Xtivity 1.1 - Oprogramowanie do animacji internetowej

Większość aplikacji do tworzenia multimediów zapewnia obecnie możliwość eksportowania projektów do formatu Flash (SWF). Jednak jak zwykle diabeł siedzi w szczegółach - w tym przypadku chodzi o sposób authoringu projektów multimedialnych.

Większość aplikacji do tworzenia multimediów zapewnia obecnie możliwość eksportowania projektów do formatu Flash (SWF). Jednak jak zwykle diabeł siedzi w szczegółach - w tym przypadku chodzi o sposób authoringu projektów multimedialnych.

Xtivity jest instalowany wraz z 50 elementami (komponentami wykonującymi określone zadanie), takimi jak osadzone przeglądarki audio/wideo, odsyłacze e-mail, menu, pola informacyjne i przewijane elementy.

Xtivity jest instalowany wraz z 50 elementami (komponentami wykonującymi określone zadanie), takimi jak osadzone przeglądarki audio/wideo, odsyłacze e-mail, menu, pola informacyjne i przewijane elementy.

Firma Tivity Software twierdzi, że program Xtivity generuje w pełni interaktywne projekty flashowe bez znajomości kodowania lub sposobu obsługi linii czasu, symboli lub klipów wideo. Do tworzenia i aktualizowania projektów w czasie rzeczywistym używane są narzędzia, które przypominają tradycyjny program do składu publikacji. Znacznie ułatwia to przesiadkę osobom, które miały już do czynienia z Quarkiem lub InDesignem.

W programie Xtivity użytkownik pracuje z ramkami - elementami składowymi projektu, z których każdy zawiera tylko jeden obiekt, taki jak grafikę, zdjęcie, tekst, element SWF, film lub blok kolorów. Sposób obsługi takich obiektów jest rzeczywiście bardzo prosty, a na pewno łatwiejszy niż w oryginale Macromedii. Zaznaczenie ramki (lub wybranie warstwy z palety z boku ekranu) umożliwia dodanie akcji do zawartości treści. Dostępne kategorie obejmują m.in. ruch, zmianę wielkości, grupowanie lub funkcje dźwiękowe.

Akcje można dodawać poprzez wbudowane atrybuty plików, takie jak warstwy w Photoshopie, które są przekładane bezpośrednio na ramki, czyli elementy składowe projektów.

Akcje można dodawać poprzez wbudowane atrybuty plików, takie jak warstwy w Photoshopie, które są przekładane bezpośrednio na ramki, czyli elementy składowe projektów.

Dostępne są również ramki grupowe. Za ich pomocą można stosować identyczną akcję do kilku zgrupowanych ramek potomnych. Wyzwalacze akcji są ustawiane poprzez panel atrybutów, na którym dostępne są typowe funkcje, takie jak mouse-down i roll-over. Możliwe jest także użycie wyzwalaczy zewnętrznych.

Grafiki w bibliotece Xtivity są zapisane w postaci warstwowych plików PSD, dzięki czemu można je modyfikować w Photoshopie. Pliki obsługują zarówno kanały alfa, jak i warstwy służące do definiowania przezroczystości i kolorów dla grafiki. Jeżeli importowana jest własna grafika, należy zachować konwencję producenta, który stosuje pliki PSD z siedmioma warstwami.

Po przyzwyczajeniu się do sposobu działania panelu akcji i różnych atrybutów, można błyskawicznie utworzyć animację flashową na podstawie pojedynczego pliku Photoshopa. Animowanie odbywa się poprzez przypisanie akcji animacji do obiektu, a następnie narysowanie ścieżki ruchu dla tego obiektu. Nie może to być prostsze.

Xtivity korzysta również z komponentów - wstępnie utworzonych elementów ze zdefiniowanymi akcjami, które można dostosować do własnych potrzeb. Obejmuje to takie komponenty, jak paski przewijania, przewijany tekst, suwaki i menu tekstowe. Część komponentów jest instalowana wraz z aplikacją, inne można pobrać bezpłatnie na stronie producenta.

Do każdej ramki można przypisać liczbę Box Value, która jest zwiększana po zakończeniu akcji dla danej ramki. Poprzez powiązanie wielu funkcji zależnych od tej liczby można przypisać do wyzwalacza wiele akcji.

W większości przypadków nie jest konieczne korzystanie ze skryptów. W programie Xtivity ich rolę pełnią tzw. modyfikatory stanu. Można je przypisywać do obiektu w celu jego przesunięcia, zmiany wielkości, obrotu lub zmiany przezroczystości na podstawie dynamicznych właściwości tego obiektu.

Kupić, nie kupić

Xtivity nie zastąpi Flasha, ale z pewnością będzie przydatny dla osób, które do tej pory nie korzystały z produktu Macromedii. Oczywiście możliwe jest korzystanie z obydwu programów równocześnie, ponieważ format pliku wynikowego jest identyczny. Do tworzenia prostych animacji flashowych wystarczy znajomość Photoshopa. Może przydać się także doświadczenie z typowymi aplikacjami DTP.

produkt: Xtivity 1.1

producent: Tivity Software

cena netto: 399 USD

konkurenci: Adobe ImageReady, Macromedia Flash, SwiSHzone SWiSHmax

kontakt: http://www.tivity.com

za:

Tworzenie animacji nie wymaga znajomości kodowania, pełna obsługa plików PSD, dołączona biblioteka gotowych elementów, wygodne modyfikatory stanu zastępujące skrypty.

przeciw:

Import plików PSD ograniczony do siedmiu warstw, brak osi czasu może sprawiać problemy niektórym użytkownikom.


Zobacz również