WINstalacja

Asystenci instalatora, kreatory aktualizacji i technologia plug and play - wszystkie te mechanizmy ułatwiają czynności instalacyjne.Jednak mimo pomocy, jaką oferują, instalacja systemu operacyjnego to nadal dość mozolny i czasochłonny proces. Pokażemy Ci, jak w pełni automatycznie instalować najpopularniejsze obecnie systemy Windows 98 i 2000. Instalator pakietu Microsoft Office 2000 oferuje wiele nieudokumentowanych funkcji. Powiemy, jak je wykorzystać na przykład do naprawy uszkodzonych składników pakietu lub skutecznego odinstalowania Office'a.

Asystenci instalatora, kreatory aktualizacji i technologia plug and play - wszystkie te mechanizmy ułatwiają czynności instalacyjne.Jednak mimo pomocy, jaką oferują, instalacja systemu operacyjnego to nadal dość mozolny i czasochłonny proces. Pokażemy Ci, jak w pełni automatycznie instalować najpopularniejsze obecnie systemy Windows 98 i 2000. Instalator pakietu Microsoft Office 2000 oferuje wiele nieudokumentowanych funkcji. Powiemy, jak je wykorzystać na przykład do naprawy uszkodzonych składników pakietu lub skutecznego odinstalowania Office'a.

Program instalacyjny Windows 98 i 2000 zarzuca użytkownika mnóstwem pytań. Trzeba między innymi wskazać akcesoria i składniki systemu, podać ścieżkę docelową systemu operacyjnego, wybrać system plików, wprowadzić nazwę komputera lub grupy roboczej, potwierdzić umowę licencyjną (EULA, czyli End User Licence Agreement) i wstukać numer seryjny. A to tylko kilka najważniejszych z długiej listy pytań. Odpowiedzi są wymagane na różnych etapach procesu, dlatego użytkownikowi pozostaje siedzieć bezczynnie przy komputerze i przyglądać się, a od czasu do czasu

posłusznie reagować na monity programu instalacyjnego.

Automatyczna instalacja Windows 2000 - podstawowe informacje znajdziesz w pomocy Windows, zaś listę przydatnych przełączników w plikach konfiguracyjnych INI i TXT.

Automatyczna instalacja Windows 2000 - podstawowe informacje znajdziesz w pomocy Windows, zaś listę przydatnych przełączników w plikach konfiguracyjnych INI i TXT.

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że oprócz standardowej metody musi istnieć inny sposób. Wystarczy pomyśleć o działach pomocy technicznej w dużych przedsiębiorstwach lub o sklepach oferujących składane komputery z preinstalowanym systemem operacyjnym. W obu przypadkach Windows trzeba instalować lub przeinstalować wielokrotnie każdego dnia. Opcja automatycznego instalowania jest więc nieodzowna. Zarówno w Windows 98, jak i w Windows 2000 można się w tym celu posłużyć skryptami (czyli plikami zawierającymi zestawy opcji instalacyjnych). Automatyzację doprowadzono do perfekcji - system operacyjny można wgrać do komputera teoretycznie bez korzystania z jakiegokolwiek urządzenia do ręcznego wprowadzania danych (np. klawiatury czy myszy).

Wraz z pojawieniem się pakietu Office 2000 Microsoft wprowadził nową wersję instalatora. Program ma wiele nieudokumentowanych funkcji i możliwości, które pozwalają sterować nie tylko procesem instalacji, lecz również deinstalacją i naprawą istniejącego pakietu. W drugiej części materiału opisujemy, jak używać parametrów instalatora, aby szybko i skutecznie zreperować uszkodzony pakiet Office'a 2000. Oprócz tego dowiesz się, jak radzić sobie z najczęstszymi problemami podczas instalacji, jak instalować Office'a 2000 obok starszej wersji oraz w jaki sposób odinstalować pakiet, nie pozostawiając resztek na twardym dysku.

Pliki skryptów i parametry przywoływania

Procedura skryptowego instalowania systemu jest taka sama w Windows 98, jak w Windows 2000. Jednak istotne różnice tkwią w szczegółach realizacji. W Windows 98 program instalacyjny nosi nazwę SETUP.EXE, natomiast domyślny plik skryptu to MSBATCH.INF. Poleceniem

setup c:\msbatch.inf

nakażesz instalatorowi Windows 98 uwzględniać informacje zgromadzone w tym pliku skryptowym. Zamiast nazwy MSBATCH.INF możesz użyć innej (okaże się to przydatne, gdy zechcesz korzystać z kilku skryptów). Jednak nie tylko parametry i opcje zawarte w skrypcie INF pomogą Ci się pozbyć uciążliwych monitów i procedur niepotrzebnie przedłużających instalację. Służą do tego również przełączniki wpisywane bezpośrednio w poleceniu przywołującym instalator. Typowe (wraz z plikiem skryptu) ma postać:

setup /iq /is /iw /iv /ie /ih /id /im /ix

c:\cabs98\msbatch.inf

Przełączniki użyte w powyższym przywołaniu blokują między innymi uruchamianie ScanDisku (przełącznik /is), kontrolę pamięci konwencjonalnej (/im) i procedurę tworzenia dyskietki awaryjnej.

W przypadku Windows 2000 należy uruchomić program WINNT.EXE (instalacja od nowa) lub program WINNT32.EXE (aktualizowanie systemu lub instalacja równoległego). Jeśli instalator ma uwzględniać parametry zgromadzone w skrypcie, użyj przełącznika /u:<nazwa_pliku> (dotyczy WINNT.EXE) albo /unattend:<nazwa_pliku> (dotyczy WINNT32.EXE). Także w tym systemie operacyjnym Microsoft przewidział domyślną nazwę skryptu instalacyjnego (UNATTEND.TXT), możesz jednak stosować inne nazwy. Standardowe przywołanie instalatora ze skryptem ma postać

winnt /u:c:\unattend.txt

w przypadku "zwykłej" instalacji. Podczas aktualizowania systemu przywołanie wygląda następująco:

winnt32 /unattend:c:\unat

tend.txt

Automatyczna instalacja Windows 98 - plik skryptowy INF wpisuje się w przywołaniu zaraz za przełącznikami instalatora.

Automatyczna instalacja Windows 98 - plik skryptowy INF wpisuje się w przywołaniu zaraz za przełącznikami instalatora.

Oba powyższe polecenia przeprowadzają instalację Windows 2000, korzystając z parametrów zgromadzonych w pliku UNATTEND.TXT. Zakładamy, że zbiór ten znajduje się w katalogu głównym na dysku C:. W razie potrzeby możesz podać inną ścieżkę.

W obu wersjach systemu Windows (98 i 2000) skrypty są zapisywane w formacie zwykłych plików tekstowych ANSI, dlatego można je edytować za pomocą każdego edytora tekstowego. Podział na sekcje (ich nazwy figurują w nawiasach kwadratowych) i parametry ze znakami równości przypominają stosowane od dawna pliki konfiguracyjne INI. Oto przykładowy fragment pliku skryptowego w Windows 2000:

[Unattended]

Unattendedmode = FullUnattended

OemPreinstall = NO

TargetPath = WIN2000

Filesystem = LeaveAlone

OEMSkipEula = YES

Nie ma innych podobieństw i nawet polecenia o tym samym znaczeniu w Windows 98 mają inne nazwy niż Windows 2000.

W jednym artykule nie da się szczegółowo omówić setek parametrów, których można użyć w skryptach instalacyjnych. Zainteresowanych tą tematyką odsyłamy do witryn producenta, gdzie znajdą obszerne opisy parametrów skryptowych. Dokumentację skryptów instalacyjnych Windows 98 umieszczono pod adresem http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?URL=/library/winresource/dnwin95/S6863.htm , a instrukcje dotyczące Windows 2000 pod adresem www.eu.microsoft.com/technet/win2000/win2ksrv/technote/unattend.asp .


Zobacz również