XPert Tools Pro - rozszerzenie do QuarkXpressa

Wybranie odpowiedniego zestawu rozszerzeń do Quarka to nie lada wyzwanie, tym bardziej że wiele z nich oferuje jedną czy dwie naprawdę przydatne funkcje.

Wybranie odpowiedniego zestawu rozszerzeń do Quarka to nie lada wyzwanie, tym bardziej że wiele z nich oferuje jedną czy dwie naprawdę przydatne funkcje.

Na tym tle nowa kolekcja XTensions firmy A Lowly Apprentice Production nazwana XPert Tools Pro wypada doskonale. Dostarcza bowiem więcej użytecznych narzędzi, niż można by oczekiwać, wśród nich tak wyrafinowane, jak możliwość szybkiego formatowania obiektów czy opcja "znajdź i zamień" w trybie formatowania obiektów. I chociaż jest to produkt polecany do wykorzystania z QuarkXPressem 5, będzie równie przydatny w pracy z wersją 4.

Poprzednia kolekcja XPert Tools zawierała 11 różnych XTensions; teraz pojawiły się całkowicie nowe: XPert ItemStyles, XPert Find/Change, XPert Guides, XPert Align i XPert PageSets, co stanowi wystarczający powód, aby pomyśleć o aktualizacji zestawu.

Przyjemne definiowanie atrybutów

Jedno jedyne XPert ItemStyles mogłoby stanowić wystarczający powód do zakupu tej kolekcji. Pozwala ono zapamiętać wszelkie atrybuty okna tekstowego, ilustracji czy jakiegokolwiek elementu strony jako zestawu stylów. Poza definiowaniem tak oczywistych atrybutów, jak rozmiar, kształt, ramki czy kolor tła, możesz określić pozycje i rozmiar importowanych obrazków. Można nawet automatycznie wypośrodkować i dopasować zdjęcia do okna ilustracyjnego, czego nie potrafi podobne XTension z zestawu QX-Tools Pro firmy Extensis. Wprawdzie okno dialogowe Edit Styles z ośmioma różnymi zakładkami może działać paraliżująco na nowych użytkowników, ale możliwe jest zdefiniowanie stylu przez przykładowe sformatowanie wybranego obiektu.

Po zapamiętaniu stylu obiekt można łatwo nanosić go na kolejne obiekty; wystarczy jedno kliknięcie myszy zamiast krążenia po kolejnych oknach dialogowych XPressa. Co więcej, jeśli wprowadzisz jakiekolwiek poprawki do uprzednio definiowanego stylu, zostaną one automatycznie naniesione na obiekty już przekształcone za pomocą tego stylu. To niesamowite udogodnienie dla wszystkich, którzy często modyfikują różne elementy w wielostronicowych dokumentach.

Oszczędność na czasie

Porządek z chaosu Po zastosowaniu palety Align do wyrównania okienek ilustracji po lewej wystarczyło jedno kliknięcie myszy na palecie ItemStyles, aby sformatować je tak, jak widać to po prawej stronie.

Porządek z chaosu Po zastosowaniu palety Align do wyrównania okienek ilustracji po lewej wystarczyło jedno kliknięcie myszy na palecie ItemStyles, aby sformatować je tak, jak widać to po prawej stronie.

Nie każdy jest na tyle zdyscyplinowany, aby zdefiniować style już przed przystąpieniem do pracy. Na szczęście mamy do dyspozycji silną funkcję XPert Find/Change. Pozwala ona wyszukiwać atrybuty obiektów i zmieniać je.

XPert Guides oferuje znacznie lepszą niż sam XPress kontrolę nad dokładnym umieszczaniem linii pomocniczych, ich kopiowaniem i dublowaniem w odbiciu lustrzanym, automatycznym tworzeniem siatek, kolumn i wierszy. Zamiast męczyć się nad ręcznym ustawieniem linii w pożądanej pozycji, można po prostu podać jej dokładną wartość liczbową.

XPert Align pozwala porządkować położenie obiektów względem siebie oraz wyrównywać i rozspacjowywać je względem krawędzi strony. To coś, czego nie potrafi zwykła opcja Align Quarka.

Kiedy zmienisz wymiary nowego dokumentu XPressa, tracisz poprzednie ustawienia strony, ale XPert PageSets ułatwia przywrócenie i zapamiętanie złożonych parametrów pracy. Z łatwością można wybrać odpowiedni układ z menu Document Preset.

Przed zakupem

Jeśli przesiadłeś się na Quarka 5, poprzednie wersje różnych pakietów XPert Tools nie działają, więc jeżeli ich używałeś, masz doskonały powód, aby dokonać upgrade'u, tym bardziej że jego cena wydaje się rozsądna. Jeśli pozostajesz nadal przy Quarku 4, pięć nowych XTensions w zestawie Pro stanowi także nie lada gratkę biorąc pod uwagę cenę aktualizacji. Wszyscy z pewnością uznają, że ten produkt to świetny sposób na podniesienie wydajności pracy i uniknięcie żmudnego formatowania dokumentów.

Produkt: XPert Tools Pro

Producent: A Lowly Apprentice Production, http://www.alap.com

Cena: 180 USD upgrade z wersi 1 lub 2 - 80 USD

Dystrybutor: http://www.alap.com

Konkurenci: Extensis QX-Tools Pro, Badia

Kontakt: http://www.alap.com

Za:

Łatwe definiowanie stylów obiektów, wyszukiwanie i zastępowanie atrybutów obiektów, lepsza kontrola nad położeniem elementów niż w Quarku 4 i 5.

Przeciw:

Wiele funkcji znanych z poprzednich wersji XPert Tools.


Zobacz również