Z paragrafu na płytę

Jaka jest trwałość płyt? Przy codziennym używaniu mogą wytrzymać nawet mniej niż trzy miesiące.

Jaka jest trwałość płyt? Przy codziennym używaniu mogą wytrzymać nawet mniej niż trzy miesiące.

Potrafią się zgubić, zostać pożarte przez psa, wciągnięte przez odkurzacz, upieczone w mikrofalówce czy po prostu zniszczone przez nieprawidłowo działający napęd CD. Co więc może w tej sytuacji poczynić biedny człowiek, który kupił grę lub program za nawet 250 zł? Odpowiedź jest prosta - zrobić kopię zapasową.

A czy to legalne?

Każdy program komputerowy, utwór muzyczny czy film jest dziełem chronionym przez prawo autorskie i warunki licencji. Te dwie rzeczy warunkują, w każdym przypadku, czy zrobienie kopii zapasowej jest dopuszczalne czy nie.

Postanowienia umowy licencyjnej wiążą ciebie jako nabywcę danej gry lub programu komputerowego. Jako że nie kupujesz nigdy własności całej aplikacji, lecz tylko pozwolenie na korzystanie z niego, to możesz robić z nim tylko te rzeczy, na które wydawca ci zezwala. To jest podstawowe założenie. Tym niemniej polskie prawo przewiduje pewne wyjątki. Jeżeli w umowie znajdą się postanowienie niezgodne z obowiązującymi w kraju ustawami, to będą one uznane za nieważne i w żadnym wypadku cię nie obowiązują.

Co więc robić, gdy w umowie nie ma pozwolenia na zrobienie kopii zapasowej lub, co gorsza jest wyraźny tego zakaz? Nie przejmować się tym w zupełności. Ustawa o prawie autorskim zezwala wyraźnie na wykonanie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego działania programu. Jak z tego wynika, czynności tej może dokonać każdy nabywca programu i ani autor, ani producent, ani wydawca nie mogą tego zabronić. Bez względu więc na to co napiszą w umowie i jak groźnie ich zakazy mogą brzmieć, nie będzie to miało absolutnie żadnego znaczenia.

Masz prawo łamać zabezpieczenia

Niektórzy producenci oprogramowania stosują jednak wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, które mają uniemożliwić kopiowanie płyt z ich dziełem. Jako że, za ich pomocą próbują ograniczyć twoje legalnie nabyte uprawnienia, masz prawo te wszystkie blokady obchodzić czy łamać na wszelkie możliwe sposoby. Jeżeli nie masz do tego wystarczających umiejętności, zawsze możesz wystąpić do sądu, aby ten wydał wobec twórców oprogramowania nakaz zdjęcia zabezpieczeń na twoim egzemplarzu.

Oczywiście kopia zapasowa może służyć tylko do tego co sama nazwa wskazuje - może być tylko rezerwą, stosowaną zamiast oryginalnej płyty. Nie może być stosowana na innym komputerze, równolegle z wersją pierwotną, czy pożyczona komuś innemu. Każde takie zachowanie będzie traktowane nie tylko jako naruszenie praw autorskich, ale nawet w skrajnych przypadkach, jako przestępstwo zrównane w świetle prawa karnego z kradzieżą. Grozi to karą pozbawienia wolności w wymiarze od trzech miesięcy do nawet pięciu lat. Tym bardziej niedozwolone jest również kopiowanie w celu dalszej sprzedaży lub innego osiągnięcia korzyści majątkowej bez zgody twórców programu.

Na zakończenie należy jedynie dodać, że każde zrobienie kopii zapasowej na własny użytek - czy to płyty muzycznej, filmu, gry czy jakiegokolwiek innego programu - będzie zawsze zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

Jeżeli tylko nie będziesz korzystał z tej kopii w sposób sprzeczny z przepisami, absolutnie nic ci nie grozi i o wszystkich ostrzeżeniach o zakazie kopiowania możesz spokojnie zapomnieć.

Co ci zrobią jeśli przekroczysz prawo

Jeżeli robiąc kopie naruszysz autorskie prawa majątkowe twórcy utworu, możesz zostać zmuszony do zapłaty nawet potrójnej wartości wytworzonych duplikatów. Sąd może także orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa całego sprzętu, który do tego posłużył. Nielegalne kopiowanie programów jest oprócz tego zagrożone karą więzienia. Korzystaj zatem z kopii w zgodzie z przepisami.


Zobacz również