Wydawca wiadomości

Do niewielkiej ciągle grupy aplikacji do tworzenia kanałów RSS dołączył ostatnio Pajączek. Zastosowanie kreatora kanałów jest przydatnym uzupełnieniem, które uatrakcyjnia czołowy edytor webmasterski.

Do niewielkiej ciągle grupy aplikacji do tworzenia kanałów RSS dołączył ostatnio Pajączek. Zastosowanie kreatora kanałów jest przydatnym uzupełnieniem, które uatrakcyjnia czołowy edytor webmasterski.

Kanałów RSS sa na Świecie miliony, z czego zapewne nie wszyscy zdaja sobie sprawę. Większość to jednak listy wpisów automatycznie generowane przez serwisy z blogami - zauważ, że i listy ostatnich wpisów w serwisach typu Wiki (ze szczególnym uwzględnieniem rozmaitych narodowych Wikipedii) sa dostępne w postaci strumienia RSS.

W każdym razie umiejętność samodzielnego sporzadzenia RSS jest przydatna, szczególnie w firmach i instytucjach. Nowoczesna gospodarka oparta na komputerach i Internecie to przecież także mnóstwo małych firm, często jednoosobowych, dla których możność dotarcia z informacja do potencjalnych klientów ma kluczowe znaczenie - to takie "ogłoszenia drobne", tyle że dostępne już nie tylko ograniczonej liczbie czytelników gazety, lecz milionom użytkowników Sieci. RSS znakomicie zastępuje nieporęczne już techniki hurtowej korespondencji, która znalazła się pod ostrzałem obrońców prywatności, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych uregulowaf chroniacych przed kłopotliwym spamem we wszystkich cywilizowanych krajach - także i w Polsce.

Pajaczek zatem, ze swoim kreatorem, odpowiedział na potrzeby użytkowników. Ten czołowy polski edytor HTML zawiera obecnie niemal wszystko, co jest "trendy"" na webmasterskim rynku.

Jak wiadomo, kanał informacyjny, jak wszystkie aplikacje XML-owe, jest czystym plikiem tekstowym, który można zredagowaç nawet w zwykłym Notatniku czy innym najprostszym edytorze tekstowym, jeżli tylko dobrze zna się składnię języka RSS. Oczywiście byłoby to bezsensowne działanie, gdy do dyspozycji jest narzędzie, które uwalnia użytkownika od konieczności pamiętania wszystkich znaczników, a obsługa sprowadza si do podania jedynie treścii niezbędnych parametrów.

Kreator sprawnie przeprowadza przez procedurę tworzenia (a potem reedycji) kanału, dostarczajac kompletu narzędzi do jego budowy - warto zreszta zauważyć, że prosty kanał nie będzie wymagał wszystkich parametrów, które można wprowadzić za pomoca tego narzędzia. Z dostrzeżonych uchybień trzeba podkreślić dość niejasne działanie w trakcie zapisywania pliku kanału z określonę przez nas strona kodowa, gdyż Pajaczkowi zdarza się nie uwzględnić wyboru i zapisać kanał z kodowaniem Windows-1250, można to jednak poprawić, co pokazujemy w ostatnim punkcie.

1. Uruchomienie kreatora

1

1

W menu Pajączka wybierz polecenie Plik / Nowy dokument / Kreator kanału RSS. Masz do dyspozycji dwie opcje - tworzenie nowego kanału lub zmodyfikowanie już istniejącego. Zapewne znacznie częściej będziesz sięgać do tej drugiej opcji, gdyż zbudowany raz kanał będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne wpisy.Kliknij przycisk Dalej. W następnym oknie wybierz folder, w którym zostanie umieszczony plik kanału - polecenie Wskaż folder docelowy. Po wybraniu folderu ścieżka dostępu zostanie wstawiona w pole Źródłowy plik XML kanału RSS - domyślna nazwa pliku to rsschannel.xml, ale oczywiście możesz podać dowolną własną nazwę. Kliknij przycisk Dalej.

2. Podstawowe parametry kanału

2

2

W kolejnym oknie powinieneś zdefiniować podstawowe parametry kanału, dzięki którym może on poprawnie funkcjonować w Internecie. Kodowanie znaków - domyślnie przyjęte jest kodowanie UTF-8 (Unicode), coraz częściej stosowane w Sieci i umożliwiające używanie znaków z wielu alfabetów. Jeśli nie chcesz go użyć, wybierz standard ISO-8859-2 (Centralna Europa). W wymaganym polu Tytuł podaj nazwę kanału, np. Najnowsze wiadomości onet.pl. W polu Website podaj odsyłacz do strony serwisu, którego dotyczy kanał, np. http://www.onet.pl . W polu Opis podaj zwięzły opis kanału, np. Najciekawsze wiadomości z portalu onet.pl. Następnie kliknij przycisk Dalej.

3. Dodatkowe parametry kanału

3

3

Dodatkowe parametry nie są wymagane do poprawnego działania kanału, ale niewątpliwie usprawniają jego funkcjonowanie w Sieci. Język kanału - wskaż polski; parametr ten jest wykorzystywany przez niektóre czytniki RSS, grupujące kanały według użytego języka. Copyright - w tym miejscu podaj właściciela praw autorskich. Webmaster - to pole zawiera informacje o osobie odpowiedzialnej za techniczne funkcjonowanie kanału RSS; imię i nazwisko lub/i adres poczty elektronicznej. Edytor - pole zawiera informacje o osobie odpowiedzialnej za treść publikowanych wiadomości. Publikacja - data opublikowania zawartości kanału. Zmiana - data wprowadzenia ostatniej zmiany, czyli najnowszych wiadomości.

4. Zasady aktualizacji kanału

4

4

Ważność, czyli definicja parametru Time to Live, określa w minutach, ile czasu kanał nie jest automatycznie aktualizowany w czytniku. Możesz także zrezygnować z tego parametru i pozostawić domyślną wartość -1. Pomiń dni to parametr określający dni tygodnia, w które zawartość czytnika nie jest aktualizowana, np. może to być sobota i niedziela. Godziny to z kolei parametr określający godziny, kiedy kanał nie jest automatycznie aktualizowany w czytniku. Klasyfikacja zawartości RSACi jest odpowiednikiem klasyfikacji znanej ze stron internetowych - suwakami możesz określić natężenie takich cech, jak nagość, seks, przemoc i wulgarne słownictwo. Parametry klasyfikacji są dostępne dopiero po wybraniu opcji Dołącz klasyfikację zawartości RSACi.

5. Dodawanie elementów

5

5

Po zdefiniowaniu ogólnych parametrów kanału możesz przejść do dodawania nagłówków poszczególnych wiadomości, które będą stanowić właściwą treść budowanego kanału i twój własny wkład. Kliknij przycisk z plusem i podaj tytuł wiadomości, np. Katastrofa kolejki w Austrii: Zginęło 9 osób. W wymaganym polu Opis elementu podaj zwięzły, jednoczy dwuzdaniowy opis wiadomości. W polu URL podaj adres wiadomości w Sieci, którą opisuje dany punkt kanału, np. http://wiadomosci.onet.pl/1159240,12,item.html . Kliknij przycisk Przypisz zmiany do wybranego. W analogiczny sposób dodaj kolejne punkty kanału. Zauważ, że kreator automatycznie dodaje datę publikacji.

6. Zapisywanie kanału

6

6

Na ostatnim etapie kliknięcie Zapisz powoduje zapisanie pliku XML na dysku. Uwaga. Może się zdarzyć, że mimo podania strony kodowej kreator zapisze plik w stronie kodowej Windows-1250. Przed zamknięciem kreatora podejrzyj zawartość pliku XML i sprawdź stronę kodową. Jeśli jest to Windows-1250, cofnij się do pierwszego okna, ponownie wybierz stronę, przejdź do ostatniego etapu i ponownie zapisz plik. Gdy plik jest zapisany, uaktywniają się przyciski: Zobacz podgląd - pozwala obejrzeć wygenerowaną stronę WWW z listą wiadomości. Zobacz kod źródłowy - pozwala wyedytować kod w domyślnym edytorze XML. Otwórz plik XML kanału do edycji - po kliknięciu Zakończ wprowadzi zawartość pliku do Pajączka.,zw


Zobacz również