Wtyczki dla grafika

Moduły dodatkowe (plug-iny) pozwalają znacznie rozszerzyć możliwości programów QuarkXPress i InDesign. digit przedstawia osiem najlepszych wtyczek, które przydadzą się grafikom w codziennej pracy. Wszystkie moduły można kupić przez Internet, a na naszym dysku DVD udostępniliśmy wersje demonstracyjne niektórych z nich.

Moduły dodatkowe (plug-iny) pozwalają znacznie rozszerzyć możliwości programów QuarkXPress i InDesign. digit przedstawia osiem najlepszych wtyczek, które przydadzą się grafikom w codziennej pracy. Wszystkie moduły można kupić przez Internet, a na naszym dysku DVD udostępniliśmy wersje demonstracyjne niektórych z nich.

Jeszcze do niedawna nowe wersje QuarkXPressa pojawiały się mniej więcej co cztery lata.

Jedną z przyczyn tej regularności jest technologia Xtensions - są to niewielkie programy, które "doczepiają się" do jądra Quarka, dodając do niego nowe funkcje i rozszerzając już istniejące narzędzia. Jeżeli użytkownik nie mógł znaleźć żądanej funkcji bezpośrednio w programie, prawdopodobnie mógł znaleźć rozszerzenie XTension, które dodawało tę funkcję. W ten sposób nie trzeba było czekać na nową wersję Quarka.

Pod koniec lat 80. technika modułowego rozszerzania funkcji była unikalna. Obecnie większość profesjonalnych aplikacji do obróbki wideo, dźwięku lub grafiki zapewnia system obsługi modułów dodatkowych. Adobe InDesign stanowi zbiór takich wtyczek. Zarówno Quark, jak i Adobe mogą rozbudowywać swoje programy, dodając żądane funkcje bez większych zmian w jądrze.

Podłącz tę wtyczkę

Badia Vistas dodaje do QuarkXPressa darmową paletę, za pomocą której można w intuicyjny sposób nawigować po całym dokumencie.

Badia Vistas dodaje do QuarkXPressa darmową paletę, za pomocą której można w intuicyjny sposób nawigować po całym dokumencie.

Nie ma wątpliwości, że Quark ma znaczną przewagę na rynku DTP.

W QuarkXPressa jest wyposażona większość studiów projektowych, redakcji i agencji reklamowych.

W dużej mierze wiąże się to z ogromną liczbą dostępnych modułów dodatkowych. Wzrastająca popularność InDesigna nie spowodowała jeszcze przyciągnięcia zbyt wielu programistów, którzy mogliby zająć się rozwijaniem wtyczek dla tego narzędzia. Wiele firm nie chce poświęcać czasu i zasobów na rozwijanie produktu, który jest używany przez relatywnie niewielką grupę osób.

Inną przyczyną małej liczby modułów dodatkowych dla InDesigna jest to, że program już fabrycznie zapewnia wiele rozbudowanych funkcji.

Kilka opisanych w tym artykule rozszerzeń XTensions (na przykład iDropper i ShadowCaster) dodaje do QuarkXPressa funkcje, które już istnieją w InDesignie. Pełna integracja aplikacji z rodziny Adobe Creative Suite wyeliminowała też konieczność korzystania z rozszerzeń służących do importowania obrazków, grafik, plików XML i HTML. W związku z tym większość rozszerzeń InDesigna jest wykorzystywana w złożonych procesach produkcyjnych, do obsługi przepływów pracy oraz do obsługi baz danych.

Oczywiście możliwe jest także samodzielne tworzenie modułów dodatkowych. Zarówno Adobe, jak i Quark zapewniają narzędzia do tego służące. W przypadku InDesigna można pobrać je za darmo - odpowiedni pakiet jest dostępny pod adresem: http://partners.adobe.com/asn/indesign .

Quark wymaga przystąpienia do programu QuarkAlliance i wyłożenia 1000 USD, aby uzyskać poziom członkostwa Bronze i pobrać pakiet XTensions Developer Kit.

Napisz własny skrypt

Niestety, tworzenie rozszerzeń XTensions lub wtyczek InDesigna wymaga sporych umiejętności programistycznych.

Czasami jednak jest konieczne szybkie dostosowanie funkcji jednego z tych programów lub zautomatyzowanie ciągu czynności.

W takich przypadkach można samodzielnie utworzyć skrypt.

Skrypt to zestaw komend, które nakazują programowi wykonanie określonych czynności. Skrypty QuarkXPressa są uruchamiane poprzez specjalne menu, natomiast do ich obsługi w InDesignie wydzielono paletę. Oba programy obsługują język AppleScript na Macu, natomiast InDesign obsługuje także język Visual Basic w systemie Windows. Umożliwia to bezpośrednią interakcję z systemem operacyjnym lub innymi aplikacjami poprzez Apple Events lub VBA.

Adobe znacząco rozszerzyła obsługę skryptów w InDesignie CS. Większość zadań, które do tej pory trzeba było programować jako moduły dodatkowe, można teraz wykonać za pomocą skryptów. Program umożliwia tworzenie skryptów generujących okna dialogowe, co oznacza możliwość radykalnej zmiany dużej części interfejsu InDesigna. Cieszy, że ten sam skrypt można uruchomić zarówno na Macu, jak i na pececie, bez konieczności dokonywania zmian. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości uruchomienia skryptów JavaScript w trybie interakcji z innymi programami. Szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia skryptów w QuarkXPressie można znaleźć w pliku Apple Events Scripting.pdf, który znajduje się w folderze QuarkXPress. Przykładowe skrypty InDesigna oraz instrukcję ich tworzenia można znaleźć na płycie instalacyjnej programu lub pobrać ze strony: http://www.adobe.com/products/indesign/scripting.html . Na stronie http://share.studio.adobe.com można znaleźć wiele darmowych skryptów do pobrania.


Zobacz również