Wspólnota babilońska

Babylon Builder to wyspecjalizowane narzędzie do budowy słowników - edycji haseł i kompilacji. Jest bezpłatne, a jego aktualną wersję można pobrać ze strony izraelskiej firmy Babylon - http://www.babylon.com .

Babylon Builder to wyspecjalizowane narzędzie do budowy słowników - edycji haseł i kompilacji. Jest bezpłatne, a jego aktualną wersję można pobrać ze strony izraelskiej firmy Babylon - http://www.babylon.com .

Nawet duża i zasobna firma sama nie może się zmierzyć z różnorodnością informacji referencyjnej, jakiej potrzebują miliony użytkowników na całym świecie. Nie starczyłoby jej nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim czasu, aby zbudować choć podstawowy zrąb tego typu materiałów.

Zamiast jednak karmić wszystkich skromnym zapasem ryb, lepiej dostarczyć zainteresowanym wędkę. Autorzy opracowali narzędzie, które pozwala włączyć się do pracy każdej osobie czy firmie chcącej rozwijać słowniki na własny czy publiczny użytek. Jest nim właśnie Babylon Builder. Poniżej omawiamy sposób tworzenia takich słowników.

Program Babylon Builder (opisujemy wersję 2.2) zawiera cztery części, wyświetlane w kolejnych oknach. Są to etapy tworzenia, kompilowania i posyłania słownika na serwer.

Etap 1. Info

Etap 1. Ogólne informacje o słowniku.

Etap 1. Ogólne informacje o słowniku.

Na tym etapie przygotowujemy informację opisową do słownika, dostępną zarówno w nim samym, jak i po wysłaniu go do publicznego katalogu w Babylonie. Podajemy autora, tytuł, opis, język źródłowy i docelowy.

Można samodzielnie sporządzić ikonę słownika lub wybrać ją z zasobów. Jeśli tego nie zrobimy, stosowana jest domyślna ikona. Zaznacze-nie opcji Allow users to browse this Glossary's word list pozwoli użytkownikowi słownika przeglądać go hasło za hasłem w Babylon Translatorze. Będą w nim widoczne strzałki nawigacyjne.

Etap 2. Edit Screen

Etap 2. Edycja haseł słownika.

Etap 2. Edycja haseł słownika.

Jest to edytor haseł z niewielkim zestawem narzędzi formatujących. Kliknięcie przycisku New Word pozwala wpisać hasło w pole Word / Phrase, a następnie uzupełnić je tłumaczeniem czy wyjaśnieniem w samym edytorze. Można w nim wykorzystać atrybuty tekstu (pogrubienie, pochylenie i podkreślenie), grafikę, separator i adres internetowy oraz odsyłacz do pliku lub innego hasła w tym samym słowniku. Służą do tego przyciski na pasku narzędzi. Narzędzie do wstawiania odsyłaczy hipertekstowych pozwala na łączenie danej definicji z adresem internetowym, z innym hasłem oraz z plikiem na dysku. Pracujemy w trybie WYSIWYG, ale można to zmienić, usuwając zaznaczenie opcji Display definition In WYSIWYG mode.

Wówczas treść definicji będzie wyświetlana w trybie tekstowym, np.:

<I>rzecz.</I> komputer

Przycisk Preview pozwala sprawdzić wygląd hasła w programie Babylon Translator, jeśli jest uruchomiony.

W Alternate Form(s) możemy wprowadzić formy alternatywne hasła.

Jeśli w danym języku funkcjonuje odmiana wyrazów, można tu wpisać listę odmiennych form, jedną pod drugą. Gdyby przy haśle "make" wpisać "made makes making", kliknięcie formy alternatywnej, np. w przeglądarce internetowej przeniesie automatycznie do formy podstawowej, czyli "make". Translator wyświetli po prostu hasło główne.

Builder automatycznie sortuje hasła i sprawdza jednocześnie, czy nie wpisujemy hasła już istniejącego w słowniku. Jeśli tak się stanie, pole edycji hasła zostaje wygaszone, a program proponuje reedycję. Gdy jednak na etapie Info zaznaczymy opcję This glossary is case-sensitive, wielkość liter będzie miała znaczenie i np. hasła "computer" oraz "Computer" zostaną potraktowane jako odmienne.

Etap 3. Build Screen

Ta część programu pozwala skompilować plik źródłowy zapisany na dysku jako GLS do postaci skompresowanego pliku BGL. Służy do tego przycisk Build.

Po zakończeniu kompilacji na ekranie pojawia się komunikat. Jeśli opcja Install the glossary In my Babylon Client jest zaznaczona, skompilowany słownik zostaje dołączony do listy słowników zainstalowanych wcześniej w Babylon Translatorze.

Etap 4. Submit Screen

Etap 2. Podgląd tworzonego hasła w Babylon Translatorze.

Etap 2. Podgląd tworzonego hasła w Babylon Translatorze.

Etap ten wykorzystujemy, chcąc wysłać słownik do publicznego katalogu na serwerze Babylonu. Kliknięcie przycisku Submit wywołuje przeglądarkę internetową z adresem authors.babylon.com, skąd wysyłamy słownik na serwer. Kto nie jest jeszcze zapisany w bazie (First time users), musi wypełnić krótki formularz, podając w nim swój login i hasło. Aktualizując słownik, należy podać login i hasło w sekcji Members. W kolejnym formularzu podajemy podstawowe informacje: adres e-mail, adres swojej strony (opcjonalnie), położenie pliku BGL na naszym dysku, a także jedną z kategorii, do której przypisujemy swoje dzieło. Submit wysyła słownik na serwer. Trzeba też wyrazić zgodę na warunki wysłania. Babylon dokonuje inspekcji materiałów i od przesłania słownika do ukazania się go na serwerze mija często kilka dni. Firma wysyła też list z potwierdzeniem.

Jeśli posługujemy się słownikiem lokalnie lub tworzymy materiały na użytek własnej firmy, wystarczy rozesłać plik ze słownikiem do wszystkich użytkowników.

Materiały można zawsze zaktualizować, wysyłając ten sam plik, o tych samych parametrach. W ten sposób sukcesywnie rozbudujemy materiały o kolejne wersje, zastępujące wysłane wcześniej.

Import

Etap 3. Kompilacja aktualnej wersji słownika.

Etap 3. Kompilacja aktualnej wersji słownika.

Builder oferuje opcję importu materiałów źródłowych (File Import). Służą do tego pliki HTML lub TXT. Możemy łatwo wykorzystać dostępne źródła bez ręcznego przenoszenia zawartości haseł. Jednak funkcja importu czasem działa błędnie, więc autorzy Buildera muszą wnieść poprawki.

Chcąc na przykład skorzystać z pliku TXT, należy go skonwertować na stronę kodową Windows-1250, a potem ułożyć hasła:

hasło1

wyjaśnienie1

hasło2

wyjaśnienie2

hasło3

wyjaśnienie3

Bez zakłóceń działa natomiast łączenie oddzielnych plików GLS narzędziem Merge.

Eksport

Na dowolnym etapie budowy słownika można go zapisać jako dokument HTML, klikając ikonę View as Web-page na pasku narzędzi Buildera. Ponieważ w trakcie eksportowania nie jest uwzględniana strona kodowa, przeglądarka wyświetla słownik domyślnie w stronie Windows Zachodnioeuropejski. Jeśli przestawimy stronę w przeglądarce, po- lskie litery będą, oczywiście, wyświetlane poprawnie. W trakcie eksportu oddzielnie są punktowane formy alternatywne haseł.

Źródłowa postać słownika

Etap 4. Przygotowanie do wysłania słownika na serwer.

Etap 4. Przygotowanie do wysłania słownika na serwer.

Plik źródłowy GLS jest zwykłym plikiem tekstowym, który można otworzyć w Notatniku, jeśli nie stosuje się zawiłych stron kodowych dla języków. Najpierw pojawia się część nagłówkowa, po której następuje sekcja słownikowa (Glossary section). Należy zwrócić uwagę na komentarz zakazujący ręcznej edycji sekcji - ; DO NOT EDIT THE NEXT **SIX** LINES - Babylon-Builder generated text !!!!!! Można natomiast edytować takie informacje, jak tytuł, opis itd.

Po sekcji nagłówkowej widnieje sekcja słownikowa, np.:

### Glossary section:

computer|computers

<I>rzecz.</I> komputer

keyboard|keyboards

<I>rzecz.</I> klawiatura

Jeśli któreś hasła zostały sformatowane z użyciem HTML, ich postać źródłowa to uwzględnia - w naszym przykładzie jest to pochylenie czcionki przy opisie gramatycznym, zaznaczone HTML-owymi tagami $.

Formy alternatywne są wyświetlane w wersji źródłowej za pionową kreską. Gdy wprowadzamy na przykład wiele form alternatywnych hasła głównego, wygląda to następująco:

make|makes|made|making|

robić

Czym robić słownik?

Pytanie może się wydać dziwne, skoro opisujemy właśnie narzędzie do tworzenia słownika. Oczywiście Babylon Builder jest nieodzownym kompilatorem, ale wygodniejsze bywa dodawanie haseł w edytorze tekstowym. Można go obudować tzw. wstawkami i makropoleceniami, co trwa znacznie krócej niż edycja w Builderze, zwłaszcza z użyciem kilku dodatkowych tagów HTML, których nie da się wprowadzić w Builderze, jak np. kolory. Sam używam do tego celu świetnego edytora TextPad.

Builder jest już stary i niezbyt wygodny, wymaga unowocześnienia. "Babilończycy" nie deklarują się wyraźnie w tej sprawie, a powinni, bo legalnych posiadaczy Babylon Translatora jest 25 milionów. To gwarantuje świetny interes, który należy wspomagać dobrymi narzędziami.


Zobacz również