odpowiedzialnych za strategię, którzy powinni określić oczekiwania w stosunku do rezultatów Uniwersytetu. "Nasz Uniwersytet (Central European Academy) powstał w 2000 r. na poziomie korporacyjnym - u naszego akcjonariusza strategicznego w Belgii. Do tej pory jego zasięg ograniczony był wyłącznie do krajów Europy Środkowej. Co roku precyzyjnie dobrana grupa pracowników o najwyższym potencjale rozwojowym wyruszała do Belgii poznawać kulisy pracy kolegów, a po powrocie do kraju przyjmowała role agentów zmian. Można więc powiedzieć, że pierwszym celem tej inicjatywy było właśnie otwieranie się na inne kultury oraz metody i style pracy. Nie bez znaczenia jest również aspekt budowania identyfikacji z firmą i całą Grupą. Natomiast od wiosny przyszłego roku Uniwersytet Korporacyjny otrzyma status projektu globalnego i do udziału w nim będą zapraszani pracownicy ze wszystkich jednostek grupy na całym świecie" - mówi Anna Jędrzejczak, opiekun Uniwersytetu Korporacyjnego w Kredyt Banku.

Uniwersytet na miarę menedżerów

Uczestnikami programów prowadzonych w ramach Uniwersytetu Korporacyjnego są zazwyczaj przedstawiciele wyższej i średniej kadry menedżerskiej. Programy dla najwyższej kadry menedżerskiej zawierają więcej elementów wymiany doświadczeń i dyskusji oraz zakładają wypracowanie rozwiązań strategicznych, podczas gdy programy dla młodych menedżerów zawierają więcej elementów warsztatowych i narzędziowych i skupiają się raczej na rozwiązaniach pozwalających na operacjonalizację strategii. "W Banku BPH funkcjonują trzy programy rozwojowe adresowane do trzech grup menedżerów: najwyższej kadry zarządzającej poza zarządem, menedżerów pełniących funkcje kierownicze średniego szczebla oraz do kandydatów na stanowiska menedżerskie. Zawartość merytoryczna każdego z programów odzwierciedla zarówno doświadczenie menedżerskie, obecne miejsce uczestnika w organizacji, jak i jego przyszłą rolę wynikającą ze strategii Banku" - mówi Artur Żurek, dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem w Banku BPH.

Należy pamiętać, że budowa rocznego lub dłuższego programu Uniwersytetu Korporacyjnego to zadanie ambitne i angażujące nie tylko dla pracowników działu zasobów ludzkich, ale także dla decydentów najwyższych szczebli. Kluczowe na tym etapie jest pytanie, która grupa menedżerów jest w danym momencie priorytetem dla organizacji z punktu widzenia jej strategii. Można zacząć budowanie Uniwersytetu od jednego programu, a potem uruchamiać kolejne. "Programy Akademii w Kredyt Banku adresowane są przede wszystkim do specjalistów oraz menedżerów średniego szczebla. W czasie kilkumiesięcznego, intensywnego programu nauki uczestnicy poznają zasadnicze kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem banku jako organizacji, zyskując w krótkim czasie rozległą wiedzę, do której dostęp w normalnych warunkach mieliby bardzo ograniczony" - mówi Anna Jędrzejczak.

Biblioteka

http://www.renaud-coulon.com - portal poświęcony Uniwersytetom Korporacyjnym, dostępny po angielsku i francusku, założony i prowadzony przez Annick Renaud-Coulon, uznaną na świecie specjalistkę w dziedzinie Uniwersytetów Korporacyjnych.

http://www.cubicawards.com - CUBIC (Corporate University Best In Class) - inicjatywa powołana do promocji idei Uniwersytetów Korporacyjnych oraz praktyk stosowanych w ramach tych przedsięwzięć przez International Quality and Productivity Center. Każdego roku sporządza rankingi Corporate Universities w różnych kategoriach.

Na rynku francuskim ukazała się najnowsza książka Annick Renaud-Coulon: Universités d'entreprise - vers une mondialisation de l'intelligence, Village Mondial, 2002. W tej chwili dostępna wyłącznie w języku francuskim.

Na rynku amerykańskim ukazała się obszerna publikacja pod redakcją Marka Allena, z licznymi przykładami z takich firm, jak Motorola, Toyota, Sun Microsystems, The Corporate University Handbook: Designing, Managing, and Growing a Successful Program, Amacom, 2002


Zobacz również