Współdzielenie w sieci WLAN

Sieci bezprzewodowe otwierają nowe możliwości - od współdzielenia łącza internetowego po wymianę danych.

Sieci bezprzewodowe otwierają nowe możliwości - od współdzielenia łącza internetowego po wymianę danych.

Fale radiowe nie znają granic - ściany jedynie nieco tłumią sygnał sieci radiowej WLAN, ale nie stanowią dla nich zasadniczej przeszkody. Jeżeli chcesz udostępnić swoją sieć bezprzewodową łącznie z dostępem do Internetu sąsiadom lub partnerom we wspólnocie biurowej, musisz pamiętać przy zakładaniu lub rozbudowie takiej sieci o pewnych aspektach o podstawowym znaczeniu. Ich zakres rozciąga się od warunków technicznych, poprzez właściwe mechanizmy bezpieczeństwa, aż po pewne zagadnienia prawne.

Współdzielenie łącza DSL z sąsiadami

Dodatkowe anteny - przy większych odległościach musisz zastosować punkty dostępowe z antenamikierunkowymi (po lewej) lub wszechkierunkowymi (po prawej).

Dodatkowe anteny - przy większych odległościach musisz zastosować punkty dostępowe z antenamikierunkowymi (po lewej) lub wszechkierunkowymi (po prawej).

Dysponujesz pojedynczym komputerem PC z dostępem do Internetu przez DSL i chciałbyś udostępnić to łącze sąsiadom. Minimalne rozwiązanie to dwie karty lub moduły WLAN, które umożliwiają nawiązanie łączności w konfiguracji ad hoc.

Warunkiem powodzenia jest to, by oba komputery stały możliwie blisko siebie, a ściana pomiędzy nimi nie była zbyt gruba.

Rada: Do takiej konfiguracji polecamy zewnętrzne moduły WLAN ze złączem USB, gdyż taki moduł łatwo umieścić w dowolnym miejscu, na przykład jak najbliżej ściany. W ten sposób unikasz problemów z jakością połączeń lub w dużym stopniu je eliminujesz.

Łączenie dwóch podsieci

Chcesz połączyć dwie podsieci, z których każda składa się z wielu komputerów, na przykład na tym samym piętrze budynku wielorodzinnego. Celem ma być wspólne wykorzystanie drukarki laserowej i/lub łącza internetowego.

W takiej konfiguracji jest zasadniczo nieistotne, w jakiej technologii komunikują się poszczególne komputery w obrębie obu sieci. Technologia WLAN może posłużyć równie dobrze do połączenia dwóch sieci Ethernet LAN.

Bezpośrednie połączenie w trybie mostu

Podwójna sieć - niektórzy producenci oferują specjalne mosty bezprzewodowe, za pomocą których można połączyć dwie lub więcej sieci drogą radiową.

Podwójna sieć - niektórzy producenci oferują specjalne mosty bezprzewodowe, za pomocą których można połączyć dwie lub więcej sieci drogą radiową.

Punktem łączącym obie sieci mogą być dwa identyczne punkty dostępowe WLAN, pracujące w trybie mostu. W takim trybie oba punkty dostępowe nawiązują bezpośrednią łączność i stanowią dosłowny pomost między obydwiema sieciami.

Przed zakupem urządzeń upewnij się, że mogą pracować w trybie mostu. Podobnie jak w pierwszej konfiguracji, urządzenia powinny stać jak najbliżej siebie.

Rada: Jeżeli spodziewasz się, że liczba danych przesyłanych między punktami dostępowymi będzie bardzo duża, zakup urządzenia w nowszym standardzie IEEE 802.11g. Pracują one z dużo większą szybkością, niż chwilowo najpopularniejsze, ale wolniejsze urządzenia w standardzie 802.11b. Rzeczywista przepustowość w standardzie 802.11g sięga ok. 30 Mb/s, podczas gdy w przypadku standardu 802.11b nie przekracza 6 Mb/s.

Bezprzewodowe okablowanie budynków

Łatwe w użyciu zewnętrzne moduły WLAN standardu 802.11g, ze złączem USB i przepustowością 54 Mb/s.

Łatwe w użyciu zewnętrzne moduły WLAN standardu 802.11g, ze złączem USB i przepustowością 54 Mb/s.

Jeżeli sieć bezprzewodowa ma działać na większe odległości, a więc na przykład między piętrami budynku czy wręcz między oddzielnymi budynkami, zwykłe punkty dostępowe czy specjalne mosty nie wystarczą. W takich przypadkach trzeba zwiększyć moc nadawczą i czułość odbioru urządzeń bezprzewodowych za pomocą specjalnych anten.

We wszystkich kierunkach - anteny wszechkierunkowe

Teoretycznie taką antenę można podłączyć bezpośrednio lub za pomocą stosownego adaptera do każdego punktu dostępowego, wyposażonego w gniazdo anteny w popularnym standardzie SMA. Anteny mogą być wszechkierunkowe lub kierunkowe.

We współdzielonych sieciach sprawdzają się silne serwery wydruku.

We współdzielonych sieciach sprawdzają się silne serwery wydruku.

Anteny wszechkierunkowe zapewniają lepszą sprawność emisji sygnału stacji bazowej równomiernie we wszystkich kierunkach.

Jeżeli na przykład chcesz umożliwić komunikację z innym punktem dostępowym kilka pięter powyżej, zaleca się instalację takiej anteny na suficie. Jeżeli to nie wystarczy, drugi uczestnik powinien zainstalować taką samą antenę u siebie - na podłodze.

Na większe odległości - anteny kierunkowe

Anteny kierunkowe emitują sygnał w postaci silnie skoncentrowanej wiązki w jednym kierunku i dlatego nadają się szczególnie dobrze do stosowania na większych odległościach. Taki wariant można zastosować do połączenia dwóch mostów na odległość, nawet pomiędzy budynkami. Obie anteny muszą być bardzo dokładnie ustawione, a między nimi powinien istnieć kontakt wzrokowy.

Aspekty prawne

Budowa i eksploatacja sieci komputerowych działających w nielicencjonowanym paśmie 2,4 GHz nie wymaga w Polsce zezwolenia ani licencji. Jeżeli za udostępnienie sieci nie pobierasz opłat i nie powstaje obowiązek podatkowy, nie musisz się także obawiać urzędu skarbowego. Nieco inaczej jest w przypadku stosunku prawnego z dostawcą usługi dostępu do Internetu.

Jeżeli jedno łącze jest "po cichu" dzielone między kilku użytkowników, nie jest to oczywiście powód do radości dla dostawcy usługi. To właśnie głównie z tego powodu Telekomunikacja Polska wprowadziła w czasie powstawania tego tekstu ograniczenie transferu danych w Neostradzie do 5 Gb miesięcznie. Wiadomo było już od dawna, że amatorskie, blokowe czy wręcz osiedlowe minisieci są solą w oku operatora. Nie mając technicznych i organizacyjnych możliwości skontrolowania użytkowników, TP SA sięgnęła po sposób drastyczny, wywołując falę nieprzychylnych uwag (łagodnie mówiąc) pod swoim adresem. Monopolista wysuwał przy tym wiele argumentów o zapobieganiu wymianie plików i ochronie praw autorskich, można jednak mieć poważne wątpliwości, czy naprawdę była to jego główna troska...

Podobnie jest w przypadku alternatywnych dostawców łączy dzierżawionych czy operatorów telewizji kablowej i Internetu. Stosowne umowy zwykle przewidują, że dostarczany sygnał nie może wychodzić poza siedzibę usługobiorcy, czyli na przykład mieszkanie, dom czy pomieszczenia firmy. Istnieją oczywiście również umowy wielostanowiskowe, które umożliwiają całkowicie zgodnie z prawem i w zgodzie z dostawcą korzystanie z łącza przez określoną liczbę maszyn. Koszty ogólne oczywiście rosną, choć na szczęście bywa tak, że koszt jednostkowy spada wraz ze wzrostem liczby komputerów.

W rzeczywistości jest zwykle tak, że dodatkowe, dołączone komputery kryją się dzięki NAT (Network Address Translation) za pojedynczym adresem IP. Musisz jednak pamiętać, że jeżeli zostanie ci udowodnione naruszenie warunków umowy, może cię czekać nie tylko jej wypowiedzenie, ale również odpowiedzialność cywilno-prawna w postaci pozwu o odszkodowanie.

Jeszcze gorzej może być wówczas, gdy jeden z użytkowników współdzielonego łącza naruszy prawo (ściąganie plików podlegających ochronie z tytułu praw autorskich, pornografii dziecięcej itp.). Gdy dojdzie do śledztwa, w ostatecznym rachunku na końcu drogi pakietów pojawi się twój adres IP i udowodnienie, że odbywało się to bez twojej wiedzy i zgody może być trudne lub wręcz niemożliwe. Pewnych kłopotów na pewno nie unikniesz. Jeżeli już dzielisz z kimś łącze, ryzykuj tylko z tymi, którym ufasz.

Rady odnośnie do bezpieczeństwa

Szczególnie w przypadku współdzielonych sieci lub stosowania urządzeń wzmacniających sygnał musisz potraktować zagadnienia bezpieczeństwa wyjątkowo poważnie. Bezwzględnie przestrzegaj poniższych zasad:1. Aby osoby niepowołane nie uzyskały nieograniczonego dostępu do twoich prywatnych danych, zachowaj szczególną ostrożność w kwestii udostępniania plików i katalogów Windows. W żadnym przypadku nie udostępniaj całych napędów. Utwórz na dysku katalog o nazwie "Wspólny" lub dowolnej podobnej i udostępnij tylko ten katalog. To wystarczy, żeby ktoś zapisał w tym katalogu plik przeznaczony dla ciebie lub pobrał stamtąd plik przeznaczony dla niego.2. Jeżeli stosujesz anteny wszechkierunkowe, bezwzględnie używaj szyfrowania WEP. W ten sposób ten, kto nie posiada zgodnego klucza, nie dostanie się do sieci.3. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo ataków z zewnątrz, w przypadku sieci łączących oddzielne budynki stosuj anteny kierunkowe. Utrudnisz w ten sposób przechwycenie sygnału.4. Jeżeli łącze nie jest potrzebne, wyłącz urządzenia.


Zobacz również